QUÈ ÉS L'AL·LERGIA?

Reacció adversa, que es reproduïble (es dòna cada vegada que es contacta amb el factor desencadenant) i en la que es confirma la participació del sistema immunitari, sigui a travès d'anticossos, cèl·lules o altres...

QUÈ ÉS EL SISTEMA IMMUNITARI?

És l'encarregat de diferenciar entre alló que és propi i el que és estrany, aportant els mecanismes necessaris per a la destrucció de qualsevol element reconegut com a no propi. Aquests mecanismes inclouen cèl·lules, anticossos i complexes immunes.

QUINES SÓN LES AL·LERGIES ALIMENTÀRIES MÉS FREQÜENTS?

Ou i peix (30,4%), llet de vaca (24,5%), fruits secs.

Menció a part mereix la malaltia celíaca, amb intolerància al gluten, però amb mecanismes immunitaris demostrats (prevalença del 0,2 al 0,5%). Algunes d'elles tenen un alt percentatge de curació, però altres són permanents.

COM ES FA EL DIAGNÒSTIC?

Requereix un estudi de l'historial clínic dels antecedents familiars, de l'examen físic del pacient així com d'estudis complementaris, inclosos els del sistema immunitari, que en demostrin la participació. També les proves de provocació (reaparició dels símptomes en reintroduir l'aliment sospitòs) i, en alguns casos (celiaquia), la pràctica d'estudis al budell per tal de visualitzar les lesions secundàries pròpies de la malaltia

QUIN ÉS EL TRACTAMENT?

Sempre l'exclusió absoluta de l'aliment responsable. Altrament, caldrà atendre les alteracions causades pel consum d'aquest. Sovint, el suport psicològic esdevindrà eina imprescindible, junt a un bon assessorament de com enfocar i compatibilitzar la malaltia, amb les activitats pròpies d'una vida plenament integrada.