Grup de Treball d'al.lèrgies alimentàries i al làtex del Departament de Salut
(Resolució Parlament de Catalunya 108/VII de 5/10/2004).

Conclusions del Grup (07/2005)


Proposta d'Immunitas Vera (10/2004): Tendències a establir per la millora de qualitat de vida del col.lectiu al.lèrgic alimentari i al làtex.

A curt termini

1. Reactivació del Consell Assessor d'Al.lèrgies amb un Grup de Treball específic sobre Al.lèrgia a aliments i látex. Donar continuïtat al treball aquí iniciat, liderat pel Departament de Salut, integrant-se professionals de la salut, l'educació, la indústria, etc. amb participació de les associacions de pacients d'aquest GTAAL.

2. Possible activació d'un Observatori de l'Al.lèrgia a Aliments/Látex amb representació dels diversos Departaments, Societats Mèdiques o Cientifíques, Col.legis Professionals, Associacions de Pacients, etc, que faci públics els seus estudis i ecomanacions.

3. Formació continuada en l'àmbit sanitari. Divulgació de la malaltia amb caràcter general (ciutadanía) o especialitzat (àmbit de la salut i l'educació).

4. Recolzament logístic a les associacions de pacients en la seva tasca discriminatòria dels productes alimentaris, cosmètics i farmacèutics aptes pels afectats (denominació, marca, condicions i número de lot de fabricació), o en les tasques d'ajuda mútua (informació, suport al subjecte recentment diagnosticat)

5. Cens real del nombre total d'afectats a Catalunya.

6. Estudi sobre l'existència de protocols d'actuació per al.lèrgia aliments/látex en els centres hospitalaris de Catalunya elaborats de forma singular, per tal d'iniciar una uniformització quant a criteris d'actuació.

7. Cens real dels quiròfans sense làtex de Catalunya.

8. Integració en els sistemes informàtics de la condició d'al.lèrgic a aliments/látex.

9. Creació d'un distintiu homologat i reconegut pels Serveis d'Emergències Mediques i d'Urgències.

10. Inclusió de la malaltia en el Curs de Manipulador d'Aliments.

11. Divulgació professional sobre criteris a l'hora d'aplicar vacunacions o establiment de dietes d'exclusió, o qualsevol altra directriu en aspectes que afectin el col.lectiu al.lèrgic a aliments/látex.

12. Integració de la malaltia en el Centre de Dades de Farmacovigilància (reaccions adverses a medicaments que oculten una al.lèrgia alimentària).

13. Eliminació de l'anomenat "biberó pirata" pels neonats.

14. Col.laboració amb altres Departaments de la Generalitat implicats amb l'al.lèrgia a aliments/látex.

A mig termini

1. Potenciació de la recerca.

2. Eliminació progressiva del látex en l'àmbit sanitari.

3. Elaboració d'un Protocol d'Assignació de Dieta del Pacient Al.lèrgic a Aliments/Látex. (PADPA).

4. Elaboració d'un Protocol No-Látex en l'àmbit sanitari.

5. Elaboració d'un Protocol Escolar d'Al.lèrgia/Látex.

6. Implicació del professional Dietista en el sistema Públic.

7. Formació de monitors/vetlladors/curadors per l'àmbit educatiu.

8. Potenciació de la prevenció primària i secundària.

9. Facilitar el finançament de les llets adaptades.

10. Implantació de quiròfans sense látex a Catalunya.

11. Consideració de la dieta d'exclusió com a tractament mèdic pels efectes escaients.

12. Consideració de l'al.lèrgia alimentaria/látex en l'àmbit de les cures intensives (instal.lacions, objectes, productes per aplicació via parenteral o enteral).

13. Eliminació de l'expressió hipoal.lergènic o nova creació d'una altra específica i reconeguda pels al.lèrgics a aliments/látex.

14. Qualsevol acció de millora de la situació dels pacients quan estigui relacionada amb els àmbits de l'educació, la indústria, treball, prestacions, etc.

15. Augment del nombre d'especialistes.

A llarg termini

1. Unificació de criteris per atorgar reconeixements de prestacions al col.lectiu al.lèrgic a aliments/látex..

2. Unificació de criteris a l'hora del manejament del pacient al.lèrgic alimentari/látex.

3. Sistematització de la condició al.lèrgic alimentari/látex en l'ordenament jurídic per tal de gaudir de prestacions, drets i serveis amb discriminació positiva.