AGRA¤MENTS
Departament de Salut.
Departament d'Educació.
Departament de Benestar i Família.
Ajuntament de Tortosa.
Consell Comarcal del Baix Ebre.
Consell Comarcal del Montsià.
Diputació de Tarragona.
Fundació Caixa Tarragona
Caixa Tarragona.
Col.legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona.
Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica.
Cooperativa Agrícola del Camp, S.A.T. Montsià.
Sandoz Nutrición.

Dr.Jaume Miquel i Salsas, pediatra.
Dr. Miquel Baltasar i Drago, al.lergòleg.
Jordi Fosch, dissenyador gràfic.
Ramon Codorniu, webmaster.
Cinta Pérez Mangrané, mestra d'educació infantil.
Francesca Gomis, psicopedagoga.