Llibres

avall.gif (913 bytes)Espai Agrari del Delta de l'Ebre a la dècada dels vuitanta

avall.gif (913 bytes)Pintors del Montsià

Fotografies d'exposicions de "Pintors del Montsià"
Índex de pintors i les seves obres


amunt.gif (88 bytes)Pintors del Montsià
Llibre pintors del MontsiÓ


LA REALITAT D'UNA EXPERIÈNCIA QUE PORTA PER TÍTOL
"PINTORS DEL MONTSIÀ"

    L'exposició "PINTORS DEL MONTSIÀ" és el complement d'una iniciativa més àmplia que va sorgir de l'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià, entitat nascuda amb vocació comarcal, que va endegar un treball de recerca per esbrinar quines havien estat les motivacions que van marcar la trajectòria dels artistes plàstics d'aquestes contrades envers el seu vessant creatiu, amb la finalitat de plasmar tota aquesta informació en un llibre, però sense perdre de vista un fet que ha jugat un paper decisiu en el desenvolupament social, econòmic i cultural d'aquestes terres, que és la seva situació geogràfica.

    El nostre territori situat en la part més meridional de Catalunya, per una sèrie de circumstàncies històriques es va quedar, durant molt de temps, al marge dels grans corrents culturals i artístics que de forma plena se succeïen en altres indrets, cosa que ens ajuda a comprendre l'aïllament i la manca de mitjans que els pintors, sobre tot els de les primeres dècades d'aquest segle, van patir al moment de definir 1 desenvolupar el seu art pel sol fet de residir en aquesta zona.

    Al moment d'elaborar d'aquest monogràfic era precís tenir en compte el gran buit que existia, quant a publicacions, que reflectissin les tendències i els estils pictòrics amb els quals, els artistes de les nostres terres, van treballar i evolucionar al llarg dels anys. Per tant, el fet de tirar endavant aquest projecte obria un camp de recerca que, atesa la poca documentació existent, donava pas a un seguit d'interrogants que només el contacte directe amb els artistes i l'explicació de les seves vivències donaria la resposta a aquesta iniciativa, si s'aconseguia es tenia l'oportunitat de mostrar, per primera vegada, el potencial humà i artístic que conté la comarca Montsianenca. Era l'any 1992 quan es consolida la idea i es comença a treballar en aquest gran repte.

    Es marquen els esquemes a seguir 1 s'estructura el que havia de ser l'eix fonamental que és el contingut en el temps i en l'espai. En aquest llibre, per primera vegada, s'entrellacen artistes Montsianencs de diferents generacions així com d'estils molt diversos ja que abraça un temps tan ampli com és gairebé tot el segle de 1900 a 1997, en eh es treballa sobre un espai exteus i diversificat com són la totalitat dels pobles del Montsià, per tant, al moment de redactar-lo, calla trobar un equilibri entre els pintors autodidactes, formats a l'escola de la vida, i els que han tingut l'oportunitat d'assolir un aprenentatge acadèmia. Per això s'ha intentat presentar els uns i els altres en les mateixes possibilitats de veure reflectit el ser vessant pictòric; en el cas dels autodidactes, s'ha suplit la manca de dades acadèmiques i artístiques mostrant la seva personalitat a la vegada que s'expliquen les circumstàncies que han marcat les seves tendències pictòriques.
 

    El llibre és el resultat d'un intens i feixuc treball de camp, que ha comptat amb l'assessorament 1 la col·laboració de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta, ESARDI. La portada que identifica l'exposició i el llibre és la mateixa ja que els dos parteixen d'una experiència comuna que es complementa, per realitzar-la calla tenir en compte el sentit de territori que en el llibre es vol definir, aquesta idea captada perfectament pels professors de l'Escola d'Art d'Amposta la van saber transmetre als seus alumnes de disseny, el resultat és aquests mosaic de setze dibuixos originals de vibrant color, amb els quals es mostren i es representen els diferents, peculiars i lluminosos indrets que configuren l'espai Montsianenc.

    La Facultat de Belles Arts, l'Escola "Llotja" i l'Escola Massana, de Barcelona, així com l'Escola d'Art d'Alcanar han participat i connectat amb aquest projecte, i ens han fet arribar els seus comentaris sobre temes com: "Una aposta per l'Art", "L'Art Català entre la tradició i la modernitat", "Formació d'Art al segle Xx", "Sobre pintura i autodidactisme", "Les Biennais i la seva projecció".

    El sentit de comarcalitat que té aquesta iniciativa ha tingut la seva corresponsabilitat a la realitat, alcaldes i regidors de cultura dels Ajuntaments dels diferents pobles i ciutat de la comarca han fet seva la idea, i des del mes d'abril de 1997 fins ara ja s'ha organitzat la presentació del llibre i l'exposició "PINTORS DEL MONTSIÀ" a: Amposta, Masdenverge, Santa Bàrbara, Sant Jaume d'Enveja, Godall, Mas de Barberans, La Galera, Alcanar i Freginals, quedant pendents per a març i abril d'aquest any la d'Ulldecona i la de Sant Carles de la Ràpita. En cadascuna d'aquestes localitat ha tingut un bon ressò i una gran acceptació.

    Aquesta exposició, que és la representació visual del contingut del llibre, es podria definir com un esclat d'expressions en les que s'entrellacen tot tipus de tècniques, des de les més tradicionals a les més innovadores, una independència absoluta entre els diferents estils fan que cada artista ens mostri, amb espontaneïtat, una obra que pot esdevenir; progressista, tradicional, depurada, intensa, creativa, agosarada. . - Però, al marge dels estils i les temàtiques, de les poss ibles valoracions artístiques i encasellaments estètics, del fet d'estar juntes obres amb firmes reconegudes i apreciades amb d'altres completament desconegudes, es pot dir que aquesta ha estat una experiència única i positiva, que, de ben segur, ajudarà a difondre a la vegada que a valorar la nostra cultura i la nostra realitat, i que donada la seva peculiaritat difícilment es podrà tomar a repetir.

    Que aquesta exposició, com a conjunt i expressió que vol apropar i vincular èpoques i circumstàncies, arribés més enllà de les terres del Montsià era una fita que, feliçment, s'ha fet realitat.
 

Montserrat Soriano-Montagut
Coordinadora del llibre i de les exposicions



Fotografies d'exposicions





    Vista parcial de l'exposició "PINTORS DEL MONTSIÀ" a la Sala dels Serveis Agraris d'Alcanar.
    La ciutat d'Alcanar sensible i receptora a les qüestions artístiques compta, des de fa alguns anys, amb una Escola d'Art Municipal on s'imparteixen disciplines com; el dibuix, la pintura o la ceràmica.
Un destacat nombre d'artistes vinculats a Alcanar han format part d'aquest projecte.
 
 
 
 
 
 
 

    La vila dels Freginals és el nucli urbà més petit de la comarca del Montsià, que ha tingut el gran encert de rehabilitar i transformar una de les seves cases pairals més destacades, Can Miralles, en Ajuntament.
    La Sala Polivalent d'aquest remodelat edifici ha albergat lexposició "PINTORS DEL MONTSIÀ". Ajuntament i exposició foren inaugurades per l'hrble. President de la Generalitat Sr. Jordi Pujol.
 
 








Pintors del llibre i les seves respectives obres

Nom i cognoms         data de naixement                títol i data de l'obra

Alcanar
Narcís Galià i Adell         1925           Nu                           1971
Joan Josep Salomón i Lloret  1928           Natura morta                 1995
Daniel Argimon i Granell     1929           Sense títol                  1992
Josep Alfons Fuster i Beltran1945           Bodegó                       1996
Justino Ruiz i Serrano       1948           Lluita entre el Bé i el Mal  1996
Núria Prades i Sancho        1953           Flors grogues                1996
Mamen Gil i Raga             1960           Dona buscant petxines        1995
Susanna Castell i Martí *    1968           Nereides                     1996
M. Josep Reverter i Sancho   1969           Follia a terra de Cucanya    1995

Amposta
Màxim Ortí i Morales         1913           Torre de Solà                1979
Ricard Noé i Montserrat      1926           Segador                      1996
Emili Bonet i Casanova       1929           El Pont des de lEmbarcador   1976
Alejandra Fatsini i Saún     1933           Sèrie Pedra 12               1995
Pilar Pisa i Orta            1934           Blaus                        1996
Mari Jordá i Recasens        1942           Immersió                     1995
José Lluis Brufau i Sanz     1942           Arrossar                     1996
Pere Moré i Juvanteny        1947           De l'altra part del Riu      1996
Manolo Ripollès i Torta      1948           Camí del Canalet             1984
Teresa Costa i Pueyo         1950           L'esquerrà                   1996
Josepa Alucha i García       1952           El Pont                      1984
Veerle Van Schoor Verbeke    1957           Sense títol                  1997
Antònia Pérez i Ripoll *     1961           Quan el sentir es fa viu II  1997
Montse Tranche i Sapiña      1961           Sense títol                  1996
Josep-Rafel Cid i Tena       1961           Double Trespass              1996
Josep F. Gerrnán ¡ Miró      1963           Sense títol                  1996
Manel Margalef i Arce        1963           Sense títol                  1996
Maria Josep Ginovart i Lluis 1963           La Col                       1995
M. Cinta Montañés i Príncep  1965           Besllum                      1994
Marian Marín i Felipe        1965           La meva vida                 1993
M Josep Torta i Fornós       1966           Comunicació de llums         1995
Alfred Porres i Pla          1967           TV Remote Control            1997
Júlia Calvet i Escuin        1968           Sense titol                  1996
Desireé Castelís i Giné      1970           El Salt                      1996
Juli Panisello i Huguet      1971           Vaca                         1997
Serg¡ Ferré i Balagué        1975           Dibuix autoretrat            1997

Freginais
Miquel Accensi i Subirats    1940           Lluita de vaixells de vela   1990

La Galera
Francesc Saura i García *    1911           Paisatge d'oliveres i garrofers76
Joan Josep Sales i Centelles 1960           Ajuntament de la Galera      1986

Godalí
Mario Nofre i Maiz           1975           Pintura negra II             1997

Mas de Barberans
Pilar Armengol i Calvo       1936           L'olivera                    1996
Francesc Subirats i Verge    1944           Acte de Fe                   1996

Masdenverge
Viki Tomàs i Albesa          1966           Masdenverge                  1996
Elena Espuny i Arasa         1968           Connexions                   1995

Santa Bárbara
Joan Ferré i Barberà         1926           Tarda contrasol              1989
Gerard Barberá i Escrivà     1940           Masada de l'Alto             1984
Josep M. Cid i Rodríguez     1950           SB, a les envistes d'ocell   1990
Regina Pía i Domingo         1968           L'Essència humana            1995

Sant Jaume d'Enveja
Nati Casanova i Ubeda        1962           Sense títol                  1992
Montse Gisbert i Navarro     1968           Paisatge imaginari           1993

Els Muntells
Manel Garcia i Fumadó        1948           Aigua, sol i arròs           1986

Sant Caries de la Rápita
Quintín Guzmán i Roig        1928           De retorn a casa             1946
Noni Ena-Bessa               1940           Esclat de la primavera       1997
M. Cinta Guzmán i Jiménez    1971           Les llimones                 1995

La Sénia
Eduard Revené i Miravet      1906           Torre de Font de Quinto      1981
Lluis Sandoval i Gutiérrez   1941           La Sénia des de les Cases    1996
Joaquim Mormeneo i Balada    1944           El Cisteller                 1996
Joan J. Vidiella i Lluis     1960           Nu                           1996
Jordi Verdés i Sans          1968           Vallibona                    1997

Ulídecona
Joaquim Riba i Brillos       1914           Passió                       1996
Jullá Brusca i Esteve        1921           L'abeurador                  1985
Ramon Brusca i Galià         1924           Paisatge marítim, la Ràpita  1996
Manel Tortosa i Sancho       1924           Binibeca, Menorca            1997
Marcial Catarain i Lasheras  1931           La Tardor                    1996
José Córdoba i Chaparro *    1941           Tardor                       1994
Rosa Ripollés i Bel          1952           Retoc                        1993
Josep M. Vericat i Estellé   1954           La preséncia de la superstició 97
Rosa Querol i Vidal          1959           E P D                        1996
Lina Ferré i Villalbí        1976           Sols en un mar de sorra      1997
Eva Agasa 1 Balagué          1977           Sapore di Sale               1997

  *  Artistes no nascuts ni residents al Montsià, peró que han tingut o tenen una vinculació per qüestions professionals i artístiques amb aquesta comarca.
 


[Tornar a l'índex de publicacions]