plantillas web en plantillas web

actual junta directiva

En l'assemblea ordinària celebrada a Flix el 6 d'abril de 2013, es va renovar la Junta, que a partir d'aquesta data està formada per:

President: Josep Manel Albiac Machin
Vicepresident: Òscar Gonzàlez Cortina
Secretari: Oscar Bosch Pujol
Tresorer: Josep Maria Navarro Aguilà
Vocals: Jordi Rofes Cases
Aitor Villarreal Romero
Ferran Reyes Gómez
Mª Carme Tarragó Biarnés