Ir a la versión castellana
Si prefereixes Internet Explorer
  Pàgina preparada 
per a Communicator Navigator(800 x 600)
Què és un "postulat"? Què és una Congregació Provincial?
  1. Recordem la forta estructura jeràrquica de la Companyia de Jesús:
  2. Una Congregació Provincial no té ni poder ni legislatiu ni poder executiu


Què és, doncs, un "postulat"?
És expressar un desig "con acuse de recibo"
Això és:
Tenint la seguretat que serà, almenys, llegit pel seu destinatari
(Congregació General o Pare General)


 
 
Veure
La meva correspondència amb...
Ignasi Salvat
Recordem que el P. Arrupe no es va sentir "obligat" a llegir (i donar resposta) a la primera carta que li van enviar els jesuïtes catalans
Una precisió: 
On diu "Congregació General" hauria de dir "Comissió encarregada de seleccionar els postulats". (Comissió elegida a la mateixa Congregació General)

  
 Miquel Sunyol
sscu@tinet.fut.es
octubre 2003