Aquí podria anar bé la lectura d'alguns textos d'autors moderns:

La pax romana vista per un pagès de Palestina
Com l'imperi de Roma incideix en la vida d'un pagès de Palestina: el revers de la pax romana.
Imperi i empobriment
Els successius imperis que havien dominat la regió havien produït un procés d'empobriment amb la conseqüent destrucció de les estructures tradicionals de la pagesia
Aclaparats sota els impostos
La multitud d'impostos i tributs de les diverses administracions significaven una veritable sagnia econòmica pel poble i una destrucció de l'aliança
Endeutats
Com moltes famílies s'havian anat endeutant progressivament
Renovar l'aliança sòcio-econòmica
Recolzant-se en els principis de l'aliança mosaica, Jesús intenta refer els vincles tradicionals de les comunitats rurals.
Solidaritat rural
El Regne de Déu comporta una mútua ajuda socio-econòmica a les comunitats rurals
La terra acaparada
Herodes el Gran i els seus sucessors van continuar acaparant la terra per a ells i per les seves famílies
Uns monarques constructors
La ambivalència de l'activitat constructora dels reis herodians