L'Anunciació 
a Zacaries 
Lc 1, 5-20
L'Anunciació 
a Maria
Lc 1, 26-38
Un exemple de com Lluc utilitza l'Antic Testament
La finalitat d'ara és només veure com l'evangelista utilitza, tant per l'anunci del naixement de Joan Baptista a Zacaries com per l'anunci del naixement de Jesús a Maria un mateix esquema ja estructurat, que ja el trobem a l'Antic Testament. 
L'existència d'algunes notes exegètiques no dóna cap motiu a pensar que hagi volgut fer un estudi del text. Són apunts que ja tenia, que es morien d'enveja de sortir al ciber-espai. Sempre alguna cosa de bé poden fer...
 1. Ambdues narracions es presenten sota una forma literària característica. En l'Antic Testament troben exemples d'aquesta estructura en els missatges a:
   • a Agar, l'esclava de Sara (Gn 16, 7-15)
   • a Gedeó (Jt 6, 11-24)
   • a la esposa de Manóah, futura mare de Samsó (Jt 13, 3-20)
 2. La iniciativa sempre surt de Déu, sempre hi ha dificultats en el diàleg, però sempre el missatge es dona per suficientment entés abans de que el missatger es retiri
 3. L'esquema de les dues narracions de Lluc és el següent:

 4.    
  1. Presentació dels pares
  2. L'àngel
  3. La turbació
  4. El "No tinguis por"
  5. L'anunci
  6. La pregunta
  7. La resposta de l'àngel
  8. Silenci-adhesió
  9. El missatger es retira
  Podeu mirar l'esquema que dóna Raymond Brown 
   
    
 5. Escollirem per a fer la comparació el text de l'anunci a Gedeó
 
 
Anunci a Gedeó
Jutges 6, 12-21
Anunci a Zacaries
Lc 1, 11-20 
Anunci a Maria
Lc 1, 26 - 38
Gedeó, fill de Joaix, del clan d'Abièzer, estava batent el blat a dins del cup per salvar-lo dels madianites Hi havia un sacerdot, del torn d'Abià, que es deia Zacaries. La seva muller, descendent d'Aaron, es deia Elisabet. Tots dos eren justos davant Déu i irreprensibles en el compliment de tots el manaments i les observances del Senyor A un poble de Galilea, anomenat Natzaret, a una noia verge, promesa amb un home que es deia Josep, de la casa de David, i el nom de la verge era Maria 
L'àngel del Senyor se li va aparèixer i li digué: 
El Senyor està amb tu, valent guerrer!
Se li va aparèixer un àngel del Senyor L'àngel Gabriel fou enviat per Déu, entrà doncs a casa d'ella i digué: 
Alegra't tu, l'afavorida, 
el Senyor està amb tu!
Perdó, senyor meu! 
Si el Senyor és amb nosaltres, per què ens passa tot això?
Zacaries, en veure'l, es va torbar 
i la por s'apoderà d'ell
Ella es va torbar en sentir aquestes paraules, 
i pensava per què la saludava així.
El Senyor es girà cap a ell i li va dir: 
Ves amb la força que tens i salvaràs Israel dels madianites 
 
 

 

Però l'àngel li digué: 
No tinguis por, Zacaries, 
perquè la teva pregària ha estat escoltada 
Elisabet, la teva muller,  
et donarà un fill  
i li posaràs el nom de Joan
L'àngel li digué: 
No tinguis por, Maria, 
perquè has trobat gràcia a la presència de Déu 
Concebràs i tindràs un fill  
i li posaràs el nom de Jesús
  
Himne joànic
(1, 14-17)
Himne jesúsic
(1, 32-35)
Perdó, senyor meu! 
Com puc salvar Israel si el meu clan és el més petit de Manassès i jo sóc el més jove de la meva família?
I com ho sabré, això? 
Perquè jo ja sóc vell, i la meva dona també és d'edat avançada.
I com es farà això,  
si jo no conec home? 
 
Llavors el Senyor li digué: 
Jo estaré amb tu: derrotaràs els madianites com si es tractés d'un sol home.
L'àngel li va respondre i digué: 
Jo sóc Gabriel, l'assistent de Déu, i he estat enviat per parlar-te i anunciar-te aquestes bones noves
L'àngel li va respondre i digué: 
L'Esperit Sant vindrà damunt teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra.  
Per això, el nadó serà sant, serà anomenat fill de Déu
Dóna'm un senyal que ets tu qui em parla    
Llavors l'àngel del Senyor, amb la punta del bastó…, 
i de sobte, va sortir una flamarada de la roca…
I mira, quedaràs mut, sense poder dir res, fins el dia que passi tot això I mira, Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisé mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible.
    Maria digué: 
Sóc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules
Llavors l'àngel del Senyor va desaparèixer   I l'àngel es va retirar
 
 
 
 
 
Fa una anys em semblava que ja en tenia prou... 

Prou per fer veure que l'evangelista no volia explicar-nos uns fets reals, històrics, sinó que utilitzava una estructura ja feta, una forma literària ja coneguda, un gènere literari per a endinsar-nos en una experiència humana. 

Prou per fer veure que l'evangelista no volia explicar-nos quin coneixement tingué, des d'un primer moment, Maria sobre el seu fill... 

      Si Maria havia tingut aquestes revelacions sobre el seu fill, com és que després pensa que Jesús "havia perdut el seny"? 
       
       En sentir-ho els seus, sortiren per endur-se'l, perquè deien: "Ha perdut el seny" (Mc 3, 21) 

       Llavors arribaren la seva mare i els seus germans, i de fora estant el feren cridar (Mc 3, 31)

Prou per fer veure que la vida dels gran homes cal explicar-la amb intervencions divines en el moment del seu naixement... 

Més tard, la lectura d'en Eugen Drewermann em feia veure que no n'hi havia prou 

      Intentar explicar -en medio de la oleada de hostilidad respecto del mito que mantiene la teología cristiana- un texto tan altamente poético y mítico como la Anunciación de Lc 1, 26-38, refiriéndose exclusivamente al trasfondo de la profecía vetero-testamentaria, como lo hace fácilmente la exégesis moderna, no resuelve en nada el problema -a lo sumo, lo eludimos al proceder así. 
      Las representaciones del antiguo Testamento, que retrospectivamente adquieren un valor "predictivo", se sitúan también en el universo de las imágenes míticas y la pregunta sigue en pie: ¿qué significan estas imágenes en sí mismas? 
       

      Eugen Drewermann 
      De la naissnce des dieux à la naissance du Christ 
      Pág 35 
       

 
 
 
  Un altre exemple de com Lluc utilitza l'Antic Testament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'esquema segons Raymond Brown
 1. Aparición de un ángel del Señor
 2. Miedo o abatimiento del destinatario
 3. El mensaje divino
  • nombre del destinatario
  • calificativo del destinatario
  • se pide que no tenga miedo
  • una mujer que esta encinta o va a concebir
  • dará a luz un hijo (varón)
  • nombre que se impondrá
  • etimología del nombre
  • papel futuro del niño
 4. Objeción del destinatario
 5. Concesión del signo
 
L'àngel del Senyor
Tant és dir "l'àngel del Senyor" com "El Senyor". En l'Antic Testament "l'àngel del Senyor" no acostuma a ser un ésser personal i espiritual, un intermig entre déu i l'home, amb personalitat i nom propi. Aquesta concepció no va arribar fins el judaisme post-exílic.. 
L'expressió "un àngel del Senyor" serveix per a descriure la presència visible de Déu entre els homes. En el mateix relat de Gedeó s'utilitza indiferentment ambdues expressions: 
 • àngel del Senyor: vv 11, 12, 20, 21, 22,
 • Senyor: vv 14, 16, 18, 23, 
I també ho podeu veure, si encara no n'esteu convençuts: 
 • l'episodi d'Agar, l'esclava de Sara (Gn 16, 7. 13)
 • el sacrifici d'Isaac (Gn 22, 11. 14)
 • la vocació de Moisès (Ex 3, 2. 4)
 • en els profetes (Os 12, 4. 5)
Fora de l'evangeli de la infància, l'expressió "un àngel del Senyor" no tornarà a sortir fins el relat de la "tomba buida" (28,  2)
 
L'àngel Gabriel
L'àngel Gabriel surt en el llibre de Daniel (Dn 8,16; 9,21) per a explicar "el final" i anunciar les "setanta setmanes d'anys", les lluites escatològiques i la consagració mesiànica del "fill de l'home". 
Ara, ja en l'anunci a Zacaries, ve per a anunciar "bones noves", un "evangeli" 

El que diu Drewermann de l'àngel Gabriel també està bé: 

  El mateix nom de l'àngel Gabri-El, el missatger enviat per Déu a Maria, explicita la seva missió: "El meu marit (=Gabri) és Déu (=El)". Amb aquest nom ja està tot dit del missatge. Aquesta manera de fer està dintre d'una antiga tradició hebrea que vol que el missatger (l'àngel) i el missatge siguin una mateixa cosa. I, segons una tradició talmúdica, un àngel no podia transmetre més que un sol missatge, no podia realitzar que una sola missió: el missatger és el missatge. Pág 36 
   
 
La "gràcia dels números"
Les "setanta setmanes", quants dies són? 
Quants dies passen entre "l'aparició de l'àngel a Zacaries" i la "presentació al Temple"? 
 
 
Alegra't
En un text del profeta Sofonies (3, 14- 17) trobem aquesta mateixa paraula grega: 
   Crida de goig, ciutat de Sió! 
   Clameu ben fort, gent d'Israel! 
   Alegra't i celebra-ho de tot cor, Jerusalem! 
   El Senyor ha revocat la teva condemna, 
   ha allunyat els teus enemics. 
   El Senyor, rei d'Israel, és dintre teu: 
   mai més no hauràs de témer cap mal. 
   Aquell dia diran a Jerusalem: 
   No tinguis por, Sió, 
   que les teves mans no defalleixin! 
   El Senyor, el teu Déu, el tens a dins. 
   Ell és poderós i et salva. 
   Per tu se sent joiós i alegre;  
   per l'amor que et té 
   no et vol blasmar;  
   per tu està content i crida de goig.
És una invitació a alegrar-se per l'arribada de l'era mesiànica. Veure igualment Joel (2, 21-27) i Zacaries (9,9s)
 
La por
El tema de la por i del temor també està present en el llibre de Daniel. Davant de l'aparició d'algú amb figura semblant a la d'un home:  
8, 17: i quan arribà, vaig prosternar-me, esglaiat, amb el front a terra
10, 7: ...els homes que m'acompanyaven no la van veure, però s'apoderà d'ells un esglai tan gran que van córrer a amagar-se. M'havien deixat sol quan vaig veure aquesta aparició. No tenia gens de força, estava pàl·lid i desfigurat, no em podia sostenir... vaig quedar desmaiat, de cara a terra
10, 15: Mentre em parlava així, jo mirava a terra i callava... l'aparició m'ha trasbalsat i no tinc gens de força
  
 
El "No tinguis por"
Aquesta expressió introdueix molt sovint una gran acció redemptora de Déu 
 • l'aliança de Déu amb Abram (Gn 15, 1)
 • a Josuè, tot just abans de travessar el Jordà (Jos 1, 9)
 • a la predicació profètica (Is 41, 14 i So 3, 16)
 • i en el llibre de Daniel (10, 12.19)
 
Els naixements "difícils"
Naixements amb especial intervenció divina per causa de l'esterilitat de la dona són repetits a la Bíblia: 
 • Sara, la dona de Abraham (Gn 17, 15)
 • Rebeca, la dona d'Isaac (Gn 25, 21)
 • Raquel, la dona de Jacob (Gn 29, 31)
 • la dona de Manóah, mare de Samsó (Jt 13, 2)
 • Anna, la dona d'Elcanà, mare de Samuel (1 Sam 1, 5)
 
Fórmula d'anunci de naixement
Les paraules de l'àngel repeteixen una fòrmula de naixement molt freqüent a la Bíblia:  
Gn 16, 11: Estàs embaraçada, tindràs un fill i li posaràs el nom d'Ismael
Jt 13, 3: Encara no has infantat, pero sàpigues que tindràs un fill
Is 7, 14: La noia que ha d'infantar tindrà un fill i li posarà Emmanuel
  
 
El senyal
Demanar un senyal està completament d'acord amb la pràctica bíblica. A cops és el mateix Déu que ofereix el senyal 
 • Abram (15, 8)
 • Moisès (Ex 3, 12)
 • Gedeó (Jt 6, 17
 • Ezequies (2 Re 20, 8)
 • Acaz (7, 14)
 
L'ombra de l'Altíssim
Aquí cal recordar alguns textos:  
Ex 40, 34: El núvol va cobrir la tenda de l'aplec sagrat, i la presència gloriosa del Senyor l'omplí completament
1Re 8, 10: El núvol va omplir el temple del Senyor. Els sacerdots no hi podien oficiar. el núvol ho impedia, ja que la presència gloriosa del Senyor havia omplert el seu temple
           I no podem oblidar Ag 2, 6-9, ni Gn 1,2, ni el d'Isaïes 11,2