Dos himnes Dues comunitats 
Dos líders
Ara només vull fer veure el següent: 
 • dintre de l'estructura de l'anunci angèlic ha quedat inclòs un himne
 • aquests himnes haurien tingut una existència independent
 • comunitats de deixebles de Joan el Baptista havien continuat existint. Els Fets dels Apòstols (19, 1-7) ens parla d'una d'elles
 • les comunitats de Joan Baptista tindrien les seves pròpies "escriptures"; els evangelistes van fer un esforç per adaptar-les, tergiversant-les, al seu propi missatge
 • no cal pensar que entre Joan Baptista i Jesús haguessin relacions de parentiu
 • podem suposar que Jesús va crear una secessió dintre del moviment de Joan Baptista
 • els evangelis de la infància ens parla de les "relacions adultes" entre Joan i Jesús i de les relacions de ambdues comunitats un cop morts (en un espai de temps relativament curt) els seus dos líders
    • Però de tot això ja en parlarem un altre dia...
Himne a favor de Joan Baptista Himne a favor de Jesús de Natzaret
En tindràs un gran goig, 
i molts s'alegraran del seu naixement
Serà gran als ulls del Senyor; 
no beurà vi ni altres licors 
i quedarà ple de l'Esperit Sant 
ja des de les entranyes de la mare
Serà gran 

i l'anomenaran Fill de l'Altíssim

Conduirà molts israelites cap al Senyor, 
el seu Déu
Anirà al davant del Senyor 
amb l'esperit i el poder d'Elies
El Senyor Déu li donarà el tron de David, 
el seu pare
farà que els pares es reconciliïn de cor amb els fills, 
i portarà els rebels pels camins dels justos
Així prepararà per al Senyor un poble ben disposat Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob 
i el seu regnat no tindrà fi
serà sant, 
l'anomenaran Fill de Déu