CURS DE LLENGUATGE ECONÒMIC

 • Dades
 • Objectiu general
 • Objectius específics
 • Programa
 • Tornar
  Dades

  CURS:

  1997-98

  PROFESSOR:

  Xavier Rull

  LLOC:

  Facultat de Ciències Ecòmiques i Empresarials, Reus

  DURADA:

  24 h

  CRÈDITS:

  1'5

  NOMBRE DE SESSIONS:

  16

  DATES:

  2 de març - 4 de maig

  HORARI:

  dillums i dimecres, de 2/4 de 4 a 5

  Amunt  Objectiu general

  Aconseguir el domini suficient de la llengua catalana en la redacció i l'elaboració de textos especialitzats i documents específics dins de l'àrea d'economia, així com les tècniques i els recursos necessaris per fer-ho, tant des del punt de vista de la qualitat com de dispoció i presentació del text.

  Amunt  Objectius específics

  Amunt  Programa

  1. Els llenguatges d'especialitat. LE vs llengua general. El llenguatge tècnic en economia.
  2. La terminologia
   1. Noció de terminologia
    • La disciplina
    • El terme

   2. Neologia
    • Derivació (sufixació i prefixació)
    • Composició
    • Sintagmació
    • Resemantització (o habilitació semàntica)
    • Semicultismes
    • Composició culta
    • Braquigrafia

   3. Manlleus (o préstecs)
    • Manlleus de forma (adaptats i no adaptats)
    • Manlleus semàntics (o calcs)
    • Manlleus morfològics
    • Manlleus d'estructura

   4. Fraselogia

  3. Convencions gràfiques
   1. Abreviacions
   2. Ús de majúscules i minúscules

  4. Muntatge i disposició d'un text
   1. Parts de text
   2. Plantilles
   3. Paragrafació
   4. Indexacions (sumarials i temàtica)
   5. Inserció de taules, gràfiques, etc.
   6. Adjunció d'annexos i apèndixs

  5. Elaboració de documents
   1. Facturació
   2. Informe tècnic
   3. Projecte
   4. Memòria
   5. Pressupost
   6. Auditoria
   7. Estimacions i taxacions
   8. Comptes anuals

  6. Eines de consulta
   1. Bibliografia
   2. Consulta en línea
    • DIEC i DLC3
    • Eurodicautom
    • TPFC, Diccionario anaya i altres

   3. Organismes

  Amunt