RĄDIO CLUB DEL TARRAGONČS


TARRAGONA
 

.

RECEPCIÓ OFICIAL EN EL PALAU DE LA GENERALITAT

.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Membres de la Junta Directiva del Rądio Club del Tarragončs són rebuts en Recepció Oficial en el Palau de la Generalitat de Catalunya, per l'Honorable President de la Generalitat Jordi Pujol i Solei.

Per tal motiu l'Honorable President Jordi Pujol és nomenat Soci d'Honor del Radio Club del Tarragončs, i com a tal li és lliurat per part del President  Sr. Santiago Mosquera i Brunet, la estatuilla de l'Emperador Cčsar August a la noble Ciutat de Tarragona, i que el Radio Club té instituļda aquesta com el primer premi al primer classificat en el concurs anual que celebra el Rądio Club del Tarragončs.

.