EA3RCY

Ràdio Club del Tarragonès
Tarragona

 

Junta Directiva 2 0 1 5

.

  President honorífic Sr. Santiago Mosquera Brunet EA3 S M  
President Sr. Josep Maria Aleu i Viñas E A 3 D T B
Vicepresident Sr. Rafael Martínez Gámez E C 3 E T E
  Secretària Sr. Rosa Figuerola Aguiló    
Tresorera Sra. M. Adela Torres Ferre E A 3 D Q G
Vocal Sr. Alejando Roig Torrell E A 3 D T
Vocal Sr. Floreal Sierra Fabra E A 3 D B J
Vocal Sr. Ramón Romeu Estupiñá E A 3 E O T
Vocal Sr. José Bonache Gárcia E A 3 N G
Vocal Sr. Jose M. Adam Andreu E A 3 R U
Vocal Sr. Juan Carlos Muñoz Ferrera E A 3 R T
Vocal Sr. P. Enric Arilla Arts E C 3 H T A

.