Les pàgines de Tarragona Virtual s'han traslladat a:

http://www.tarragona.creativeweb.es/virtual//