Plana principal


Plana principal

8/10/2000
4/10/1998
6/10/1996
2/10/1994
4/10/1992
7/10/1990
30/9/1988
28/9/1986
30/9/1984
3/10/1982
28/9/1980
1/10/1972
27/9/1970
12/8/1956
22/8/1954
28/8/1952
24/9/1933
2/10/1932Plaça de Braus de Tarragona, 2/10/1932

1 2 3 4 5 6 7 8 Punts
1 Vella de Valls 3/7 3/7s i2/7 2/7 5/7 p.5 - - 109
2 Nova de Valls 3/7 3/7s 2/7C 5/7 2i4/8 p.5 - - 106
3 Vella de Tarragona 3/7C 4/7 2/6 3/6s ip.5 - - - 75
4 Nova de Tarragona 2i3/7 3/6s 2/6 ip.5 - - - - 40

Del llibre Castells i Castellers de Xavier Brotons. Lynx Edicions