Plana principal


Plana principal

8/10/2000
4/10/1998
6/10/1996
2/10/1994
4/10/1992
7/10/1990
30/9/1988
28/9/1986
30/9/1984
3/10/1982
28/9/1980
1/10/1972
27/9/1970
12/8/1956
22/8/1954
28/8/1952
24/9/1933
2/10/1932Plaça de Braus de Tarragona, 27/9/1970

1 2 3 4 5 6 7 8 Punts
1 Nens del Vendrell p.6 p.7C 2/8f - - - - - 3.987,5
2 Vella de Valls 2/8C p.7C p.6C i4/8a - - - - 3.792,5
3 Casdtellers de Vilafranca i4/8 4/8 2/7 5/7 - - - - 2.216
4 Xiquets de Tarragona 4/7a 3/7 i2/7 3/7s - - - - 1.586
5 Minyons de l'Arboc 4/7 3/7 4/7a - - - - - 1.200
6 Castellers de Barcelona 2/6 p.5 i4/7 - - - - - 400

Del llibre Castells i Castellers de Xavier Brotons. Lynx Edicions