Plana principal


Plana principal

8/10/2000
4/10/1998
6/10/1996
2/10/1994
4/10/1992
7/10/1990
30/9/1988
28/9/1986
30/9/1984
3/10/1982
28/9/1980
1/10/1972
27/9/1970
12/8/1956
22/8/1954
28/8/1952
24/9/1933
2/10/1932Plaça de Braus de Tarragona, 22/8/1954

1 2 3 4 5 6 7 8 Punts
1 Vella de Valls 2/7 3/7s 4/7a 3/8C ip.6 - - - 2.670
2 Nens del Vendrell 4/7aC 3/7s 3/7 - - - - - 1.550
3 Vella de Tarragona 4/7aC 3/7s 2/6C - - - - - 1.510
4 Castellers de Vilafranca 3/7 4/7aC 2/6 i2/7 - - - - 1.250
5 Nova de Tarragona 3/7 2/6 p.5 i2/7 2i3/7s - - - 1.000

Del llibre Castells i Castellers de Xavier Brotons. Lynx Edicions