Plana principal


Plana principal

8/10/2000
4/10/1998
6/10/1996
2/10/1994
4/10/1992
7/10/1990
30/9/1988
28/9/1986
30/9/1984
3/10/1982
28/9/1980
1/10/1972
27/9/1970
12/8/1956
22/8/1954
28/8/1952
24/9/1933
2/10/1932Plaça de Braus de Tarragona, 12/8/1956

1 2 3 4 5 6 7 8 Punts
1 Vella de Valls 2/7 3/8c 3/7s - - - - - 2.670
2 La Muixerra de Valls 4/8C 3/7s i3/8 i2/7 4/7a - - - 2.010
3 Nens del Vendrell 3/7s 2/7C i4/8 4/7a - - - - 1.920
4 Nova de Tarragona 3/7 2/6 P5 i2/7 - - - - 1.000
5 Vella de Tarragona i4/7 i3/7s anulat 2/6 - - - - - 400

Del llibre Castells i Castellers de Xavier Brotons. Lynx Edicions