Tema campanya : PER FÍ i COM CAL , GAUDÍ AL POBLE NATAL .

Iniçi campanya : 17 de desembre de 1.997 .

Alçada : 2,80 metres aproximat .

Pes : 30 quilograms aproximat .

Constructor : Sr. Jordi Grau i Martí " EL TALLER EL DRAC PET I T " de Tarrassa .

La Colla Gegantera de Riudoms , celebra el XV Aniversari de la fundació de l'entitat i un dels actes d'aquesta celebració serà la construcció del GEGANT ANTONI GAUDÍ .

El Gegant Antoni Gaudí , tindrà una alçada de dos metres i vuitanta centimetres aprox... , i un pes que s'aproximarà als trente quilograms , i el pressupost previst per la seva construcció és d'un milió de pessetes .

La Colla Gegantera de Riudoms , portara a terma aquest Homenatge a l'arquitecte riudomenc Antoni Gaudí i Cornet , l'any 1.998 .

Thotom que ho vulgui fer , pot efectuar la seva aportació a través dels comptes corrents oberts amb aquest fi a les entitats bancàries que citem tot seguit :

CAIXA TARRAGONA .

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA .

BANC DE BILBAO I VIZCAYA .

BANCO CENTRAL HISPANO .

La Colla Gegantera de Riudoms els vol donar les gràcies per la generositat de les seves aportacions i estem segurs que amb l'ajut de tots farem realitat el nou Gegant de Riudoms ANTONI GAUDÍ.

Nota. Els números d'aquest comptes els lliurem a traves de correu electrònic.