1
Margarideta Harm. Manuel Oltra
2
Mig-dia en el mar Francesc Civil  
3
Muntanyes de Canigó Harm. Nadal Puig  

4

Missa dels Pardals

KV 220

Kyrie W A Mozart
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
5
Messa "Il bianco e dolce cigno" Kyrie Stefano Bernardi  
Gloria  
Sanctus  
Benedictus
 
Agnus Dei  
6
Menjablanc Harm. Josep Navàs Mariné
7
Mazapán con miel Nadala argentina

Harm: Dante Andreo

8
Mi lagnerò tacendo WA Mozart
Tot
S
C
H
9
Muntanyes regalades M. Oltra Tot
S
C
T
B
10
Moon River Henry Mancini - Harm. A. Langrée Tot
S
C
T
B
Unió Musical l'Horta - València
11 Misatango Kyrie Martín Palmeri
Tot
S
C
T
B

Font: Koorpartijen

Gloria
Tot
S
C
T
B
Credo
Tot
S
C
T
B
Sanctus
Tot
S
C
T
B
Benedictus
Tot
S
C
T
B
Agnus Dei
Tot
S
C
T
B