CONTINGUT GENERAL I VISITA VIRTUAL
 
Un dels fets que han marcat més profundament la vida dels espanyols dels S. XX és la Guerra Civil. La Guerra va durar 3 anys, de 1936 a 1939. Va acabar amb la Victòria de l'exèrcit nacional i la caiguda de la Segona República.

Després del replegament republicà al front d'Aragó a l'hivern de 1937-38, les tropes nacionals van arribar a l'Ebre, on va quedar estabilitzat el front durant uns mesos. El 25 de juliol, els republicans van llençar una nova ofensiva, creuant el riu Ebre en direcció a Gandesa (important nus de comunicacions amb l'Aragó i el País Valencià), les serres de Pàndols i Cavalls, la Fatarella, Vilalba dels Arcs, La Pobla de Massaluca, Mequinensa... Aquesta ofensiva va convertir-se en la més llarga i decissiva batalla de la Guerra Civil, ja que un cop acabada aquesta batalla i després de diversos enfrontaments a les Terres de Lleida i Tarragona, les tropes nacionalistes trencaren el front i avançaren cap a Barclona, que va ser ocupada al gener de 1939. La caiguda de Barcelona va significar en dos mesos també la caiguda de la resta de Catalunya i la fi de la guerra...

El que pretèn aconseguir el Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre, és recollir tot aquest material més personal, que és el que millor retrata la part humana de la guerra, per exposar-lo. Actualment, compta amb material molt important trobat a la mateixa zona on van tenir lloc els esdeveniments de la batalla i repartit amb les diferents Sales de l'Exposició.

Després de la incorporació al COMEBE l'edifici durant l'any 2010 es va sotmetre a una profunda rehabilitació que encara no ha acabat per crear un nou espai museogràfic que subratllés el paper central de Gandesa dins la Batalla de l'Ebre.

   
Comença la visita