Unitats didàctiques per a escolars
El Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre, en motiu de l'Any Internacional de la Cultura de la Pau, l'any 2001, va editar una guia didàctica per a escolars.
La guia s'adreça a alumnes d'educació primària i secundària (10 a 16 anys) amb el lema "Escolars a favor de la Pau coneixent els horrors de la guerra"
Aquesta guia que el CEBE te a disposició dels CEIPs (Centres d'educació infantil i primària) i dels IES (Instituts d'ensenyament secundari) ajudarà als alumnes a millorar la comprensió d'aquest esdeveniment tan important per la història de Catalunya com va ser la Guerra Civil i més específicament, la Batalla de l'Ebre.
Continguts educatius
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
Identificar i reconèixer els trets característics d'una de les etapes històriques de Catalunya i d'Espanya: la Guerra Civil.

Procediments
Saber utilitzar les principals fonts d'informació: audiovisuals, bibliografies, materials, etc.

Actituts, valors i normes
Col·laborar i actuar a favor de la preservació i protecció del patrimoni històric i cultural; i respectar el elements del passat.