PRESENTACIÓ


El Centre d'Estudis Batalla de l'Ebre, va néixer per iniciativa d'un grup d'estudiosos i col.leccionistes de Gandesa, interessats amb la història, la recuperació de material documental, bèl.lic i cultural de l'època compresa entre els mesos de juliol a Novembre de 1938, ( 25 de juliol al 14 de novembre ) data en que va tenir lloc la sagnant, trista i malauradament famosa Batalla de l'Ebre, en el decurs de la Guerra Civil Espanyola.

L'objectiu del Centre d'Estudis és el de potenciar el coneixement d'una part de la història del nostre país a partir d'una visita a l'exposició permanent, així com també protegir aquest llegat per donar-lo a conèixer d'una forma adequada als diferents segments de la població de la nostra societat (escolars, joves, gent gran, etc.).

La població jove pot conèixer uns fets històrics i a la vegada desenvolupar l'intel.lecte durant la visita, aportant-los-hi un conjunt d'informacions i d'inquietuds envers uns continguts socials i que formen part de la història d'un període determinat, com va ser la Guerra Civil Espanyola.

La creació d'aquesta Exposició Permanent no es gens casual. Neix en un moment clau de la nostra història col·lectiva, amb tantes tragèdies arreu del mon i que fan reviure el nostre passat patit de molt a prop per totes les famílies de Catalunya i d'Espanya.

El que realment es pretén amb aquesta Exposició i les diferents actuacions que es porten a terme és donar un missatge de pau i concòrdia entre els pobles i entre tots els homes. Però sobretot, amb el desig que no torni a esdevenir res semblant... MAI MÉS...!