PRELUDI IV. EXPOSICIÓ DE FORJA ARTÍSTICA. (11 OCTUBRE a 11 de NOVEMBRE de 2012)
 
L'Exposició va estar formada per una col·lecció de 22 estatues de l'artista José Miguel Flores.
"El meu treball és un intent constant de combinar diversos materials utilitzant mètodes tradicionals i no tradicionals. Les peces tracten la dualitat i la transormació, del sòlid al líquid, del ferro a l'orgànic, de l'estàtic a l'animat, un equilibri entre la violència i l'agressió amb bellesa i harmonia. La meva ambició és forjar el metall més enllà dels seus límits coneguts. Treballar el metall és un viatge de formació permanent amb el qual intentao apendre tots els seus secrets. "