DONACIÓ D'UNA talla de mussolini (9 abril 2005)
 
El día 9 d'abril de 2005 s'instal·lava al museu una talla del cap de Mussolini donada per la família Clua Costal.
El cap, en pedra calcàrea, es va trobar a un mas de les proximitats de Gandesa i després de restaurar-lo el día 9 es va instal·lar a una de les sales del Museu del Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre.
 
  Detall del cap de Mussolini