Instal·lació monument (Febrer 1999)
 
A la Rambla de la Democràcia i al costat de l'edifici de les escoles velles on te la seva seu el CEBE, i en motiu del 60 aniversari de la finalització de la Guerra Civil, s'instal·la una reproducció en ciment de una bomba de ma model B-3, utilitzada per l'exèrcit nacional.
L'autor, Joan Diego Giménez; explica que la peça te una altura de 80 cm i un pes de 125 kg. La obra es va realitzar a escala guardant les proporcions de la bomba original, de 12 cm i 36 cm de diàmetre.