Bar-Restaurant


    Tenen obert tots els dies de la setmana, entre les 9 del matí i les 10 del vespre, excepte l'hivern, que tanquen els Dimarts.


Llei 28/2005

El dia 1 de gener de 2006 ha entrat en vigor la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat del tabac (BOE núm. 309 de 27 de diciembre de 2005)

URL, URL.

En l'àmbit de la restauració i el lleure, de manera general, es determina que els locals amb més de 100 m2 de superfície útil per a clients o consumidors hauran de crear zones habilitades (on no podran accedir els menors de 16 anys) o bé convertir-se en espais totalment lliures de fum. Els locals més petits (amb menys de 100 m2 de superfície útil per a clients) hauran d'optar per ser espais sense fum o espais on es permet fumar. En tots els casos caldrà una informació visible des de l'exterior de quina és la situació per la qual s'ha optat.

URL

Responsables

El propietario del local debe velar por el cumplimiento de estas normas. Ante cualquier duda, y en beneficio de la salud pública, prevalecerá el derecho de los no fumadores a respirar un aire limpio.

URL

Dubtes

Poden entrar els nens en un bar o restaurant de fumadors ?
Sí, pero no podran entrar en les zones de fumadors que s'habilitin en locals de més de 100 metres quadrats.

Es pot fumar en un camp de futbol?
Sí, si el camp de futbol és a l'aire lliure

Es pot expulsar un usuari que contravingui la prohibició de fumar?
Sí, malgrat que s'ha de veure cada cas concret per determinar altres circumstàncies .

URL

Dret d'admissió

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto Newsgroups: es.soc.org.policia
Tornar a la pàgina principal
La darrera modificació d'aquesta pàgina fou el 19 de Març de 2007.