BARRI JUEU O CALL DE TORTOSA ©LoLa Galicia

cartell1

Informació Call

banner cyberlo

 

Presentació

 

 

 

 

 

 

 

 

Del conjunt dels Barris Jueus o Calls de Catalunya mereix esment especial el de Tortosa, que ens dóna una nodrida perspectiva  de l'existencia i forma de vida del poble jueu a  la Ciutat de Tortosa i Catalunya. Hi ha  constància de l'existència de jueus  en la ciutat  des de l' etapa  visigoda. Es creu  que la seva   presència es remunta a la de l'època de dominació romana.

Alguns historiadors assenyalen com a Call Vell,a la barriada que fou donació de Ramon Berenguer IV (1131-1162), entramat de carrerons estrets  encara subsistents.Al segle XIII ja estava constituït el segon barri jueu conegut com a Call Nou degut al creixement demogràfic i econòmic de families jueves a Tortosa. El jueus estaven organizats en aljamas regides pel consell d'ancians i,   vivient en barris intramuros.

La comunitat jueva de Tortosa tenia una gran rellevancia dintre de la peninsula, ja que  estava composta per figures prestigioses, dintre del comerç i l'economia aixins com en diversitat de ciències ;  filologia, medicina, etc. Com exemple anomenarem (entre altres ) a  Menahem ben Saruk o al metge Ibrahim ben Iacob.

Els carrers principals del call, avui els podem identificar com carrer de Jerusalen que avans era  el carrer dels Jueus,el carrer Major de Remolins, carrer de Vilanova, ja mencionat així al segle XVII, plaça Plagager, plaça Figuereta etc..Els dos Calls es troben situats al nord-est de la ciutat de Tortosa i encara es conserva l'entramat dels estrets i típics carrerons jues que, ens transporten a l'edat mitjana alta com un somni.

 


LoLaG edició producció audiovisual. Foto- Video (SEO) .Posicionament web en buscadors

 
 
 

 

FotografiesİLoLa Galicia Prohibit utilitzar-las sense autorització expressa.RD Legislatiu 1/1996 Ley de Propietat Intelectual.