NAZGÛL
Tots temen els Nazgûl, els més importants seguidors del Mal durant la Tercera Edat. Anomenats també els Espectes de l'Anell o, simplement, els Nou, eren nou grans senyors dels homes que foren esclavitzats per Sauron a la Segona Edat. Cadascún havia ansiat tenir gran poder i cadascú acceptà un dels Nou Anells dels Homes forjats per Sauron. Donat que aquests Anells estan dominats pel Anell Únic i controlats pel Senyor Focs, els Nazgûl es convertiren en els seus esclaus. Al passar el temps, es convertiren immortals en esperit, però els seus cosos es dissolveren paulatinament en neblina. En esencia, es convertiren en "sombres" de gran poder i són ara els lloctinents de més confiança de Sauron. El rei-bruixot d'Angmar, anomenat també el Senyor de Morgul, és el seu cap. Ell és el qui té més poder dels Nou i més gran capacitat per actuar independentment. Els Nazgûl temen l'aigua corrent o profunda, el foc i els noms sagrats élfics, com "Elbereth". Són pràcticament cecs, però mantenen un increïble sentit de l'olfacte i poden requerir l'ajud d'altres criatures (com cavalls entrenats especialment). El seu poder disminueix durant el dia; Khamûl, el segon després del Rei-bruixot, té una especial por a la llum. Tots els Nazgûl comparteixen aquesta debilitat fins a cert punt, però tots, incluït Khamûl, poden dominar la seva por.
.

Ets el visitant número  des del 13-9-1998