BALROGS
Enormes i terribles, aquests poderosos demonis d'aparença semi-humana es troben entre els moradors més temuts de Terra Mitja. Són intel.ligents, molt astuts i capaços de gran destrucció quan s'ho proposen. La seva arma física més temuda és el llàtic flamejant, però a la seva altra ma sovint porten una altra arma, com una espasa.

El balrog del Senyor dels Anells es anomenat sencillament "El Balrog" per la tradició occidental i és un ser tan terrible que la presència de qualsevol dels seus semblants rarament hagues passat despercebuda. És probalbe que altres balrogs quedessin atrapats sota terra després de la caiguda del seu Amo, igual que li passà al balrog de Moria; aquesta circunstància hauria impossibilitat sa detecció. Hagueren, a la Primera Edat, molts balrogs, ja que eren servs de Morgoth, l'Enemic Fosc, senyor de tota la foscor i mentor de Sauron. El cataclisme que acompanyà la partida de Morgoth envoltà a quasi totes les seves criatures.

De totes les entitats fosques a Terra Mitja, amb l'excepció de Sauron, ninguna poseia un poder físic tan gran com els balrogs. Provenien originalment de les Terres Immortals, a l'igual que Sauron i els Istari, i la seva força relativa, quan se la compara amb la dels habitants de Terra Mitja, és enorme. Inclús els dracs temen els balrogs. Els pocs que visqueren per a contar un encontre amb ells els descriuen de maner molt diversa: els balrogs són a la vegada flames i sombres, enormes i canviants, "sombres alades", viscosos, més forts que la major de les serps, esgrimint un llàtic flamejant i una espasa. Com enemics, Legolas els anomena el més gran dels Mals dels elfs, a excepció del Senyor de la Torre Fosca. Gandalf lluità durant deu dies amb el balrog de Moria abans de vence'l.

.

Ets el visitant número  des del 13-9-1998