MEARA
Són els cavalls dels Rohirrim. Els meares són casi adorats pels seus ginets. Els meares són molt més intel·ligents, ràpides i resistents que qualsevol altre cavall. Com tals, són cavalls de guerra ideals, si és que se'n pot adquirí algun. Cap rohirrin es desfaria d'un dels seus cavalls.

Ets el visitant número  des del 13-9-1998