Recursos per a la recerca sobre Constantí

Cartografia

01. Ajuntament de Constantí

  1. Mapa de la situació del municipi de Constantí i les seves comunicacions.
    > Descarregar el mapa de situació (pdf 1,2 MB)
  2. Plànol del nucli urbà amb indicació dels carrers i places i dels serveis municipals.
    > Descarregar el plànol dels serveis municipals (pdf 0,1 Mb)
  3. Plànol del Polígon Industrial de Constantí amb la indicació dels carrers i les carreteres i via del ferrocarril.
    > Descarregar el plànol del PIC (pdf 0'04 Mb)

02.  Infraestructura de dades espacials de Catalunya (IDEC)

Amb el Servidor de Mapes IDEC podràs descarregar en format GML diferents bases cartogràfiques, segons l'escala de visualització: Municipis, Comarques, Topogràfic 1:50.000; descarregar les ortofotos 1:25.000 color v4 de l'ICC, segons l'escala de visualització i en els formats georeferenciats: JPEG, IDRISI i MIRAMON (professional o lector de mapes); accedir al catàleg de metadades IDEC segons la zona visualitzada i la cartografia seleccionada; visualitzar les llegendes del diferents mapes temàtics; donar transparències a diferents capes; cercar, localitzar i identificar municipis, topònims, equipaments i adreces postals; i visualitzar de forma conjunta més de 100 capes d'informació.
> Enllaç al servidor de mapes interactius


03. Oficina Virtual del Cadastre

A través de l'OVC els ciutadans i les administracions públiques poden realitzar consultes de dades i mapes cadastrals.
> Enllaç a la consulta de dades cadastrals i cartografia associada


04. Consell Superior Geogràfic

Client de visualització que ofereix la possibilitat de superposar dades geogràfiques (mapes, ortofotos, xarxes, etc) per poder crear nous mapes. Aquestes dades poden tenir diferents formats, coordenades i estar ubicades a diferents servidors, distribuïts geogràficament, i pertanyents a diferents organitzacions i institucions.
> Enllaç als mapes amb dades geogràfiques