Recursos

Biblioteca Digital

Índex

Referències generals


Constantí. Gestió municipal 1999/2003. Guanyar el futur. Ajuntament de Constantí, Constantí 2003.

Constantí. Memòria Municipal 2003/2007. Ajuntament de Constantí, Constantí 2007.

Cortiella i Òdena, Francesc: Història de Constantí. Sindicat Agrícola de Constantí, Tarragona 1981.

Duch, Montserrat; Ginné, Anna M.: Constantí . Cossetània (La Creu de Terme, 10), 2001.

Escarré, RicardLa ruta de l'aigua. Ajuntament de Constantí (Rutes de Constantí, 1), Tarragona 2009, 20 pàgs.

Escarré, RicardLa ruta de Sant Llorenç. Ajuntament de Constantí (Rutes de Constantí, 2), Tarragona 2010, 76 pàgs.

Giné Furné, Anna Maria: "Monografía de Constantí, de C. Esteban Sevilla", Estudis de Constantí, 12. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1996, pp. 57-93.

Güell, Manel: "Algunes dades de població absoluta de Constantí", El Racó de l'Arxiu, 9. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2004, pp. 4-5

Idescat: Informe sobre Constantí (2007), Institut d'Estadística de Catalunya 2007.

Morera, E.: "Província de Tarragona", Carreras Candi, F. (director): Geografia General de Catalunya, vol. IV Barcelona 1910.

Rivera, Manuel; Franquès, Montserrat (coord.): Constantí : gestió municipal 1995-1999. Gestió municipal. Ajuntament de Constantí, Constantí 1999.

Rovira Gómez, Salvador-J.: "Constantí", Gran Geografia Comarcal de Catalunya. El Camp de Tarragona. Vol. 7 Gran Enciclopedia Catalana, 1982.

Sabaté Sans, Josep M.: "Apunts de la bibliografia local (I)". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 23, desembre 2005, pàg. 4.

Sabaté Sans, Josep M.: "Apunts de la bibliografia local (II)". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 24, abril 2006, pàg. 4.

Sabater, Mn. Salvador: Historia de la Vila de Constantí, camp, arquebisbat y provincia de Tarragona, compaginada per Mossen Salvador Sabater, Pbre., rector de la mateixa. Imp. De F. Arís y Fill, Tarragona 1888.
Existeix també una edició facsímil de l'any 1989 editada pel Centre d'Estudis de Constantí.

Revistes i butlletins

Alfaraz: revista de veterinaria. Constantí 1998.

Antena. Parròquia de Sant Feliu, Màrtir, Constantí.

Biblionovetats. Biblioteca Pública de Constantí, Constantí 2002-2006.

Butlletí informatiu Constantí. Associació de Veins, Constantí 1979-1980.

Butlletí informatiu de CiU a Constantí. Convergència i Unió, Constantí 1992.

Butlletí informatiu del Grup de Convergència i Unió. Convergència i Unió, Constantí 1993.

Cantant el peix. Butlletí informatiu de la secció local d'ERC a Constantí. Esquerra Republicana de Catalunya, Constantí.

El CEC informa: boletín informativo del CEC Les Forques. Centre Excursionaista Les Forques (Constantí).

Constantí municipal. Ajuntament de Constantí, Constantí 1983-1987.

Constantí. Municipal d'informació. Ajuntament de Constantí, Constantí 1994-1995.

Constantí municipal. Ajuntament de Constantí, Constantí 2000-2003.

DConstantí. Revista municipal. Ajuntament de Constantí, Constantí, 2007-2008.

Estudis de Constantí. Ajuntament de Constantí, 1985-....

Full parroquial de Constantí. Parròquia de Constantí, Constantí 1962-1972.

Full Parroquial, 1916-1923. Edició facsímil del Centre recreatiu, esportiu i cultural de Constantí. 1992.

Fulla parroquial de Constantí. Parròquia de Constantí, Constantí 1916-1924. 190 números.

Hoja parroquial. Edición para la parròquia de Constantí. Constantí, 1952-1962.

Racó de l'Arxiu, El. Butlletí de l'Arxiu Històric Municipal de Constantí. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2003-2006. 

Revista de l'Escola, La. CEIP Centcelles de Constantí.

Revista de Constantí, La. Centre d'Estudis de Constantí, Constantí 1988-1994.

Rosa de Constantí, La. Butlletí del Partit dels Socialistes de Catalunya. Agrupació Socialista de Constantí, Constantí.

Temps afegit. La revista del C. E. Constantí. Núms. 1-7 (2003-2004).

Turó Press. Col·legi Turó, Constantí 1986.

Turó. Boletín informativo. Col·legi Turó, Constantí 1989.

Arxius i documentació

Arxiu Municipal de Constantí: "El patrimoni documental". Documents de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2008, 2p. 

Arxiu Municipal de Constantí: "El fons del Dr. Aleu". Documents de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2009, 2p. 

Arxiu Municipal de Constantí: "El fons de la parròquia de Sant Feliu". Documents de Constantí, Ajuntament de Constantí, Tarragona 2010, 2p. 

Bergada, Ramon: Goigs a llaor de Sant Feliu: mártir africà: patró de la vila de Constantí de l'Arquesbisbat de Tarragona (Tarragonés) / text Ramón Bergada ; melodia Josep Moragas, perv. ; dibuix Jeroni Giralt. Altés (Col.lecció Torrell de Reus, 1148), Barcelona 1981.

Ciro Bayo Segurola: "Libro duodécimo. De Tarraco a Barcino", Estudis de Constantí, 7. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1991, pp. 71-90.

Arxiu Municipal de Constantí: "Constantí. Digitalitzen les actes del ple de l'Ajuntament", El Racó de l'Arxiu, 14. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005, p. 2.

Constantí. Jurats: Memoriale in favorem ivratorvm & Vniversitatis villae de Constanti, contra Honofrivm Vidal mercatorem ciuitatis Tarraconae. [Iacobus Martí], 1631.

Constantí, "un poble de cine". Parròquia de Sant Feliu Màrtir de Constantí, Constantí 2008. 2 DVD recopilatoris amb filmacions familiars antigues de festes populars i religioses, entre els anys 1960 i 1981.

Copia de vna carta escrita a esta ciutat desde la campanya de Constanti à 5 de iuliol 1641 del que ha succehit en dita campanya desde 30 de iuny fins als fins [sic] dit dia : y de la armada de mar y en particular la sentencia que lo excelentissim de la Mota ha manat fer de sinch francesos. Estampa de Iaume Romeu, Barcelona 1641, 4 f.

Duque del Parque [D. Diego Cañas y Portocarrero] a los españoles imparciales y amantes de la verdad [justificando la destitución de D. Pedro Cortés, Comandante General de la Costa de Granada, restituído posteriormente a su puesto por la Secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra: Cuartel General de Constanti, 15 de agosto de 1813]. El Imp. de Mariano Miedes, Zaragoza 1813.

Estivill, Josep: "Constantí fa cent anys. Propostes de recerca des de l'Arxiu Municipal", El Racó de l'Arxiu, núm. 10, p. 4; núm. 11, p. 4; núm. 12, p. 4. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2004.

Estivill, Josep: "Internet per a historiadors. Guia de recursos", Estudis de Constantí, 21. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2005, pp. 107-117.

Estivill, Josep: "La laboriosa (de)construcció de l'Arxiu Municipal de Constantí". Arxiu Històric de Tarragona. Butlletí informatiu, núm. 11, juliol 2008, pp.  12-14.

Facti et iuris allegatio pro coniugibus Vidals, agricolis mansi termini de Constanti archidioecesis Tarrachonae, contra Raymundum Torrents, agricolam, et Catharinam Virgili, villae Siluae archidioecesis Tarraconae : coram nobili don Narciso de Anglasell ... : scriba Raymundi Congost not.[Grymozachs V.I.D.], 1676

Franquès Gil, Montserrat (a cura de): "Noticias de la villa de Constantí en el Campo de Tarragona", Estudis de Constantí, 4. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1988, pp. 95-116.

Grau i Pujol, Josep M.: "L'actuació d'un notari tarragoní a Lleida i Constantí. Un exemple de dispersió documental", El Racó de l'Arxiu, 13. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005, pp. 4-5 

Grau, Josep M. T.: "Referències sobre Constantí en dos arxius de Reus", El Racó de l'Arxiu, 20. Arxiu Històric Municipal de Constantí, 2006, pp. 11-12.

Grau i Pujol, Josep M. T.: "La Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Constantí (1848-1935)". Antena, núm. 32. Parròquia de Sant Feliu Màrtir de Constantí, març de 2008, p. 4. 
[Estudi de la documentació dels segles XIX i XX d'aquesta congregació conservada a l'Arxiu Parroquial de Constantí]

Morera, E.: Tarragona antigua y moderna. Tarragona 1894.

"Ordenances de la 'Comunidad de Regantes de la Acequia de los Molinos del Rio Francolí de Tarragona' (1905)" Estudis de Constantí, 6. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1990, pp. 63-95.

Perea, Eugeni: "Els 'Estudis de constantí': vint anys d'història", El Racó de l'Arxiu, 17. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005, pp. 10-12. 

Ramon, Magi: A la famosa victoria que han alcansada dels enemichs los tercios de infanteria y caualleria catalana y francesa, en lo siti de Tarragona à 10 de iuny, any 1641 ; compost per Magi Ramon, soldat de Constanti. Barcelona 1641

Relacio verdadera de la sumptuosa festivitat que ses feta en lo dia del Corpus de Christo, à trenta de maig mil siscents quaranta hu en lo camp que en Costanti se te, contra lo enemich, per los señors diputat militar y conseller en orde terç de la ciutat de Barcelona. Gabriel Nogués, Barcelona 1641.

Relacion de todo lo que ha passado en la entrada que ha hecho el marques de Aytona con su exercito à Cataluña, y su retirada à Lerida : con el segundo sitio de la villa y castillo de Constantin, por don Francisco de Totauila, y su retirada à Tarragona. Barcelona 1647.

Ricomà Vendrell, F. Xavier: "Inventari de l'antic Arxiu Parroquial de Constantí Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, pp. 69-80.

Satisfaccion por Miguel Carrera, boticario de Constanti, contra Joseph Gual, marinero de la ciudad de Matarò, a la duda de palabra dada por la Real Audiencia y sala del noble señor Don Igancio de Rius ... : escrivano Thomàs Guasquí i Brull... ; [Farraz]. , Barcelona 1734.

"Sindicat de Treballadors de Constantí, El. Un exemple d'expedient d'associació", dins M. Isabel Miró, Judit Morlanes i Ricard Ibarra: Viatge per l’associacionisme al Camp de Tarragona en temps de la II República (1931-1939). Arxiu Històric de Tarragona (Materials didàctics de l’Arxiu Històric de Tarragona, 3), Tarragona 2006 p. 19-22. 

Solé, Rafael: "El Sindicat Agrícola de Constantí recupera el seu patrimoni", El Racó de l'Arxiu, 15. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005 p. 6. 

Tapies, Francesc: Goigs a llaor de Sant Sebastià Màrtir, Co-patró de la vila de Constantí: tex antic / revisat per Josep Mª Ferré ; música, Francesc Tàpies ; dibuix, Josep Balañà i Pallarés. Parròquia de Constantí (Gogistes Tarragonins; núm. 31), Constantí 1983

"Testament en nom de la gresca (1934)", Estudis de Constantí Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 169-173. 


Testimonis personals


Aleu Padreny, Miquel: "Constantí. Mes d'agost festiu", Estudis de Constantí, 22. Centre d'Estudis de Constantí. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2006, pp. 127-166.

Aleu Padreny, Miquel: "Guió d'un pregó. Constantí, records de la meva infància", Estudis de Constantí, 9. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1993, pp. 59-76.

Aleu Padreny, Miquel: "El castell de Constantí", Estudis de Constantí, 10. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1994

Aleu Padreny, Miquel: "L'Església de Constantí. Vista pel seu escolanet (de l'any 1917-1922)", Estudis de Constantí, 13. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1997, pp. 39-86.

Aleu Padreny, Miquel: "La Setmana Santa a Constantí en la segona desena de l'actual segle", Estudis de Constanti, 14. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1998, pp. 73-85.

Aleu Padreny, Miquel: "Records de Constantí", Estudis de Constantí, 16. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2000, pp. 59-91

Aleu Padreny, Miquel: "La meva infància", Estudis de Constantí, 18. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2002, pp. 41-89.

Aleu Padreny, Miquel: "Llocs singulars del terme", Estudis de Constantí, 19. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2003, pp. 71-90.

Aleu Padreny, Miquel: "Constantí. Cafès i barberies, llocs d'esbarjo", Estudis de Constantí, 20. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2004, pp. 33-46.

Aleu Padreny, Miquel: "Trofeu Armangué. 21 de maig de 1922. Un dia de dol per Constantí", Estudis de Constantí, 23, 2007, pp. 65-71.

Aleu Padreny, Miquel: "Constantí, arribada de l'electricitat", Estudis de Constantí, 25, 2009, pp. 113-115.

Aleu Padreny, Miquel: Records de la meva infància a Torredembarra. Arxiu Municipal de Torredembarra (Retalls de l'arxiu, 1).  Ajuntament de Torredembarra, Tarragona 2010.

Bergadà i Solà, Ramon: Espigolant. Inèdit, 1946.
Comentari: Mossèn Bergadà, l'any 1946 va escriure una biografia en la que relata el seu pas per les diferents parròquies. També té publicats llibres de poemes i una història familiar [Josep M. Sabaté Sans].

Bergadà i Solà, Ramon: Espigolant. Llibre de memòries del reverend Mossèn Ramon Bergadà i Solà, canonge. Centre d'Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, Tarragona 2010. Edició en commemoració del 25è aniversari de la miscel·lània dels Estudis de Constantí. 

CEIP Mossèn Ramon BergadàEl meu poble Constantí. Planeta (Col. Els llibres dels nostres fills), Barcelona 2006. 133 p. : il.; 22 cm.

Gavaldà i Gil, Lluís: "La pluja i la memòria" Estudis de Constantí, 22. Centre d'Estudis de Constantí. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2006, pp. 113-126.

"Notes extretes del llibre 'Geografia General de Catalunya'", Estudis de Constantí, 15. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1999, pp. 97-107

Ribas Morlà, Joan M.: "Tradicions i vivències. Pregó de la Festa Major d'hivern. Constantí, 19 de gener de 1995", Estudis de Constantí, 11. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1995, pp. 85-92.

Lingüística, literatura i toponímia


AA. VV.: Semença. 15 poetes de Constantí. Associació Literària de Constantí, Tarragona 2004.

AA. VV.: Rebrot. 22 poetes de Constantí. Agrupació Literària de Constantí. Nou Silva Equips, Tarragona 2006.

Amigó i Anglès, Ramon: Els topònims del terme municipal i del poble de Constantí. Tarragona. Instituto de Estudios Tarraconenses "Ramon Berenguer IV" (Secció de Filologia i Història Literària, 8), Tarragona 1969.

Amigó i Anglès, Ramon: Onomàstica del terme municipal de Constantí. Sindicat Agrícola de constantí. Institut d'Estudis Catalans (Treballs de l'Oficina d'Onomàstica ; 15), 2008.

Bas, Pilar; Escoda, Núria; Grau, Antoni; Lara, Roser: "La situació del català en la zona industrial Tarragona-Reus-Vila-seca: el cas de Constantí". Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, pp. 19-28.

Caburrasi Acebo, Sergio i Álex: Interiores. Associació Literària de Constantí, Constantí 2007.

Casadó, Carles: La Filla del terrisser. Edició de l'autor, Constantí 2002.

Cerdà Massó, Ramon: "Diglosia y degradación semántica en el habla de Constantí (Campo de Tarragona)", Separata de Philologica Hispaniensia, In honorem Manuel Alvar, I. Dialectología. Gredos, Madrid 1953, pp. 137-158. 

Constantí vist per poetes. Parròquia de Sant Feliu Màrtir de Constantí, Constantí 2006.

Fiestras López, Maria Carme; Sabaté Sans, Josep Maria: "Noves aportacions a la toponímia constantinenca". Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, pp. 45-53.

Franquès i Gil, Montse; Alejandre i Duch, Mar: "Alguna nota sobre els renoms de Constantí". Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, pp. 77--83.

El meu Constantí. 26 relats de nous vilatans. Ajuntament de constantí. Escola d'Adults, Tarragona 2008.

Palau Peña, Alfredo: La mujer misteriosa. Associació Literària de Cpnstantí, Constantí 2007.

Perea Simón, Eugeni: "Constantí al gust de la literatura". Estudis de Constantí, 20. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2004, pp. 7-20

Premis Literaris Constantí: Històries de vida. Editorial Silva i Ajuntament de Constantí, Tarragona 2002.

Premis Literaris Constantí: Històries de viatges. Editorial Silva i Ajuntament de Constantí, Tarragona 2003.

Premis Literaris Constantí: Narrativa breu. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2004.

Premis Literaris Constantí: Relats. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2005.

Premis Literaris Constantí: Històries de la Història. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2006.

Premis Literaris Constantí: Històries verdaderes. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2007.

Renoms de Constantí Estudis de Constantí, 16. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2000, pp. 93-99

Roca, Josep Maria : L'Arc de Sant Martí. Obra literària completa. Associació Literària de Constantí. Nou Silva Equips, Tarragona 2006.

Antropologia i societat


Cerdà i Sans, Maria Assumpta; Outeda i Recio, Elisenda-Montserrat; Roca i Pellicer, Josep Maria; Sabaté i Sans; Josep Maria: "Les capelletes votives dels carrers de Constantí". Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, pp. 7-31.

Domingo Urbaneja, MariusAvaluació de l'impacte de la formació professional agrària al camp de Tarrgona.  Departament de Pedagogia. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 2004 [Tesi doctoral].

Educació sexual. Material per elaborar un crèdit variable de sexualitat per a centres escolars i instituts. Ajuntament de Constantí, Àrea de Serveis Socials i Silva Editorial, Tarragona 2004.

Fiestras López, M. Carmen: "Calendari festiu de Constantí". Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 7-38.

Franquès i Gil, Josep Maria: "Estudi sociològic de la població de Constantí". Estudis de Constantí, 9. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1993, pp. 7-31.

Nicolau i Tell, Josep Oriol: Masos de Constantí: Etnografia i etnolingüística. Arola Editors, Tarragona 2005.

Palau i Palau, Rosa de les Neus: "Pre-ludis folklòrics: literatura tradicional infantil al Col.legi "Mn. Ramon Bergadà", de Constantí (Tarragonès)".  Manuscrit, 1986.

Palau i Palau, Rosa de les Neus: "Pre-ludis folklòrics". Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, pp. 33-47.

Palau i Palau, Rosa de les Neus: "El joc infantil, una lliçó per als grans, (mostra presa a Constantí)". Estudis de Constantí, 4. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1988, pp. 9-23.

Perea Simón, Eugeni: "Les advocacions religioses com a llenguatge del temps: l'exemple de Constantí". Estudis de Constantí, 17. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2001, pp. 35-42.

Sabaté Sans, J. M.: "La confraria de la Sang i els armats". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 8, març 2002, pàg. 4.

Sabaté Sans, J. M.: "El petit museu". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 10, octubre 2002, pàg. 4.
Comentari: Fa referència al Museu de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang.

Sense autoria: "Sant Sebastià i els majorals, les gralles i la coca beneïda".  Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 3, 2001, pàg. 4. 

Arqueologia


Brú i Virgili, Maria: "Excavacions arqueològiques als carrers de l'Església Vella i del Morrot de Constantí (2007)", Estudis de Constantí, 23, 2007, pp. 25- 42.

Cortés i Cortés, Rodolf; Foguet i Coll, Gabriel; Güell i Agramunt, Manel; López i Vilar, Jordi: "Resultats de la primera campanya d'excavacions del Mas dels Frares de Constantí (juliol, 1989)". Estudis de Constantí, 9. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1993, pp. 45-58.

Güell Agramunt, Manel: "Resultats de la segona campanya d'excavació al jaciment de Mas dels Frares de Constantí". Estudis de Constantí, 11. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1995, pp. 27-33.

Hernández Sanahuja, Bonaventura; TORRES, J. M.: El indicador arqueológico de Tarragona. Tarragona 1867.

Massó Carballido, Jaume: "Troballes arqueològiques a Constantí, a mitjan segle XIX (1849-1859)". Estudis de Constantí, 15. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1999, pp. 7-18

Massó Carballido, Jaume: "Ein neuer Griechischer Grabstein im Spätrömischen Tarraco". Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik ; núm. 140, 2002, p. 64-66. Rudolf Habelt GMBH, Bonn 2002

Massó Carballido, Jaume: "Sobre la inscripció de la Calagurritana sulpícia (RIT 383), trobada a Constantí". Estudis de Constantí, 18. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2002, pp. 7-22

Massó Carballido, Jaume: "Quatre cartes (i una postal) de Helmut Schlunk a Salvador Vilaseca". Estudis de Constantí, 20. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2004, pp. 59-68

Massó Carballido, Jaume: "Quatre cartes -i una targeta- de Josep Maria Porta a Salvador Vilaseca". Estudis de Constantí, 21. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2005, pp. 7-17

Massó, Jaume: "Josep Guinovart i la vil·la romana de la Catafara". Estudis de Constantí, 12. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1996, pp. 7-13.

Massó, Jaume: "Notes sobre la vila romana del Mas del ganso (Reus)", Estudis de Constantí, 13. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1997, pp. 7-17.

Massó, Jaume: "Troballes d'època romana a la zona de la Boella", Estudis de Constanti, 14. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1998, pp. 17-27.

Massó Carballido, Jaume: "Notes sobre Adolf Schulten i l'arqueologia del Camp de Tarragona". Estudis de Constantí, 24. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2008, pp. 79-100.

Menchon i Bes, Joan: "Notes al voltant d'algunes ceràmiques medievals de Centcelles". Estudis de Constantí, 15. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1999, pp. 19-32

Menchon i Bes, Joan: Memòria de la intervenció arqueològica duta a terme a l'Antic Hospital de les Monges de Constantí (Tarragonès). Tarragona 1994.

Menchon i Bes, Joan; Remolà i Vallverdú, Josep Anton: "Excavacions arqueològiques a l'Hospital de les Monges", La revista de Constantí, 12. Constantí 1994 juliol p. 12.

Menchon i Bes, Joan; Remolà i Vallverdú, Josep Anton: "La muralla medieval de Constantí. Excavacions arqueològiques a l'antic Hospital de les Monges". Estudis de Constantí, 11. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1995, pp. 7-25.

Papiol Molné, Lluís: "Noticiario sobre hallazgos de monedas ibéricas y romanas en el término municipal de Constantí", Estudis de Constantí, 19. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2003, pp. 7-22.

Papiol Molné, Lluís: "Memòries dels meus treballs arqueològics", Estudis de Constantí, 20. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2004, pp. 69-116.

Papiol Molné, Lluís: "Recuperant el procés evolutiu arqueològic que ens deixaren els nostres avantpassats de l'antiguitat", Estudis de Constantí, 22. Centre d'Estudis de Constantí. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2006, pp. 13-20.

Papiol Molné, Lluís: "És veritat, no s'ho perdin, tanquin els ulls i pensin", Estudis de Constantí, 22. Centre d'Estudis de Constantí. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2006, pp. 21-37.

Papiol Molné, Lluís: "Deïtats de la religió romana", Estudis de Constantí, 22. Centre d'Estudis de Constantí. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2006, pp. 7-11.

Papiol Molné, Lluís: "Malgrat tot, endavant Mas de Bosc", Estudis de Constantí, 25. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2009, pp. 7-29.

Papiol Molné, Lluís: "La importància dels errors i l'oli nostrum", Estudis de Constantí, 26, 2010, pp. 19-33.

Papiol, Lluís: "Noticias sobre hallazgos romanos en el término de Constantí", Boletín Arqueológico. 1973-1974.

"Patrimoni: es descobreix l'origen romà del Pont de les Caixes". DConstantí. Revista Municipal, 4, juliol 2008, pp. 20-21,

Remolà Vallverdú, Josep-Anton: "Recents intervencions arqueològiques a Centcelles (1996-1997)." Estudis de Constanti, 14. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1998, pp. 29-60.

Remolà Vallverdú, Josep-Anton; Pociña López, César-Augusto: "Intervenció arqueológica al carrer de la Pobla de Mafumet de Constantí". Estudis de Constanti, 14. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1998, pp. 61-71.

Centcelles


Arbeiter, Achim
: "Der Mosaikschuk des grabbaues von Centcelles und der Machtwechsel von Constants zu Magnetius". Madrider Mitteilungen, 30. 1989, pp. 289-331.

Arbeiter, Achim: "Eine selten wiedergegebene jagdtechnik. Der einsatz von leinen mit blendzeug nach darstellugen in Conimbriga Centcelles und Qusayr 'Amra" Madrider Mitteilungen, 36. 1995, pp. 303-309.

Arbeiter, Achim; Korol, Dieter: "El mosaico de la cúpula de Centcelles y el derrocamiento de Constante por Magencio". Butlletí Arqueològic, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, núms. 10-11, època V, Tarragona 1988-1989, pp. 193-244.
[És la versió castellana de l'article d'Achim Arbeiter publicat en alemany, amb el mateix títol, a Madrider Mitteilungen]

Arce, J.: "Constantinopla, Tarraco y Centcelles". Butlletí Arqueològic, 16. Tarragona 1994, pp. 147-166.

Arce, J. (Ed.): "Centcelles, el monumento tardorromano, iconografía y arquitectura", Bibliotheca Italica, Monografías de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, numero 25, «L’ERMA» di Bretschneider, Roma 2002, 97-112.

Camprubí Alemany, Francisco: El monumento paleocristiano de Centcelles (Tarragona). Barcelona 1953.

Camprubí, F.: "I mosaici della cupola di Centcelles nella Spagna", Rivista di Archeologia Cristiana, 19. 1942, pp. 87-110.

Cubells i Llorens, Josefina: "Fonts d'informació sobre Centcelles", Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, pp. 81-93.

Dalmau, Jordi: Centcelles. Teddysound, Barcelona 2002.

Domènech i Montaner, Lluís: Centcelles. Baptisteri i cellae-memoriae de la primitiva església metropolitana de Tarragona. Discursos llegits en la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, el dia 5 de juny de 1921. Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona 1921.

Domènech i Montaner, Lluís: Centcelles. Baptisteri i cellae-memoriae de la primitiva església metropolitana de Tarragona. Barcelona. Industrias del Papel, 1931.

Engemann, J.: "Die Mosaikdarstellungen des Kuppelsaals in Centcelles." Anlässlich der Publikation von Helmut Schlunk Jahrbuch für Atike uns Cristentum, 32. 1989, pp. 127-138.

Escarré Pinto, Ricard: "Centcelles: la cúpula encriptada. Hipòtesis, controvèrsies i noves aportacions sobre la vil·la i el monument". DConstantí. Revista Municipal, núm. 2, novembre 2007, pp. 18-23.

Ginesta, S.: "Excursió col·lectiva a Centcelles. Dia 3 de juliol de 1883." Acta Butlletí Mensual de l'Associació d'Excursions Catalana, 65-66. Tarragona 1984, pp. 27-31.

Gómez Fernández, Francisco José: "¿Descansa un emperador romano en suelo español?: El mausoleo romano de Centcelles", Revista de arqueologia, 271(noviembre 2003), p.54-61. Madrid 2002.

Gudiol, J.: "Centcelles", Gaseta de les Arts, 3 (48). 1926, pp. 4-6.

Hauschild, Theodor: "Sucinto informe de la excavaciones de Centcelles", Noticiario Arqueológico Hispánico, 8-9. 1964-1965, pp. 169-171, làms. 26-28.

Hauschild, Theodor: "Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles 3. der Spätantike Bau", Separata de Madrider Mitteilungen, 6. 1965, pp. 127-138, [3] f. pleg., [6] de làm.; 27 cm, notes.

Hauschild, Theodor: "Die Grabungen in Centcelles", Separata de Archäologischer Anzeiger, heft 1, Berlin 1966, pp. 86-92.

Hauschild, Theodor: "Untersuchungen im Monument von Centcelles", Actes del VIII Congrés Internacional d'Arqueologia Cristiana. , Barcelona 1969 (?), pp. 333-338, làms. 145-149.

Hauschild, Theodor; Arbeiter, Achim: La Vil·la romana de Centcelles. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona 1993.

Hernández Sanahuja, Bonaventura: "Basílica bizantina de Centcellas y duración del paganismo en la ciudad de Tarragona", Anales de la Construcción y de la Industria, 14, any XV. Tarragona 1890 (25 de juliol) p. 213.

Hernández Sanahuja, Bonaventura: "Reseña histórico-descriptiva de las ruinas romanas de Censellas (Centum-cellae), existentes á media legua de Tarragona", treball inèdit.

Massó, Jaume: "Centcelles a la darreria del segle XIX", Estudis de Constantí, 7. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1991, pp. 7-22.

Massó, Jaume: "El descombriment de les pintures i del mosaic de la cúpula de Centcelles, l'any 1877, segons una carta d'Antoni Soler", Estudis de Constantí, 8. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1992, pp. 59-70.

Menchon i Bes, Joan: "Sobre el Centcelles medieval, algunes notes", Estudis de Constantí, 12. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1996, pp. 15-26.

Morant i Clanxet, Jordi: "Els mosaics paleocristians a Constantí", Estudis de Constantí, 23, 2007, pp. 7-15.

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona: Centcelles. Generalitat. Departament de Cultura. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, [s.a.].

Niemeyer, H. G.; Rüger, Ch.: "Vorbericht über Die Arbeiten in Centcelles 2. Die Keramik der Grabungen 1959-1961". Madrider Mitteilungen, 3. 1962, pp. 101-118.

Papiol, L.: "Noticias sobre hallazgos romanos en el término de Constantí". Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, pp. 15-22.

Papiol Molné, Lluís: "Història magnànima de Centcelles". Estudis de Constantí, 19. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2003, pp. 23-40.

Papiol Molné, Lluís: "El remolí de l'esvàstica". Estudis de Constantí, 24. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2008, pp. 13-19.

Rüger, C.: "Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles (IV). Datierende römische Keramik". Madrider Mitteilungen, 10. 1969, pp. 251-275.

Schlunk, H.: "Untersuchungen ¡m frühchristlichen Mausoleum von Centcelles". Neue Deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient. Berlín 1959, pp. 344-365.

Schlunk, H.: "Sucinto informe de las excavaciones en Centcelles", Noticiario Arqueológico Hispánico 8-9. 1964-1965, pp. 166-168.

Schlunk, H.: "Sucinto informe sobre las excavaciones de Centcelles", Noticiario Arqueológico Hispánico 7. 1965, pp. 181-183

Schlunk, H.: "Die Mosaikkupel von Centcelles", Aus dem Nachlass für den Druck bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von A. Arbeiter. Mainz am Rhein (Magúncia) 1988.

Schlunk, H.; Hauschild, T.: "Informe preliminar sobre los trabajos realizados en Centcelles"; memoria redactada por Helmunt Sclunk y Theodor Hauschild. Excavaciones arqueológicas en España, 18. Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas, Madrid 1962.

Schlunk, H.; Hauschild, T.: "La vil·la romana i el mausoleu constantinià de Centcelles". Fòrum, temes d'història i d'arqueologia tarragonines, 5. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Fòrum. Temes d'història i d'arqueologia tarragonines, 5), 1986, 16 p., il., 25 cm. [traducció a càrrec de membres del Departament d'Art de la Universitat de Barcelona], 1986.

Sentenach, N.: "Tarragona Monumental (II)", La Ilustración Española y Americana, núm. XLI. 1894 p. 274.

Tarrats Bou, Francesc: Centcelles. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona 1992, 84 pàgs.

Untermann, J.: "Namenkundliche Bemerkungen zu Constantí und Centcelles", Madrider Mitteilungen 8. F.H.Kerle, Heidelberg 1967, pp. 226-229.

Zedelius, V.: "Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles (V). Die Fundmünzen". Madrider Mitteilungen 21. 1980, pp. 180-188.

Prehistòria

Adserias, Maria; Massó, Jaume; Ramón, Ester: "Les dues sitges neolítiques de la Boella". Estudis de Constanti, 14. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1998, pp. 7-16.

Latorre, José A.: "Estudi preliminar de troballes paleozoològiques al terme de Constantí (Tarragonès). (Plana al·luvial del riu Francolí, Rabassols, argiles i terrenys adjacents). Estudis de Constantí, 26, 2010, pp. 7-18

Prats i Domènech, Josep M.: "Constantí a la prehistòria". Estudis de Constantí, 8. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1992, pp. 71-87.

Vilaseca Anguera, Salvador; Capdevila Vallverdú, R.: "Las estaciones prehistóricas del Pla del Maset (Cap de Salou y Les Gavarres [Constantí])". Instituto de Estudios Tarraconenses 'Ramon Berenguer IV'. Sèrie arqueològica, 32, Reus 1968.

Vilaseca, Salvador; Capdevila, Ramon: "Les Gavarres (Constantí)". Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, pp. 7-13.

Història antiga

Massó, Jaume: "Notes per a l'estudi del terme de Constantí a l'antiguitat". XXXV Asemblea Intercomarcal d'Estudiosos de Catalunya (Valls-Vila-rodona, 24-26 de novembre de 1989) Valls, Vol. I. , 1989, pp. 201-218.

Massó, Jaume: "Sobre la troballa visigòtica de la Grassa (algunes correccions i un apèndix)". Estudis de Constantí, 6. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1990, pp. 29-42.

Massó, Jaume: "Notes per a l'estudi del terme de Constantí a l'antiguitat". Centre d'Estudis de Constantí, Tarragona 1990.

Papiol Molné, Lluís: "Quan el gall canti, on seràs tu?". Estudis de Constantí, 21. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2005, pp. 87-106.

Papiol Molné, Lluís: "Als emperadors romans els hi posaven un esclau que els recordava que eren mortals". Estudis de Constantí, 25. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2009, pp. 31-55.

Història medieval

Aleu Padreny, Miquel: "Empremtes urbanes del Constantí medieval". Estudis de Constantí, 21. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2005, pp. 23-85.

Benet, A.: "La donació de Centcelles al monestir de Ripoll". Quaderns d'Història Tarraconense VII. Tarragona 1988, pp. 55-61.

Morant i Clanxet, Jordi: "La vila de Constantí". Estudis de Constantí, 18. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2002, pp. 23-26.

Morant i Clanxet, Jordi: "La carta de població de Constantí i el Camp de Tarragona". Estudis de Constantí, 22. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2006, pp. 51-57.

Història moderna

Albiol Molné, Rafael: Notas sobre algunos médicos, cirujanos y boticarios de Constantí en el siglo XVIIl Estudis de Constantí, 15. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1999, pp. 33-50.

Ballar Boixadó, S.: “Capbreus de Constantí del segle XVI: Comparacions demogràfiques”, a Paratge tarragoní (Tarragona), 9 (1990), pp. 9-14. 

Grau, Josep M.: "Un conflicte per a la recaptació del delme a Constantí (1779)", Estudis de Constantí, 23, 2007, pp. 17-23.

Güell, Manel: Cosme Conesa, un militar constantinenc del s. XVII Estudis de Constantí, 20. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2004, pp. 27-32.

Recasens Comes, José Mª: "La villa de Constantí a fines del siglo XVIII", Revista Tècnica de la Propietat Urbana, núm. 26, (1975-76).

Recasens Comes, José Mª: "La villa de Constantí a fines del siglo XVIII", Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, pp. 23-33.

Remolà i Vallverdú, Josep Anton: La documentació gràfica de Constantí al segle XVII Estudis de Constantí, 7. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1991, pp. 23-40.

Remolà i Vallverdú, Josep Anton; Macias i Solé, Josep Maria: El baluard del raval de Sant Cristòfor Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 73-96.

Remolà, Josep Anton: Dibuix i gravats de Constantí. Segles XVII i XVIII . Centre d'Estudis de Constantinencs, 1991

Sánchez Real, José: "El Molino papelero en Tarragona", Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, pp. 35-45.

Sánchez Real, José: "Atenció sanitària en Constantí (1694-1735)", Estudis de Constantí, 13. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1997, pp. 19-37.

Sánchez Real, José: "La Farmacia de Constantí, s. XVIII", Diari de Tarragona, 18-2-1997.

Sánchez Real, José: "La iguala farmacéutica, s. XVIII" Diari de Tarragona, 26-2-1997.

Sánchez Real, José: "Los médicos de Constantí en el siglo XVIII", Diari de Tarragona, 19-3-1997.

Sánchez Real, José: "Jaime Guarro, papelero en Centcelles-Constanti (Tarragona) 1715", Actas del III congreso nacional de historia del papel en España. Banyeres de Mariola (Alicante), 1-4 septiembre de 1999. Asociación Histórica de Historiadores del Papel, Cuenca 1999.

Sánchez Real, José: "Notas sobre la iglesia de Constantí", Estudis de Constantí, 16. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2000, pp. 53-58.

Sánchez Real, José: "La 'mili' en el s. XVIII. El reclutamiento en Constantí", Estudis de Constantí, 17. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2001, pp. 43-63.

Sánchez Real, José: "Constitución de una compañía en un arrendamiento del molino papelero de Centcelles", Estudis de Constantí, 19. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2003, pp. 49-52.

Història contemporània

I Encuentro Europeo de escuelas libres y autónomas, Constantí 1977. Institución Familiar de Educación (col. Institución familiar de educación, 4), 1977.

Adserà Martorell, José: "Constantí ante la capitalidad de la provincia de Tarragona". Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, pp. 5-7.

Alejandre i Duch, Maria del Mar; Franquès i Gil, Montserrat: "El fet teatral a Constantí, 1915-1984". Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, pp. 129-157.

Anguera, Pere: "Notes sobre la primera guerra carlista a Constantí" Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 97-109.

Anys de la II República a Constantí. La [textos: Josep Estivill]. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2007.

Baena Gallardo, Neus: Les dones també fan història! Història i memòria de les dones de Constantí al segle XX. Ajuntament de Constantí (Aplecs, 4). Tarragona 2010.

Buyó i Martí, Montserrat: "La petita història d'una revolta?". Estudis de Constantí, 4. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1988, pp. 79-92.

Cervelló Salvadó, Àlex: "El cost humà de la Guerra Civil (1936-1939) a Constantí". Estudis de Constantí, 22. Centre d'Estudis de Constantí. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2006, pp. 93-112.

Cifuentes Perea, José Luis: "Constantí 1895-1898. Cuatro años de quintas". Estudis de Constantí, 24. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2008, pp. 21-65.

Cifuentes Perea, José Luis: "Antonio Moragas Reig, de Constantí a la Guerra de Cuba". Estudis de Constantí, 25. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2009, pp. 57-111.

Cifuentes Perea, José Luis: "1898. Tres constantinenses en la defensa de Canarias". Estudis de Constantí, 25. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2010, pp. 35-88.

Constantí…: Extret del llibre "Constantí. Testimoni d'un temps (1898-1975)" Separata del llibre "Constantí. Testimoni d'un temps (1898-1975). Parròquia de Sant Feliu Màrtir, pp. 421-440.

Duch i Plana, Montserrat: "Moviment migratori: Constantí 1960-1978: un exemple de poble català en transformació per la indústria i la immigració". I Col·loqui d'Història del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat. Institut d'Estudis R. Berenguer IV, Tarragona 1979, pp. 217-222.

Duch i Plana, Montserrat: "L'educació en el medi rural durant la Restauració. Constantí (1874-1924)". Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, pp. 47-56.

Duch i Plana, Montserrat: "Eleccions a Constantí (1931-1986)". Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, pp. 55-76.

Duch i Plana, Montserrat: "La immigració a Constantí (1960-1985)". Estudis de Constantí, 4. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1988, pp. 45-57.

Duch i Plana, Montserrat: "Intervencionisme i depressió econòmica; la vila de Constantí en el primer franquisme (1939-1951)". Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 111-130.

Duch, Montserrat; Giné, Anna Maria: "Constantí durant la Guerra Civil". Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, pp. 95-127.

Estivill, Josep: "1931, l'any de les (des)il·lusions a Constantí". Josep Sánchez Cervelló i Jordi Piqué: La II República al Camp de Tarragona. Cercle d'Estudis Històrics i Socials "Guillem Oliver" del Camp de Tarragona. Tarragona 2006, pp. 207-215.

[Estivill, Josep]: "André Malraux a Constantí?". El Racó de l'Arxiu, 11. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2004 p. 2. 

Estivill, Josep: "La proclamació de la República a Constantí". El Racó de l'Arxiu, 19. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2006 (març-abril), pp. 5-6. 

[Estivill, Josep]: "Les biblioteques de Constantí". El Racó de l'Arxiu, 10. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2004 p. 2. 

Estivill, Josep: "Les cases per als mestres de Constantí de 1936". Estudis de Constantí, 24. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2008, pp.  67- 78.

Ferràn Marquès, Maria Teresa; Franquès Gil, Montse: "El cementiri de Constantí (1888-1988)". Estudis de Constantí, 4. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1988, pp. 59-78.

Franquès i Gil, Josep M.; Garreta i Rufas, Ignasi: "La fil·loxera a Constantí i, en general, al Camp de Tarragona". Estudis de Constantí, 8. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1992, pp. 41-58.

Franquès i Gil, Montserrat: "Actes de la Junta Municipal de Beneficència o Hospital Municipal de Constantí (1888-1907)". Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 39-57.

Franquès i Sans, Josep (Pep del Bar): "'Preufetaires': 'La Colla'",  Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, pp. 57-62.

Gavaldà i Tibau, Xavier: "Constantí i el ferrocarril", Estudis de Constantí, 22. Centre d'Estudis de Constantí. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2006, pp. 59-72

Giné Furné, Anna M. (coord.): Constantí. Testimoni d'un temps (1898-1975). Parròquia de Constantí, 2002.

Gonzalvo, Gener: "Una noia de Constantí enterrada al monestir de Poblet". El Racó de l'Arxiu, 16. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005 p. 6. 

Grau Massó, Isidre: "La Guerra Civil a Constantí. Noves aportacions." Estudis de Constantí, 13. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1997, pp. 97-98.

Grau i Pujol, Josep M.: Cartes des de la batalla de l'Ebre per part d'un soldat republicà de Constantí: Llorenç Gibert Recasens (juny-setembre 1938)". Estudis de Constantí, 26. Centre d'Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2010, pp. 133-149.

Grau i Pujol, Josep M.: "Relacions humanes entre la Selva del Camp i Constantí", El Pontal (La selva del Camp), 112, any XXX, desembre 2009, p. 8.

Grau i Pujol, Josep M.: Nosaltres també fórem emigrants. Migracions històriques a Constantí (1808-1945). Ajuntament de Constantí, Tarragona 2009.

Martorell Ferràn, Pere: "Macià Martorell. L'últim alcalde republicà de Constantí a Mathausen". Estudis de Constantí, 20. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2004, pp. 47-58

Massó Carballido, Jaume: "Els records constantinencs del rector Bergadà (1916-1924)". Estudis de Constantí, 16. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2000, pp. 7-52.

Massó i Carballido, Jaume: "Una carta d'Eduard Toda (1936), quatre de Salvador Vilaseca (1957-1968) a Josep Maria Porta", Estudis de Constantí, 22. Centre d'Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2006, pp. 39-49.

Massó i Carballido, Jaume: "Ramon Bergadà i Solà, rector de Constantí", Estudis de Constantí, 26. Centre d'Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2010, pp. 111-121.

Morant i Clanxet, Jordi: "Acte d'afirmació nacionalista a Constantí. El sindicat. 1922". Estudis de Constantí, 24. Centre d'Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2008, pp.  7-11.

Morant i Clanxet, Jordi: "Bergadà i Solà, Ramon. Canonge, poeta, literat i historiador (1876-1949)". Estudis de Constantí, 25. Centre d'Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2009, pp. 117-130.

Morant i Clanxet, Jordi: "La riquesa poètica i literària dels goigs de Mn. Ramon Bergadà i Solà (i II)". Estudis de Constantí, 26. Centre d'Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2010, pp. 123-131.

Olivé i Serret, Enric: "L'Hospital de Constantí a inicis del segle XX". Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 59-63.

Papiol i Molné, Lluís: "Proclamació de l'escut heràldic i de la bandera llorejada de la vila de Constantí", Estudis de Constantí, 23, 2007, pp. 73-84.

Perea Simon, Eugeni: "Vida quotidiana durant la II República al Camp de Tarragona". Estudis de Constantí, 22. Centre d'Estudis de Constantí. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2006, pp. 73-92.

Perea Simón, Eugeni: "Dietaris i memòries de la guerra civil a l'arxidiòcesi de Tarragona: l'obra de Sebastià Porqueres, d'Alforja (1938)". Estudis de Constantí, 19. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2003, pp. 53-63.

Plana, Pep: "Les escoles públiques, Constantí 1918-1920", Estudis de Constantí, 26. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2010, pp. 89-109. 

Prats i Batet, Josep M.: "Actituds de la clerecia en el tombant de segle (1880-1900)". Estudis de Constantí, 9. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1993, pp. 33-43.

Ricomà, F. X.: "Breu biografia de Mn. Ramon Bergadà i Solà", Full Parroquial, 1916-1924. Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu de Constantí, 1983.

Rovira i Gómez, Salvador-J.: "La desamortització a Constantí (1835-1886)". Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, pp. 77-95.

Rovira i Gómez, Salvador-J.: "La Història de la vila de Constantí de Mn. Salvador Sabater", Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 65-71.

Sabaté Sans, Josep M.: "Mn. Ramon Bergadà i la 'Fulla Parroquial' (1916-1924)". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 1, desembre de 2000, pàg. 4.

Sánchez Real, José: "El molino papelero de Centcelles", Estudis de Constantí, 12. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1996, pp. 27-40.

Sánchez Real, José: "El Molino papelero en Tarragona", Boletín Arqueológico, IV, 121-124, pp. 119-130.

Valero Barrena, Julián: "Constantí a la I Guerra Mundial", DConstantí. Revista Municipal, 4, juliol 2008, pp. 22-25.

Història de l'art

Ajuntament de Constantí: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Constantí (POUM). Catàleg de masies. Ajuntament de Constantí, Constantí  2007 (edició provisional). (pdf, 17 Mb).

Ajuntament de Constantí: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Constantí (POUM). Catàleg de béns. Ajuntament de Constantí, Constantí  2007 (edició provisional). (pdf, 30 Mb).

Alejandre, Mar; Solé, David: "Un artista constantinenc: Joan Grau". Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, pp. 9-17.

Aleu i Padreny, Miquel: "Viatge fabulós i fi d'una 'banyera'". Estudis de Constantí, 15. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1999, pp. 65-96.

Aleu Padreny, Miquel: "L'Antiga abadia de Constantí". Estudis de Constantí, 17. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2001, pp. 19-33.

Aleu i Oadreny, Miquel: "El "calze-custòdia" de "cristall de roca" del monestir d'Escala-dei", Estudis de Constantí, 23, 2007, pp. 51-63.

Arco, Á. del: "Notas arqueológicas de la diócesis de Tarragona. II. Iglesia de Constantí - Centcellas". Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 4. 1898, pp. 184-188.

Bolòs i Masclans, Jordi; Morelló i Baiget, Jordi; Fuentes i Gasó, Manuel-Maria; Menchon i Bes, Joan-Josep: "Castell i vilatge dels Montgons". Catalunya Romànica, vol XXI, El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà. 1995, pp. 209-210.

Brasó, Miquel; Català, Pere: "Castell de Constantí", Els castells catalans, Rafael Dalmau Editor, Barcelona 1973, vol. IV, pp. 26-29.

Cañellas i Alberich, Teresa; Ferran i Marquès, Teresa; Giné i Furné, Anna Maria: "Estudi de la planta i de l'arquitectura de l'Església de Constantí". Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, pp. 29-44.

Cerdà i Sans, Maria Assumpta; Roca i Pellicer, Josep Maria; Sabaté i Sans, Josep Maria: "Notícies històriques de l'ermita de Sant Llorenç a Constantí". Estudis de Constantí, 7. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1991, pp. 57-68.

Cerdà i Sans, Maria Assumpta; Roca i Pellicer, Josep Maria; Sabaté i Sans, Josep MariaNotes per a l'estudi del molins hidràulics de l'antic terme de Centcelles. Centre d'Estudis de Constantí, 1992.

Dasca, A.; Rovira, J.: "Un monument singular que reclama ésser salvat: l'ermita dels Mongons". Setmana Santa 1992. Gremi de Pagesos d Sant Llorenç i Sant Isidre, Tarragona 1992, pp. 68-69.

Esteve Farriol, Josep; Ribas Cardús, Martí: "Molí d'en Rodolat o molí de Scala-Dei", dins l'obra dels mateixos autors: "Els molins paperers a Catalunya. Els casals del segle XVIII". Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Barcelona 2008, pàg. 188.

Figuerola i Mestre, Joan; Fuentes i Gasó, Manuel-Maria: "Sant Julià dels Montgons". Catalunya Romànica, vol XXI, El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà. 1995, pp. 210-211.

Gavaldà i Tibau, Xavier: "Una col·lecció-museu diferent al nostre poble: tot el que fa referència al ferrocarril". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 18, setembre de 2004, pàg. 4.

Giné Furné, Anna Maria: "Notícies curioses relacionades amb Constantí". Estudis de Constantí, 15. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1999, pp. 61-63.

Giné Furné, Anna Maria: "El nostre temple: unes dades". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 14, octubre 2003, pàg. 4.

Jujol jr., Josep M.: "Jujol a Constantí". Estudis de Constantí, 17. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2001, pp. 7-17

Marín i Ramos, Ferran: "Aportaciones al estudio arquitectónico de la ermita de Sant Llorenç i Santa Llúcia de Constantí". Estudis de Constantí, 13. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1997, pp. 87-96.

Massó, Jaume: "Cinc escultures religioses del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona procedents de Constantí". Estudis de Constantí, 6. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1990, pp. 43-59.

Massó, Jaume: "Les escultures religioses del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona procedents de Constantí. Apèndix gràfic". Estudis de Constantí, 7. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1991, pp. 51-56.

Massó Carballido, Jaume: "Sobre el salvament del patrimoni artístic religiós de Constantí (1936-1939)". Estudis de Constantí, 17. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2001, pp. 81-100.

Massó Carballido, Jaume: "El salvament del patrimoni artístic religiós a la Pobla de Mafumet (1936-1942)". Estudis de Constantí, 19. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2003, pp. 41-48.

Massó Carballido, Jaume: "Els monuments de la Tarragona romana, segons els agents patrimonials franquistes (gener de 1939)". Estudis de Constantí, 26. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2010, pp. 151-165.

Menchon i Bes, Joan: "Una església romànica oblidada, Sant Julià dels Montgons". Estudis de Constantí, 17. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2001, pp. 65-79.

Menchon, J.; Fuentes, M. M.: "Constantí. Sant Bertomeu de Centcelles". Catalunya Romànica, vol. XXI, "El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà". 1995, pp. 56-57.

Morant i Clanxet, Jordi: "Rafael Gibert i Recasens. Músic, director d'orquestra i de coral (19-I-1889 - 28-V-1963)". Estudis de Constantí, 19. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2003, pp. 65-69.

Morant i Clanxet, Jordi: "El Castell de Constanti (I)". Estudis de Constantí, 20. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2004, pp. 21-26.

Morant i Clanxet, Jordi: "El Castell de Constanti (II)". Estudis de Constantí, 21. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2005, pp. 19-22.

Parròquia de Sant Feliu màrtir. Restauració i inauguració de la façana. Constantí 2009.

Papiol Molné, Lluís: "Notícia d'una troballa artística. Recuperació del Sant Crist mutilat". Estudis de Constantí, 18. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2002, pp. 35-39.

Puig i Tàrrech, Roser: "El taller d'escultura d'Antoni Ochando a Constantí (s. XVIII)". Estudis de Constantí, 12. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1996, pp. 41-55.

Puig, Roser: "El taller d'escultura d'Antoni Ochando a Constantí (s. XVIII)". Missiva, 12. Tarragona 1995, pp. 2-7.

Rovira i Gómez, Salvador-J.: "Notícies d'escultors setcentistes aveïnats a Constantí". Estudis de Constantí, 6. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1990, pp. 21-28.

Rovira i Gómez, Salvador-J.: "Notícies de Constantí (segle XVIII". Estudis de Constantí, 7. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1991, pp. 41-49.
[Article sobre els escultors Antoni Ochando i Josep Nogués, tots dos veïns de Constantí i actius durant la segona meitat del s. XVIII]

Sabaté Sans, J. M.: "La Creu de Salom". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 6, setembre de 2001, pàg. 4.

Sabaté Sans, J. M.: "L'ermita de Sant Llorenç i Santa Llúcia". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 16, març de 2004, pàg. 4.

Salas, R.: "Un taller de superficie en Els Mongons", Boletín Arqueológico.

1967-1968, pp. 165-172.

Sánchez Real, José: "Campanas de Constantí". Estudis de Constantí, 15. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1999, pp. 51-60.

Sánchez Real, José: "Las Campanas de Constantí". Diari de Tarragona, 16-02-1999. 1999.

Sánchez Real, José: "La iglesia nueva de Constantí". Estudis de Constantí, 18. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2002, pp. 27-33.

Sense autor: "La Sala parroquial". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 21, juny 2005, pàg. 4.

Vidal, Mercè: "Notes complementàries sobre l'Església de Constantí. Els retaules barrocs i els seus autors". Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 131-147.

Entitats

25è Aniversari del Grup Cultural Mestresses de Casa. Constantí 1974-1999. Constantí 1999. 28 p.; il., 29'6 x 21 cm.

VI Trobada d'Armats de les comarques tarragonies. 29 de març de 1998. Constantí. Ajuntament de Constantí, Constantí 1989.

CEIP Centcelles: 1981-2006. Edició commemorativa del 25è aniversari. CEIP Centcelles, Constantí 2006. 85 p. : il. col.; 21 cm.

Coral Centcelles. Constantí 1991-2004. Textos i recerca: Remei Tell. Tarragona 2005. 40 p.; il.; 24x17 cm.

Duch Plana, Montserrat; Franquès Sans, Josep: Viure de la terra. Història i memòria del Sindicat Agrícola de Constantí (1905-2005). Silva Editorial, Taragona 2006.

Escarré, Ricard: "Viure la Terra. Història i memòria del Sindicat Agrícola de Constantí", El Racó de l'Arxiu, 21. Arxiu Històric Municipal de Constantí, 2006, pp. 5-6.

Estatuts del Sindicato de Trabajadores de Constantí, 1931 Estudis de Constantí, 4. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1988, pp. 133-140.

Estatuts de la Sociedad Agrícola de Socorros Mutuos (1902) Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 151-156.

[Estivill, Josep]: "El Sindicat compleix 100 anys", El Racó de l'Arxiu, 21. Arxiu Històric Municipal de Constantí, 2006 p. 2.

Ferran i Marquès, M. Teresa: "Els armats de Constantí", VI Trobada d'Armats de les comarques tarragonies. 29 de març de 1998. Constantí. Ajuntament de Constantí i Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang, Constantí 1998, pp. 10-17.

Guia d'entitats de Constantí! Ajuntament de Constantí, Tarragona 2010.

Marín i Ramos, Ferran: El Hospital de Constantí. O Limaco Edizions, Constantí 2003. Edició digital, 84 pàgs.

Marín i Ramos, Ferran: "Historia del Pío Hospital de Pobres de Constantí", Estudis de Constantí, 11. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1995, pp. 35-83.

"Reglament de La Societat Coral Orfeònica Ilustració Obrera de Constantí, 1924". Estudis de Constantí, 4. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1988, pp. 117-132.

"Reglament i Acta de Constitució de "Joventut Nacionalista Republicana de Constantí" (1930)". Estudis de Constantí Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 157-161.

"Reglament de la Unió Agrícola de Constantí (1931)". Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 163-167.

Sabaté i Sans, Josep M.: "La Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang, Constantí. Notes històriques", VI Trobada d'Armats de les comarques tarragonies. 29 de març de 1998. Constantí. Ajuntament de Constantí i Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang, Constantí 1998, pp. 18-29.

Sabaté Sans, Josep M.: "Bodega de Sant Isidre, 50 anys (una petita història)". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 27, desembre 2006, pàg. 4.

Teixidó, Jaume: "Viure de la Terra", El Racó de l'Arxiu, 21. Arxiu Històric Municipal de Constantí, 2006, pp. 3-4.

Els Pets

Blay, Pep: Els Pets cara a cara. Rosa dels Vents, 2003.

Brunet, Àngel-O. i Joan Reig: Gratia Reig. Cossetània, Valls 2005.

Gavaldà Roig, Lluís: Els Pets: cançons. Viena Ediciones, Barcelona 1997.

Gavaldà Roig, Lluís: Treballs de camp: una mirada irònica i divertida a la realitat que ens envolta. Cossetània, Valls 2004.

Gavaldà Roig, Lluís: Què pensa Lluís Gavaldà. Dèria, 2005.

Marí, Joan: Els Pets. El Temps [etc.], 1992.

Pets: Cançons. Disc Medi, 1997.

Programa Arcàdia

Bruixeria a Catalunya. Arcàdia Ràdio, Constantí 2006. 

L'assassinat de Prim. Arcàdia Ràdio, Constantí 2006.

La batalla de l'Ebre (1a part). Arcàdia Ràdio, Constantí 2006.

La batalla de l'Ebre (2a part). Arcàdia Ràdio, Constantí 2006.

La II República a Catalunya. Arcàdia Ràdio, Constantí 2006.

La II República en guerra. Arcàdia Ràdio, Constantí 2006.

Llegendes urbans. Arcàdia Ràdio, Constantí 2006.

Masos de Constantí. Arcàdia Ràdio, Constantí 2006.

Tàrraco (1a part). Arcàdia Ràdio, Constantí 2006.

Tàrraco (2a part). Arcàdia Ràdio, Constantí 2006.

Geografia


Avaluació de la incidència ambiental dels poligons industrials del Tarragonès. Departament d´Història i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 1995.

Albentosa Sánchez, Luís Miguel: "La gran industria y la degradación del medio ambiente. La industria petroquímica y la agricultura". Estudis de Constantí, 4. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1988, pp. 25-44.

Amo Benito, Roberto del: Transformaciones economicas y cambios sociodemograficos en el espacio de conurbación Tarragona-Reus (1960-1996). Departament d'Història i Geografia de la URV, 2003. [Tesi doctoral].

Ball i Papiol, Josep M.: Contaminació en sulfats al Tarragonès. Projecte final de carrera d'Enginyeria Tècnica Agrícola (1987). [Treball d'estudi sobre les aigües subterrànies que reguen els municipis de Constantí i La Pobla de Mafumet per veure la possible influència de l'augment demogràfic, industrialització i intrusió marina]. 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques: Variant de Constantí: projecte de travessera de Constantí: carretera de Constantí a la Selva de Camp. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Servei de Premsa, Barcelona 1998.

Ferran i Marquès, Teresa; Fortuny i Golorons, Dolors: "Estudi d'una unitat d'explotació, de producció i de consum. La Closa". Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, pp. 63-75.

Fiestras López, M. Carmen; Sabaté, Josep Maria: "Terme de Constantí, aproximació a la qualitat agronómica de les aigües del subsol". Estudis de Constantí, 6. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1990, pp. 7-20.

Gibert i Alasà, M. Carme; Solé i Gil, M. Teresa: "El sector de l'avellana a Constantí de l'any 1970 al 1991". Estudis de Constantí, 8. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1992, pp. 7-40.

Greenpeace: La Necesidad de la incineración: una falacia: el ejemplo de la incineradora de residuos tóxicos de Constantí, Tarragona. Greenpeace, Madrid 1994.

Grup d'Estudis de l'Ateneu Llentisclell: "Masos del terme municipal de Constantí". Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, pp. 85-87.

Iglesias Farran, Noemí (director): Modelització matemàtica de la planta d'incineració de residus especials de Constantí: balanços de matèria. Barcelona 2003.

Institut Cartogràfic de Catalunya: Constantí. H. 473-2-1. Institut Cartogràfic de Catalunya (Cataluña. Mapas generales. 1999-. 3a ed. Ortofotomapa de Catalunya 1:5.000), 2003.

Millorem les comunicacions entre el morell, la Pobla de Mafumet i Constantí. Generalitat de Catalunya, Barcelona 2002.

Nou vial entre la Selva del Camp i Constantí. Generalitat de Catalunya, Barcelona 2003.

Polígono Industrial del Francolí S.A., Constantí, Tarragona: plan parcial aprobado en 27-10-1977 por la Comisión Provincial de Urbanismo de Tarragona. Filogra, 1978.

Rodríguez i Valls, Eloi: "Aproximació a l'entorn de Constantí a través de dues passejades". Estudis de Constantí, 23, 2007, pp. 85-106.

Roquer, Santiago: "Constantí, de pueblo agrícola a núcleo residencial del área metropolitana de Tarragona-Reus". Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, pp. 61-68.

Solé Barrufet, Josep Maria: "El terme municipal de Constantí". Estudis de Constantí, 26. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2010, pp. 167-188.

Solé Gil, Maria dels Àngels: "Alguns detalls de l'activitat pagesa a Constantí". Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, pp. 49-59.

Tasias Valls, Juan: El avellano en la província de Tarragona. Diputació de Tarragona, Tarragona 1975. [Conté referències a la "Gironell", la varietat local de l'avellana].

Vargas García, Francisco José: El almendro en la província de Tarragona. Diputació de Tarragona, Tarragona 1975.