Publicacions

Documents de Constantí (2008-...)

Documents de Constantí es comença a publicar a partir d'octubre de 2008. Consta d'una fulla de 40 x 20 cm, impresa per les dues cares, i plegada en forma de quadríptic. Pretén divulgar al gran públic totes les iniciatives lligades a la recuperació, conservació i divulgació del patrimoni documental de Constantí, tant les què promou l'Ajuntament com les de les entitats o els particulars.

Portada del llibre Els anys de la II República a Constantí (1931-1936)NÚM. 4 (2011)La documentació i la bibliografia de Constantí a Internet

Presentació dels diferents porjectes impulsats per l'Ajuntament o en els quals ha col·laborat referits al procés de digitalització dels fons bibliogràfics i documentals de Constantí. En concret, es fa referència a l'estat de les digitalitzacions que porta a terme l'Arxiu Municipal de Constantí des de l'any 2004, al projecte de digitalització de la documentació de la Parròquia de Sant Feliu dipositada a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, al projecte que ha portat a terme la Subdirecció General de Biblioteques amb subvenció del Ministeri de Cultura per fer una còpia digital de tota la bibliografia històrica d'àmbit local de Constantí i, finalment, la campanya dels Plans d'Ocupació del 2010 del Servei d'Ocupació de Catalunya que van destinar-se a la digitalització del patrimoni documental.

>> Descarregar la versió en pdf (0,2 Mb)


Portada del llibre Els anys de la II República a Constantí (1931-1936)NÚM. 3 (2010)El fons de la parròquia
de Sant Feliu, màrtir (I)

L'Ajuntament de Constantí, l'Arquebisbat de Tarragona i la Parròquia de Sant Feliu de Constantí es van posar d'acord al 2009 per tirar endavant un projecte ambiciós per a la digitalització de la documentació de la nostra parròquia dipositada a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Està previst que cap a l'any 2010 els milers de documents que conformen aquest fons extraordinari estiguin disponibles per a la seva consulta lliure a través d'Internet. 
Amb aquest motiu, es repassa la tipologia documental que ha generat la parròquia des de l'època medieval fins a l'actualitat. Es tracta, principalment, dels llibres sacramentals (segles XVI-XX); els manuals notarials, protocols matrimonials i testaments (segles XIV-XX); llibres de la comunitat de preveres (segles XVI-XIX) i molta altra documentació com ara llibres de l'Hospital de Sant Roc, dels jurats de la Vila de Constantí o pergamins solts.   

>> Descarregar la versió en pdf (0,5 Mb)


Portada del llibre Els anys de la II República a Constantí (1931-1936)NÚM. 2 (2009)El fons del Dr. Aleu

El segon número del quadríptic dels "Documents" repassa la intensa  relació del Dr. Aleu amb Constantí, culminada amb les diferents donacions del seu fons personal a l'Ajuntament, en particular dels seus llibrets de recerca i divulgació.
A l'anvers es comenten alguns dels episodis més significatius de la biografia de Miquel Aleu mentre al revers es presenten els títols més rellevants de la seva obra i que estan dipositats a l'Arxiu Històric.   

>> Descarregar la versió en pdf (0,7 Mb)


Portada del llibre Els anys de la II República a Constantí (1931-1936)NÚM. 1 (2008)El patrimoni documental

Aquest primer número ofereix una explicació divulgativa sobre el procés que segueix un fons documental a l'arxiu, des del seu ingrés fins a les activitats de recuperació de la memòria històrica, a partir de quatre grans eixos: recuperació, conservació, investigació i divulgació. Tant els textos com les imatges estan referits a l'àmbit de Constantí i estan pensats per arribar al gran públic.

>> Descarregar la versió en pdf (0,5 Mb)