Memòria històrica

"Els anys de la II República a Constantí (1931-1936)"

TÍTOL: Els Anys de la II República a Constantí ‪ ‬(1931-1936) ‪ [textos: Josep Estivill]
EDITA: Ajuntament de Constantí, 2007
DESCRIPCIÓ: 118 pàgs.: il. 
ISBN: 978849562477X
DIPÒSIT LEGAL:  T-991-2006

Portada del llibre Els anys de la II República a Constantí (1931-1936)El llibre posa de manifest la conflictivitat política que centralitza la vida local amb una polarització entre les dues opcions polítiques majoritàries al consistori (Esquerra Republicana de Catalunya i Lliga Catalana). Tots dos partits actuen amb un esperit sectari, sense gaires contemplacions, de manera que, en la pràctica, es governa sempre en solitari. La confrontació, però es dóna a tots els nivells socials: les mesures de laïcització provoquen una picabaralla constant entre l'Ajuntament i la Parròquia i, en més d'una vegada, els afers arriben a mans del governador civil; les tensions al món de la pagesia pels contractes de conreu són liquidades de mala manera per les autoritats militars després dels Fets d'Octubre, etc. Tot això, evidentment, es causa de rancúnies que exploten després, en els anys de la Guerra Civil.

Les iniciatives de progrés es perden per les diferències entre els uns i els altres; per exemple, el projecte de construcció d'un mercat municipal que sempre acaba guardat en el calaix per manca de consens -i manca de finançament-.

El moment de màxima tensió es produeix amb els Fets d'Octubre de 1934 i la destitució de l'Ajuntament, l'empresonament dels regidors d'esquerra, la dimissió en cadena de treballadors municipals, i la constitució d'una Comissió Gestora. Quinze dies després, es destitueix aquesta comissió i es converteix en alcaldia-gestora; és a dir, durant mesos, al capdavant de la política municipal, només hi ha un secretari i l'alcalde. Amb les eleccions de febrer de 1936, les esquerres tornen al poder i llavors s'inicia un procés de depuració política i un revifament de les reformes socials que tensionen la vida local als nivells més alts, com quan es produeix l'expulsió de les monges que regentaven l'Hospital.

D'altra banda, al marge de les confrontacions polítques, el poble viu una etapa intensa d'intervencions urbanísitiques i d'actuacions de modernització social a través de la cultura il'educació.

Per a la realització del llibre s'han consultat milers de documents i s'ha seleccionat més d'un centenar d'il·lustracions, la majoria còpia de documents procedents dels fons de l'Arxiu Municipal, i també hi ha algunes fotografies d'època cedides per l'Arxiu Fotogràfic Rafael Solé.