Fons documentals

Ajuntament de Constantí

1 Àrea d'identificació

1,1 Codi de referència
CAT AMCO

1,2 Títol

Fons Dr. Aleu

1,3 Dates

1990-2008

1,4 Nivell de descripció

Fons documental

1,5 Volum i suport de la unitat de descripció
1,5 metres lineals.
165 llibretes o plecs de fulles i 3 fotografies

2 Àrea de context

2,1 Nom del productor
Miquel Aleu Padreny

2,2 Història del productor
Miquel Aleu va néixer a Constantí el 7 de juny de 1910 i, tot i marxar del poble amb 10 anys, en conserva un profund record ple de detalls i anècdotes. Després, la seva vida inquieta el porta a estudiar medicina, desenvolupar la feina de metge durant dècades i a ocupar diversos càrrecs polítics o culturals d'una certa importància, com una regidoria a l'Ajuntament de Tarragona o la presidència de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense.
A banda, el doctor Aleu ha demostrat una enorme curiositat per  investigar tota mena d'aspectes lligats a la història local, el costumari popular, l'onomàstica, el patrimoni arqueològic i monumental, la sàtira política, etc. i també a participar en diversos mitjans de comunicació escrits i àudio-visuals.
Bona part de les seves recerques les ha divulgat en una vasta col·lecció de llibrets, alguns dels quals estan publicats als "Estudis de Constantí", mentre la gran majoria, però, resta inèdita.

2,3 Història arxivística
La documentació va ser lliurada per part del Doctor Aleu agrupada en paquets i capses, perfectament ordenada i llistada. Al 2007 les unitats documentals es van col·locar en carpetes d'expedient i en capses definitives i ubicada a les prestatgeries de l'arxiu. Al desembre de 2008 es va produir una segona donació consistent en els llibrets de recerca i divulgació escrits els darrers anys.
A finals de 2008 s'enllesteix el catàleg i al mes de febrer de 2009 s'amplia amb els registre de la nova donació.

2,4 Dades sobre l'ingrés
Aquest fons va ingressar gràcies a les gestions de l'alcalde Josep Bergadà amb el Doctor Aleu (i la intermediació del president del Centre d'Estudis de Constantí, Josep M. Sabaté Sans) el desembre de 2006.
Un acord de Junta de Govern del 29 de desembre de 2006 agraeix al Doctor Aleu la donació de part del seu fons personal.
La segona donació ingressa a través d'una instància de l'1 de desembre de 2008.

3 Àrea de contingut i estructura

3,1 Abast i contingut
Cap al 1990 el Dr. Aleu va començar a escriure articles de caire memorialístic que abasten un àmbit temàtic força divers -història local, costumari popular, sàtira política, etc.- recollits en un centenar llarg de volums que constitueixen el gruix del fons documental donat.

3,2 Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Totes les unitats documentals són de conservació permanent.

3,3 Increments 
No hi ha previst cap increment.

3,4 Sistema d'organització
Les unitats documentals s'han classificat d'acord amb el següent quadre de classificació:

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

1. Producció intel·lectual
    1.1 Divulgació històrica
    1.2 Sàtira política i social
    1.3 Costumari popular i religiós
    1.4 Cartes al Director
    1.5 Arquitectura i urbanisme
    1.6 Vivències i record personals

2. Col·leccions factícies
    2.1 Fotografies
    2.2 Índexos

4 Àrea de condicions d'acés i ús

4,1 Condicions d'accés
L'accés dels ciutadans està permès, prèvia sol·licitud, i d'acord amb la legislació vigent.

4,2 Condicions de reproducció
La reproducció dels documents per mitjans mecànics i digitals es farà
d'acord amb la legislació vigent i sempre que la conservació de la
documentació no ho impedeixi.

4,3 Llengües i escriptures dels documents
Català i castellà

4,4 Característiques físiques i requeriments tècnics
Tots els document estan en suport paper i no és necessari cap aparell especial per a la seva consulta.

4,5 Instruments de descripció
Al 2008 es confecciona el catàleg del fons. Al 2008 es realitza una segona edició, amb la inclusió de les unitats documentals corresponents a la segona donació.

5 Àrea de documentació relacionada

5,1 Existència i localització dels originals
Alguns dels documents són exemplars multicopiats d'originals que estan en mans del Doctor Aleu

5,2 Existència i localització de les reproduccions
Molts dels originals van ser reproduïts en fotocòpies i distribuïs a través d'amics i familiars.

5,3 Documentació relacionada
Existeix documentació relacionada amb la tasca professional del Dr. Aleu als arxius que conserven transferida la documentació dels organismes dels quals en va formar part.

5,4 Bibliografia
La bibliografia disponible sobre el Doctor Aleu és bastant nombrosa. Existeix una monografia biogràfica de Ricard Escarré, "Dr. Aleu. Obra i memòries" (Ajuntament de Constantí, 2008). I després, hi ha les col·laboracions de l'autor com a columnista en la premsa local i els articles de caire memorialístic publicats a la revista "Estudis de Constantí". La major part de l'obra publicada està recollida en els originals que conformen aquest fons documental.
Pel que respecte l'àmbit de Constantí els articles publicats pel doctor Aleu són els següents:
"Guió d'un pregó. Constantí, records de la meva infància", 9, 1993, pp. 59-76.
"El castell de Constantí", Estudis de Constantí, 10, 1994.
"L'Església de Constantí. Vista pel seu escolanet (de l'any 1917-1922)", 13, 1997, pp. 39-86.
"La Setmana Santa a Constantí en la segona desena de l'actual segle", 14, 1998, pp. 73-85.
"Viatge fabulós i fi d'una 'banyera'". 15, 1999, pp. 65-96.
"Records de Constantí", 16, 2000, pp. 59-91.
"L'Antiga abadia de Constantí". 17, 2001, pp. 19-33.
"La meva infància", 18, 2002, pp. 41-89.
"Llocs singulars del terme", 19, 2003, pp. 71-90.
"Constantí. Cafès i barberies, llocs d'esbarjo", 20, 2004, pp. 33-46.
"Empremtes urbanes del Constantí medieval", 21, 2005, pp. 23-85.
"Constantí. Mes d'agost festiu", 22, 2006, pp. 127-166.
"Trofeu Armangué. 21 de maig de 1922. Un dia de dol per Constantí", 23, 2007, pp. 65-71.
"El 'calze-custòdia' de 'cristall de roca' del monestir d'Escala-dei", 23, 2007, pp. 51-63.

6 Notes

La major part de la documentació són multicòpies de treballs elaborats i editats per l'autor en forma de quadern o llibretes que repartia entre la família i els amics.

7 Àrea de control de la descripció

7,1 Autoria i data
Descripció elaborada per Josep Estivill, arxiver municipal de l'Ajuntament de Constantí, novembre de 2008. Actualització al febrer de 2009.

7,2 Fonts
Per a la confecció d'aquest catàleg s'ha emprat la bibliografia citada a l'apartat Bibliografia (punt 5,4). En relació als criteris tècnics s'ha seguit la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d'Arxius / Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007.

7,3 Regles o convencions
-----