Digitalitzacions

Llibres d'actes del Ple de l'Ajuntament (1844-1972)


S'han digitalitzat els llibres d'actes del Ple de l'Ajuntament de Constantí des de l'any 1844 fins al 1972 amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés.

1844-1848
1859
1865
1866
1867
1868
1868 Conté les actes de la Junta Revolucionària de Constantí
1869-1870
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1879-1881
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1900-1901
1902
1903
1904
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1920
1920-1922
1922-1923
1923-1924 Conté també actes de la Comissió Municipal Permanent
1924-1926 Conté també actes de la Junta Municipal
1926-1930
1930-1932
1933-1934
1934-1936
1936 Actes del Comitè de Milícies Antifeixistes
1936-1937
1937-1938
1939-1941
1941-1942
1942-1944
1944-1947
1947-1950
1950-1955
1955-1959
1959-1963
1963-1966
1966-1972
No es conserven els anys 1845, 1849 a 1858, 1860 a 1864, 1871, 1909, 1910 i 1919. Falta per digitalitzar el 1932-1933.