Cronologia històrica de Constantí 

1890

01/01/1890: Certificacions del nomenament d'alcalde, tinent 1r d'alcalde i tinent 2n d'alcalde

01/01/1890: Acte de constitució del nou Ajuntament. Nous consellers:Josep M. Ferré Gasol, Josep Fortuny Grau, Josep Martorell Nolla, Josep Maduell Roig, Joan Bonet Coll, Josep Torrents Ferrando.

01/01/1890: Escolleixen nou alcalde:Josep Maria Ferré Gasol; primer tinent d'alcalde:Josep Fortuny Grau i 2n tinent d'alcalde:Josep Maduell Roig; regidor síndic:Josep Martorell Nolla; conseller interventor:Lluís Ferré Gasol

01/01/1890: Acorden celebrar les sessions els dissabtes a les 19 h.

04/01/1890: Informen d'una circular, del 28 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 310, ordenant la formació d'un inventari de béns i drets de l'Ajuntament. Acorden complir-la.

04/01/1890: Acorden convocar l'acte d'allistament per al dia 12 de gener.

04/01/1890: Acorden comprar una bàscula per a l'escorxador.

04/01/1890: Informen de la reclamació del conseller Andreu Sanahuja demanant una còpia de l'acta del dia 31 de desembre de 1889. Acorden desestimar-la.

10/01/1890: Acorden els mitjans per cobrir l'impost d'alcohols, aiguardents i licors.

12/01/1890: Reunió de l'Ajuntament, el mossén i el jutge municipal. Celebren l'acte d'allistament dels mossos del reemplaç de l'exèrcit.

18/01/1890: Presenten l'inventari de béns de l'Ajuntament.

18/01/1890: Informen de l'empadronament de veïns que ha tingut lloc enguany. Acorden aprovar-lo.

18/01/1890: Informen d'haver rebut de la Junta del cens electoral les llistes del cens per a les eleccions a diputats a Corts i diputats provincials. Acorden quedar assabentats.

18/01/1890: Informen de la dimissió del dipositari Josep Maria Bové. Acorden substituir-lo per Rafael Ferré Golorons.

18/01/1890: Acorden convocar una reunió amb la Junta Municipal i els majors contribuents per parlar sobre la situació dels contribuents morosos.

26/01/1890: Reunió de l'Ajuntament, Junta Municipal i majors contribuents. Declaren les partides fallides de la contribució.

01/02/1890: Aproven les llistes dels cens electoral per a les eleccions municipals.

01/02/1890: Informen d'una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 27 on es demana el nombre de fites que hi ha al terme municipal.

08/02/1890: Informen del nombre d'animals morts a l'escorxador.

08/02/1890: Informen d'una instància presentada per Josep Sabaté Gasull demanant permís per cobrir un pati al carrer del Castell. Acorden acceptar-la.

08/02/1890: Informen d'una comunicació presentada pel mestre Joaquim Panadès demanant el trasllat de l'escola. Acorden llogar la casa de Josep Moragas Ferré al carrer de Sant Cristòfor.

15/02/1890: Aproven els comptes municipals dels anys 1886-87 i 1887-88 i nomenen una comissió per formar el projecte del nou pressupost municipal.

23/02/1890: Nomenen José Jiménez Carrasco, metge cirurgià, revisor dels mossos dels reemplaços anteriors de les quintes.

23/02/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del cens electoral.

01/03/1890: Nomenen el secretari Pau Vallès Vidal representant del municipi en la formació del pressupost carcerari a l'Ajuntament de Tarragona.

15/03/1890: Informen d'una circular de l'Administració de Contribucions de la Província de l'11 de març demanant el recompte general de ramaderia i els apèndixs de l'amillarament. Acorden convocar la Junta Pericial.

15/03/1890: Informen d'una instància presentada per Isidre Sabaté Llagostera al 28 de febrer demanant permís per obrir una porta a la casa del carrer de Sant Vicenç. Acorden autoritzar-la.

15/03/1890: Informen d'una instància presentada per Josep Sans Nadal demanant permís per obrir una porta a la casa del carrer de Sant Pere, 5. Acorden autoritzar-la.

15/03/1890: Informen d'una instància presentada per Joan Vives Tapiol demanant permís per construir una casa al carrer del Mig. Acorden autoritzar-la.

15/03/1890: Informen d'una comunicació de Govern Civil atorgant el domini de les aigües sobrants de la Font d'en Garrot. Acorden notificar-ho als interessats.

15/03/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment de les contribucions.

22/03/1890: Convoquen una reunió amb la Junta Municipal per aprovar el pressupost municipal de l'any 1890-91.

22/03/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment de les contribucions de consums.

29/03/1890: Acorden formar la llista del cens electoral.

29/03/1890: Informen que l'Administració de Contribucions de la Província ha aprovat el recompte de la ramaderia i apèndix d'amillarament. Acorden fer-lo servir en la formació del repartiment territorial.

29/03/1890: Informen d'una circular de la Delegació d'Hisenda de la Província del 20 d'abril, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 69, sobre l'encapçalament de consums. Acorden convocar una reunió amb la Junta Municipal.

29/03/1890: Acorden celebrar sessions els diumenges a les 11 h del matí.

07/04/1890: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums, cereals i sal.

13/04/1890: Informen d'una comunicació de Govern Civil de resolució a favor de l'Ajuntament d'un recurs d'alçada presentat per Francesc Victoriano José. Acorden quedar-ne assabentats i formar unes ordenances municipals.

13/04/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaç de les quintes.

13/04/1890: Aproven les llistes ultimades del cens electoral per a les eleccions municipals.

13/04/1890: Acorden subhastar les aigües sobrants de la Font de Sant Pere i d'en Garrot.

13/04/1890: Informen de l'estat ruïnós d'una paret del molí paperer de la partida de Centcelles. Acorden ordenar a la propietària, vídua de Melcior Lloberas Venas, l'enderrocament de la paret.

13/04/1890: Informen dels requisits demanats per poder consultar els llibres d'actes.

20/04/1890: Reunió de l'Ajuntament i majors contribuents. Aproven el pressupost municipal.

27/04/1890: Acorden la formació d'una junta per acordar els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums i sal.

04/05/1890: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums i sal.

04/05/1890: Nomenen Josep Maria Bové per recollir uns diners a la Delegació d'Hisenda de la Província.

11/05/1890: Informen d'una comunicació de Govern Civil del 8 de maig de revocació d'un acord de la Comissió Provincial i de confirmació del de l'Ajuntament sobre l'allistament del mosso Sebastià Vidal Veciana. Acorden quedar-ne assabentats.

11/05/1890: Aproven el padró de cèdules personals.

11/05/1890: Informen d'una comunicació de la Delegació d'Hisenda ordenant la formació de la matrícula a partir d'una nova classe de població. Acorden la modificació de la classe.

11/05/1890: Acorden exigir a Josep Bofarull Ribalt i Pau Gil Plana la reparació de la conducció d'aigua de la mina d'aigua de Sant Pere.

22/05/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment de les contribucions de consums.

01/06/1890: No hi ha sessió per la manca d'assistència de prou consellers a la sessió.

02/06/1890: Informen de diferents disposicions legislatives que no especifiquen. Acorden complir-les.

08/06/1890: Informen d'una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 132 sobre la celebració d'exèquies de cos present. Acorden notificar-la al mossèn.

08/06/1890: Informen del nombre d'animals morts a l'escorxador. Acorden quedar assabentats.

08/06/1890: Informen d'una instància presentada per Joan Ferré Curull, Josep Torrens Golorons, Joan Gavaldà i Adolf Gil Marty demanant permís per construir un dipòsit al costat de l'abeurador. Acorden autoritzar-la.

08/06/1890: Acorden convocar la Junta Municipal per aprovar el pressupost municipal.

08/06/1890: Informen haver pagat la quota de consums. Acorden quedar assabentats.

15/06/1890: Acorden convocar la Junta Pericial per fer front a la quota de la contribució territorial.

15/06/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment veïnal.

22/06/1890: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Aproven pressupost municipal.

22/06/1890: Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums.

22/06/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment de les contribucions de consums.

29/06/1890: Nomenen Rafael Roig Solé administrador de l'Hospital de Constantí.

06/07/1890: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost municipal addicional de l'any 1889-1890.

06/07/1890: Reunió de l'Ajuntament, Junta Municipal de Sanitat i Majors Constribuents. Aproven mesures per preveure el còlera.

13/07/1890: Formació de la Junta Municipal del Cens Electoral.

13/07/1890: Acorden instal·lar una bústia nova a la Casa Consistorial.

20/07/1890: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal del Cens Electoral. Acorden la formació de les llistes electorals i demanar l'exclusió de la Junta Municipal del Cens Electoral a l' anterior alcalde Simó Roig perquè també és el jutge municipal.

20/07/1890: Acorden prohibir la venda de carn que no estigui revisada per l'inspector de carns.

20/07/1890: Nomenen Josep Maria Bové comissionat per recollir uns diners a la Delegació d'Hisenda.

27/07/1890: Informen d'una Real Ordre del Ministeri d'Hisenda publicada al Butlletí Oficial de la Província número 169 sobre el cobrament de recàrrecs municipals per al repartiment industrial i territorial. Acorden complir-la.

27/07/1890: Informen d'un circular de la Delegació d'Hisenda publicada al Butlletí Oficial de la Província número 172 senyalant una quota de consums. Acorden quedar-ne assabentats.

07/09/1890: Informen d'un ofici de la Diputació Provincial amb algunes correccions que cal fer a les llistes del cens electoral. Acorden convocar la Junta Municipal del Cens Electoral.

07/09/1890: Informen d'una circular de l'Administració de Contribucions de la Província publicat al Butlletí Oficial de la Província número 210 reclamant les llistes cobratòries de les contribucions. Acorden convocar la Junta Provincial per aprovar-les.

07/09/1890: Informen d'un ofici de l'Administració de Contribucions aprovant l'expedient de mitjans per cobrir l'impost de consums. Acorden complir-lo.

14/09/1890: Informen de diverses disposicions legislatives que no especifiquen. Acorden complir-les.

21/09/1890: Informen de diverses disposicions legislatives que no especifiquen. Acorden complir-les.

28/09/1890: Informen de diverses disposicions legislatives que no especifiquen. Acorden complir-les.

05/10/1890: Informen d'una Reial Ordre de 15 de setembre de Govern Civil autoritzant la imposició d'arbitris extraordinaris de consums. Acorden complir-la.

05/10/1890: Informen de l'aprovació del pressupost municipal per part de Govern Civil. Acorden quedar-ne assabentats.

12/10/1890: Informen de l'aprovació de les llistes cobratòries per part de l'Administració de Contribucions de la Província.

19/10/1890: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.

26/10/1890: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.

02/11/1890: Informen d'una instància de Maria Magriñá Pujol, demanat permís per tancar amb una paret una finca al carrer de les Sorts. Acorden autoritzar-la.

02/11/1890: Acorden celebrar les sessions els dissabtes a les 19 h.

08/11/1890: Dictaminen reclamacions a la llista de l'allistament del reemplaç.

15/11/1890: Nomenen un comissionat per cobrar uns diners a la Delegació d'Hisenda de la Província.

15/11/1890: Acorden destituir l'inspector de carns Candi Forasté Sanahuja i substituir-lo per Josep Forasté Garsavall.

15/11/1890: Informen haver pagat a Administració de Contribucions de la Delegació d'Hisenda de la Província l'import del primer semestre de consums i el de líquids.

17/11/1890: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal d'associats. Informen d'una instància presentada pels components de l'Ajuntament de l'any 1883-84 demanant que es declarin nuls els diners recaptats com a drets de l'escorxador. Acorden autoritzar-la.

29/11/1890: Nomenen un comissionat per lliurar els mossos del reemplaç a la caixa de reclutes el dia 13 de desembre.

1891

01/01/1891: Acorden la formació de la llista del cens electoral de compromissaris al Senat.

06/01/1891: Acorden comprar dues urnes electorals.

06/01/1891: Acorden celebrar l'acte d'allistament dels mossos el dia 11 de gener.

06/01/1891: Nomenen els nous components de la Junta Pericial.

06/01/1891: Informen de l'estadística mensual de l'escorxador.

06/01/1891: Aproven el repartiment dels arbitris extraordinaris, guarderia rural i defensa contra la fil·loxera.

06/01/1891: Acorden ordenar als guarda rurals més vigilància contra la invasió dels ramats.

11/01/1891: Acorden dividir el municipi en districtes electorals.

11/01/1891: Acorden formar l'allistament dels mossos del reemplaç.

18/01/1891: Acorden convocar la Junta Municipal del Cementiri per examinar els comptes del cementiri.

25/01/1891: Aproven les llistes electorals de compromissaris al Senat.

25/01/1891: Ultimen els preparatius per a les eleccions Diputats a Corts del dia 1 de febrer.

22/02/1891: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment de les contribucions de consums.

22/02/1891: Nomenen una comissió per formar el pressupost addicional ordinari.

01/03/1891: Nomenen una comissió per formar el pressupost carcerari.

01/03/1891: Informen d'una circular de Govern Civil publicada la Butlletí Oficial de la Província número 49 sobre l'elecció parcial d'un diputat provincial el dia 15 de març. Ultimen els preparatius.

22/03/1891: Informen d'una comunicació del Diputat a Corts Joan Vilella oferint la seva col·laboració al municipi. Acorden quedar-ne assabentats.

22/03/1891: Acorden instal·lar una farola al carreró de l'Hospital.

29/03/1891: Acorden els mitjans per cobrir el dèficit del pressupost.

05/04/1891: Acorden dividir el poble en districtes electorals.

12/04/1891: Acorden reparar la sala de sessions de la Casa Consistorial per evitar les goteres.

12/04/1891: Informen d'una instància presentada per Josep Torrens Vidal demanant permís per obrir una porta a la casa de la Costa, 16.Acorden autoritzar-la.

19/04/1891: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal d'associats. Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums.

19/04/1891: Informen d'una circular de Govern Civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 98 ordenant la celebració de les eleccions municipals. Acorden complir-la.

26/04/1891: Aproven el padró de cèdules personals i la seva exposició al públic.

26/04/1891: Acorden l'exposició al públic del pressupost municipal dels anys 1891-1892.

17/05/1891: Reunió de l'Ajuntament i majors contribuents. Acorden declarar les partides fallides dels contribuents deutors i executar els expedients de constrenyiment.

24/05/1891: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost municipal per a l'any 1891-1892.

24/05/1891: Acorden l'exposició pública del pressupost addicional del 1890-1891.

14/06/1891: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost addicional del 1890-1891.

14/06/1891: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost municipal de l'any 1891-1892.

01/07/1891: Certificacions de nomenament de l'alcalde, primer tinent d'alcalde i segon tinent d'alcalde.

01/07/1891: Acte de constitució de l'Ajuntament. Nous consellers:Ramon Ferré Curull, Pau Masó Gasol, Francesc Grau Gavaldà, Josep Martorell Nolla i Francesc Pallarès Rull.

01/07/1891: Nou alcalde:Josep Maria Ferré Gasol. Primer tinent d'alcalde:Josep Fortuny Grau. Segon tinent d'alcalde:Josep Maduell Roig. Regidor síndic:Josep Martorell Nolla. Conseller interventor:Francesc Grau Gavaldà.

01/07/1891: Acorden celebrar les sessions els diumenges a les 11 h. del matí.

05/07/1891: Nomenen les noves comissions municipals.

12/07/1891: Informen dels diners procedents de l'arrendament de les aigua sobrant de les fonts públiques. Acorden destinar-los a cobrir el rentador públic.

12/07/1891: Acorden efectuar la renovació de la Junta Municipal el diumenge següent.

19/07/1891: Acte de formació de la Junta Municipal d'associats.

19/07/1891: Informen d'una instància presentada per Francisco Victoriano José demanant permís per reparar la façana de la casa. Acorden autoritzar-la.

19/07/1891: Informen d'una instància presentada per Simó Grau Alegret demanant permís per eixamplar la porta de la casa al carrer de la Font. Acorden autoritzar-la.

19/07/1891: Informen d'una instància presentada per Francesc d'Assís Marsal Pintaluba demanant permís d'obres al patí al costat de la casa al carrer de Sant Pere, 12.Acorden autoritzar-la.

19/07/1891: Informen d'una instància presentada per Josep Coll Bardina demanant permís per efectuar obres a la seva casa del carrer de la Font, 43.Acorden autoritzar-la.

02/08/1891: Nomenen un comissionat per cobrar uns diners a la Tresoreria d'Hisenda.

09/08/1891: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.

16/08/1891: Informen de l'aprovació del pressupost municipal per part del Governador Civil. Acorden quedar-ne assabentats.

23/08/1891: Informen dels estudis realitzats per a la construcció d'una carretera des de Constantí a les rodalies de la Selva, fins a empalmar amb la carretera de Reus a Montblanc. Acorden pagar les despeses a càrrec del capítol d'imprevistos del pressupost.

30/08/1891: Informen d'una instància presentada per Antoni Curull Moragas demanant permís per obrir un aporta a una casa del carrer de Sant Pere. Acorden autoritzar-la.

30/08/1891: Informen d'una instància presentada per Antoni Bofarull Carbonell demanant permís per eixamplar una porta a la casa del carrer de Sant Vicenç. Acorden autoritzar-la.

30/08/1891: Informen d'una instància presentada per Concepció Golorons Casals, vídua de Josep Ferré, demanant permís per obrir una porta a la casa del carrer de Sant Vicenç, 1.

06/09/1891: Acorden formar el repartiment veïnal per cobrir la quota de consums.

13/09/1891: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.

04/10/1891: Acorden un donatiu per pal·liar les inundacions sofertes per diversos pobles de Consuegra i Almería.

04/10/1891: Nomenen un comissionat per recollir unes cèdules personals a la Delegació d'Hisenda.

29/11/1891: Acorden lliurar els mossos del reemplaç a la caixa de reclutes de Tarragona.

29/11/1891: Informen haver pagat l'import del primer i segon trimestre de les contribucions de consums, cereals, sal, líquids i alcohols a l'administració de consums.

27/12/1891: Acorden formar les llistes del cens electoral a compromissaris al Senat.

1892

03/01/1892: Acorden convocar l'acte d'allistament dels mossos del reemplaç per al dia 10 de gener.

03/01/1892: Informen d'haver ingressat a la Dipositaria Municipal la recaptació dels drets de l'escorxador. Acorden quedar-ne assabentats.

10/01/1892: Acorden enviar una comissió a saludar el nou governador civil.

10/01/1892: Acorden confeccionar l'apèndix a l'amillarament.

10/01/1892: Acorden formar l'allistament dels mossos del reemplaç.

17/01/1892: Dictaminen reclamacions a les llistes de l'allistament.

24/01/1892: Aproven les llistes del cens electoral a compromissaris al Senat.

31/01/1892: Acorden la recomposició dels camins veïnals.

07/02/1892: Nomenen talladors per a l'acte de classificació i declaració dels mossos del reemplaç.

14/02/1892: No hi ha sessió perquè coincideix amb l'acte de classificació dels mossos del reemplaç.

21/02/1892: Nomenen la comissió per a la formació del projecte de pressupost municipal de l'any 1892-1893.

28/02/1892: Nomenen un representant per discutir a Tarragona la votació del pressupost carcerari de l'any 1892-1893.

28/02/1892: Informen d'una instància presentada per Antoni de Magriñá i de Suñer demanant que li recomposin un pas d'aigües. Acorden informar-se sobre la conducció.

06/03/1892: Informen d'una instància presentada per Maria Franquès Roig demanant permís d'obres a una casa del carrer del Mig, 54.

13/03/1892: Acorden aprovar els comptes municipals dels anys 1888-1889 i exposar-los al públic.

13/03/1892: Acorden aprovar els comptes municipals dels anys 1889-1890 i exposar-los al públic.

13/03/1892: Acorden aprovar els comptes municipals dels anys 1892-1893 i exposar-los al públic.

13/03/1892: Nomenen un representant per recollir uns diners a la Tresoreria d'Hisenda.

20/03/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

27/03/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

27/03/1892: Acorden formar la Junta Municipal per fer efectiu l'encapçalament de consums.

29/03/1892: Constitució de la junta encarregada de fer efectiu l'encapçalament de consums.

01/04/1892: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal d'associats. Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums i sal.

03/04/1892: Acorden assistir a les funcions religioses del diumenge.

10/04/1892: Acorden assistir a les funcions religioses del Dijous i Divendres Sant i Diumenge de Pàsqua i no celebrar la sessió del diumenge per coincidir amb les funcions.

24/04/1892: Informen d'una instància presentada per Adolf Gil Marty en nom d'Assumpció Domingo demanant permís per arranjar una façana.

01/05/1892: Aproven l'exposició pública del projecte de pressupost addicional.

01/05/1892: Aproven el padró de cèdules personals.

08/05/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

15/05/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

22/05/1892: Acorden la recomposició del camí veïnal de les Sorts.

29/05/1892: Informen d'una instància presentada per Josep Peris Franquès demanant permís per reformar la casa del carrer del Mig, 72. Acorden quedar-ne assabentats.

05/06/1892: Acorden convocar una reunió amb la Junta Pericial per aprovar el repartiment de la contribució.

12/06/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

19/06/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

26/06/1892: Informen que el pressupost municipal encara no està aprovat.

03/07/1892: Informen que el governador civil ha aprovat el pressupost municipal. Acorden quedar-ne assabentats.

10/07/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

14/07/1892: Acorden el repartiment veïnal per cobrir l'encapçalament gremial.

17/07/1892: Acorden participar en els oficis religiosos de la Festa Major.

17/07/1892: Informen d'una instància presentada pels comissionats de l'Horta de Secà demanant permís per aprofitar les aigües sobrants de la mina de Sant Pere. Acorden autoritzar-la.

21/07/1892: Sortegen els components dels gremis corresponents al grup de líquids que acordaran les bases del concert gremial.

24/07/1892: Reunió de l'Ajuntament i gremi del grup de líquids. Acorden fixar les bases de l'encapçalament gremial.

24/07/1892: Acorden concedir a l'alcalde Josep M. Ferré Gasol un mes de llicència.

31/07/1892: Nomenen Josep Torrens Golorons membre de la Junta del Cementiri.

07/08/1892: Reunió de l'Ajuntament i Junta Pericial. Acorden executar l'expedient de constrenyiment contra els contribuents deutors de la contribució territorial.

14/08/1892: Formen la Junta Municipal d'associats.

21/08/1892: Acorden l'exposició pública de les llistes del cens electoral i ultimar els preparatius per a les eleccions del dia 11 de setembre.

28/08/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

04/09/1892: Acorden no celebrar la sessió del dia 11 a causa de coincidir amb les eleccions a diputats provincials i fer-la el diumenge dia 18.

18/09/1892: Acorden fer un pregó per recordar que els contribuents han de pagar els deutes.

25/09/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

02/10/1892: Informen d'un Real Decret en el qual es declara com a festa nacional el 12 d'octubre. Acorden complir-la.

02/10/1892: Acorden la recomposició del camí de La Selva.

09/10/1892: Reunió de l'Ajuntament, Junta Municipal i contribuents. Acorden ls reparació de la mina d'aigua de la vila.

09/10/1892: Nomenen la comissió per estudiar la canalització d'aigua corrent pels carrers del poble.

16/10/1892: Reunió de l'Ajuntament i comissió d'aigües. Expliquen l'estat de la conducció de la mina d'aigua de la vila (se n'adjunta un croquis). Acorden reparar els desperfectes i abandonar el projecte de construir noves fonts al carrer Major.

19/10/1892: Reunió de l'Ajuntament i Junta de repartiment de consums, cereals i sal. Aproven el repartiment de consums, cereals i sal.

19/10/1892: Reunió de l'Ajuntament i la Junta de l'encapçalament gremial sobre el grup de líquids. Aproven el repartiment de l'encapçalament gremial sobre líquids.

23/10/1892: Reunió de l'Ajuntament i la Junta de repartiment de consums. Aproven el repartiment dels arbitris extraordinaris, el de defensa contra la fil·loxera i el de guarderia rural.

30/10/1892: Reunió de l'Ajuntament i la Comissió d'aigües. Informen dels desperfectes de la mina d'aigua de Sant Pere. Acorden reparar-la.

09/11/1892: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaç de les quintes.

13/11/1892: Acorden la continuació de les obres de reparació de les mines d'aigua.

20/11/1892: Aproven les obres de rerparació efectuades a la mina d'aigua de la vila. Acorden efectuar les que encara falta per fer.

27/11/1892: Acorden retornar la fiança al dipositari municipal.

04/12/1892: Nomenen un comissionat per lliurar els mossos del reemplaç a la caixa de reclutes de Tarragona.

04/12/1892: Atorguen poders a Luís Franco (?), veí de Madrid, per cobrar uns diners a la Tresoreria de la Caixa General de Dipòsits.

14/12/1892: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaç de les quintes.

18/12/1892: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaç de les quintes.

25/12/1892: Acorden comprar unes lloses de pedra per enllestir la reparació de la conducció de la mina d'aigua de la vila.

1893

01/01/1893: Acorden formar les llistes del cens electoral a compromissaris al Senat.

01/01/1893: Informen de l'estadística mensual de l'escorxador.

08/01/1893: Acorden la formació de l'allistament dels mossos del reemplaç.

08/01/1893: Acorden afegir uns documents a l'expedient de pròfug d'Eduard Escardó Plana.

15/01/1893: Nomenen una nova Junta Pericial.

22/01/1893: Aproven les llistes electorals de compromissaris al Senat.

29/01/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats i aixecar la sessió per efectuar l'acte d'allistament dels mossos del reemplaç.

05/02/1893: Convoquen la propera sessió per al diumenge a les 8 h del matí perquè després faran l'acte de classificació i declaració dels mossos.

05/02/1893: Acorden pagar les despeses de la Festa Major a càrrec del capítol d'imprevistos del pressupost municipal.

07/02/1893: Informen de l'acabament de les obres de reparació de la conducció de la mina d'aigua de la vila. Acorden reparar la font del carrer de la Costa.

07/02/1893: Informen de la reclamació presentada per Joan Serra Martorell demanant permís per eximir-se de pagar la taxa de l'escorxador per poder matar un porc que només pesa 30 kg. Acorden exigir el pagament i de cara el futur plantejar el cas a la Junta Municipal.

19/02/1893: Nomenen la comissió per a la formació del projecte de pressupost municipal de l'any.

19/02/1893: Acorden la divisió del poble en seccions electorals.

26/02/1893: Acorden convocar la propera sessió per al dia 6 de març per tal de no coincidir amb la celebració de les eleccions.

06/03/1893: Aproven el el pressupost municipal addicional de l'any 1892-1893 i ordinari 1893-1894. Acorden exposar-les al públic.

12/03/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

19/03/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

26/03/1893: Acorden assistir a les funcions religioses de la Setmana Santa.

29/03/1893: Acorden mitjans per cobrir la quota de consums i sal.

30/03/1893: Nomenen la junta per formar l'encapçalament de la quota de consums.

01/04/1893: Reunió de l'Ajuntament i contribuents associats. Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums.

02/04/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

09/04/1893: Informen d'una reclamació presentada per Gabriel Nicolau Roig demanant permís per fer obres a la casa del carrer del Castell número 4. Acorden demanar-li que presenti la petició per escrit.

16/04/1893: Acorden dividir el poble en districtes electoral de cara a les eleccions municipals.

23/04/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

30/04/1893: Acorden aprovar el padró de cèdules personals.

07/05/1893: Acorden formar les meses electorals de cara a les eleccions municipals.

14/05/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

21/05/1893: Acorden pagar els deutes del contingent provincial.

28/05/1893: Acorden efectuar el cobrament dels deutes de la contribució de consums, municipal, fil·loxera i guarderia rural i practicar, si cal, el procediment del constrenyiment.

04/06/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

11/06/1893: Informen de l'estat de recaptació de l'impost de consums. Acorden demanar a l'administració de contribucions una certificació sobre el descobert d ela corporació en relació a l'impost de consums dels anys anteriors.

18/06/1893: Acorden afegir-se a la petició per a la no aprovació a les Corts d'un nou impost al vi.

25/06/1893: Acorden contribuir econòmicament al Montepío de la Guàrdia Civil.

02/07/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

09/07/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

10/07/1893: Acorden obligar el gremi de líquids a discutir els mitjans per cobrir els drets i recàrrecs autoritzats referents al grup de líquids.

16/07/1893: Sortegen els components dels gremis que han de concertar les bases del concert gremial.

16/07/1893: Nomenen un representant per cobrar uns diners a la Delegació d'Hisenda de la Província.

16/07/1893: Acorden els actes de la celebració de la Festa Major.

16/07/1893: Acorden executar l'expedient de constrenyiment contra els deutors de la contribució territorial.

18/07/1893: Reunió de l'Ajuntament i representants del gremi de líquids. Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament gremial de líquids.

23/07/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

30/07/1893: Acorden la venda de finques dels contribuents morosos.

06/08/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

13/08/1893: Acorden participar en els oficis religiosos del dia de l'Assumpció.

26/08/1893: Nomenen carters de correus al sereno Martí Vallès Marsal i al guarda Joan Torras Guinovart.

27/08/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

03/09/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

10/09/1893: Acorden al recomposició del camí de La Selva.

17/09/1893: Acorden efectuar el pagament relacionat amb les despeses de quintes a càrrec de la partida d'imprevistos del pressupost municipal.

24/09/1893: Acorden la reparació d'un filtre d'aigua del carrer a l'església parroquial.

28/09/1893: Informen de la dimissió del secretari, Pau Vallès Vidal. Acorden substituir-lo, interinament, per Joaquim Vallès Ferré.

01/10/1893: Informen dels pagaments efectuats per l'alcaldia. Acorden quedar-ne assabentats.

01/10/1893: Informen de la dimissió del farmacèutic, Francesc Roig Plana. Acorden acceptar-la.

04/10/1893: Acorden els mitjans per cobrir el dèficit del pressupost municipal amb el cobraments dels arbitris.

08/10/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

15/10/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

22/10/1893: Informen de l'estat de la formació del repartiment de consums.

29/10/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

05/11/1893: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaç de les quintes.

05/11/1893: Acorden ultimar els preparatius de les eleccions municipals del dia 19.

10/11/1893: Reunió de l'Ajuntament i Junta Repartidora de consums. Aproven el repartiment de consums, cereals i sal.

14/11/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

21/11/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

26/11/1893: Informen de l'aprovació per part del governador civil del repartiment de consums, cerals i sal. Acorden efectuar-ne el cobrament.

26/11/1893: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaç de les quintes.

03/12/1893: Nomenen una comissió per efectuar el lliurament dels mossos a la caixa de reclutes de Tarragona.

03/12/1893: Nomenen uns comissionats per cobrar uns diners de la Tresoreria d'Hisenda.

07/12/1893: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaç de les quintes.

10/12/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

17/12/1893: Acorden executar el cobrament als contribuents morosos i pagar els deutes en el contingent provincial.

24/12/1893: Acorden participar en els oficis religiosos del dia de Nadal.

31/12/1893: Acorden formar les llistes del cens electoral a compromissaris al Senat.

1894

01/01/1894: Certificacions de la presa de possessió de l'alcalde i tinents d'alcalde.

01/01/1894: Acte de constitució del nou Ajuntament. Nous consellers:Francesc Roig Plana, Lluís Ferré Gasol, Martí Gavaldà Marsal, Joaquim Brunet Ferré i Pere Sabaté Gasull (?).

01/01/1894: Escolleixen nou alcalde Francesc Roig Plana, 1r tinent d'alcalde Joaquim Brunet Ferré; 2n tinent d'alcalde Lluís Ferré Gasol; regidor síndic Josep Martorell Nolla.

01/01/1894: Sortegen l'ordre correlatiu dels nous consellers i estableixen la celebració de sessions els diumenges a les 11 h del matí.

07/01/1894: Formació de les comissions municipals.

07/01/1894: Acorden convocar l'acte d'allistament dels mossos del reemplaç per al dia 14.

07/01/1894: Acorden donar la darrera oportunitat als contribuents morosos per pagar els seus deutes.

07/01/1894: Nomenen una comissió per cobrar uns diners a l'Administració d'Hisenda.

07/01/1894: Acorden demanar amb l'Ajuntament de La Canonja la reposició del servei de "peató conductor" de la correspondència oficial.

07/01/1894: Informen de la petició presentada per la vídua de Josep Martorell Cerdà demanant permís per viure a la part superior de la Casa consistorial. Acorden acceptar fins que no es nomeni un nou conserge.

07/01/1894: Acorden reparar el rellotge municipal.

17/01/1894: Acorden participar en els oficis religiosos del dia de Sant Sebastià.

24/01/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

28/01/1894: Acorden la formació del padró de famílies pobres.

04/02/1894: Aproven els comptes del mes de gener.

04/02/1894: Informen de l'estadística de l'escorxador i de la revisió de les taxes per matança de bestiar.

04/02/1894: Acorden el cobrament d'unes làmines instransferibles dels béns de propis i d'inscripció de beneficència.

11/02/1894: Aproven les altes del padró d'habitants.

11/02/1894: Acorden executar els expedients de constrenyiment per consums i atencions municipals.

11/02/1894: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment de les contribucions.

18/02/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

25/02/1894: Acorden verificar la numeració dels carruatges.

25/02/1894: Informen de l'estat dels expedients de constrenyiment de consums i atencions municipals.

07/03/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

11/03/1894: Nomenen un comissionat per participar en l'examen dels comptes carceraris.

11/03/1894: Informen de la confecció del registre de finques. Acorden contractar un temporer per auxiliar en la feina.

11/03/1894: Aproven els comptes del mes de febrer.

11/03/1894: Informen d'una visita d'un agent que recaptava donatius per a un asil d'orfes de Madrid.

18/03/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

28/03/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

01/04/1894: Aproven els comptes del mes de març.

01/04/1894: Informen de la necessitat de concertar els mitjans per cobrir la quota de consum. Acorden confeccionar uns llista de contribuents classificats en grups.

04/04/1894: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament de consums i sal.

08/04/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

15/04/1894: Aproven el projecte de pressupost municipal per a l'exercici 1894-1895.

15/04/1894: Nomenen una comissió per lliurar els mossos del reemplaç a la Comissió Provincial per al judici d'exempcions.

15/04/1894: Acorden la subhasta del sobrant de les aigües municipals.

15/04/1894: Acorden el compliment de vàries disposicions legislatives sobre l'impost de consum, padró de cèdules personals i llistes de productores.

22/04/1894: Informen d'una instància presentada per Manuel Grau Roig demanant permís per practicar unes obres de reforma a la seva casa. Acorden autoritzar-la.

22/04/1894: Acorden sancions als venedors furtius de carn.

29/04/1894: Aproven el padró de cèdules personals.

29/04/1894: Aproven les actuacions fetes per decorar la sala de sessions de la Casa consistorial.

01/05/1894: Reunió de l'Ajuntament i vocals associats. Aproven el pressupost municipal per a l'exercici 1894-1895 i acorden els mitjans per cobrir-ne el dèficit.

06/05/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

13/05/1894: Aproven els comptes del mes d'abril.

13/05/1894: Informen d'una comunicació de la Tresoreria d'Hisenda del 10 de maig sobre els deutes que té l'Ajuntament. Acorden executar l'expedient de constrenyiment contra els contribuents morosos per obtenir recursos.

20/05/1894: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost addicional per a l'exercici 1893-1894.

27/05/1894: Informen dels acords de la Junta Municipal de Sanitat sobre prevenció de malalties infeccioses. Acorden complir-la.

27/05/1894: Informen d'una comunicació de la Intervenció d'Hisenda de la Província tornant una carta de pagament. Acorden enviar una instància per demanar el mateix tractament que en una comunicació del dia 18.

27/05/1894: Acorden la formació de la llista de productors de vins.

03/06/1894: Informen de les estadístiques de l'escorxador corresponents al mes de maig.

10/06/1894: Informen d'una comunicació publicada al Butlletí Oficial de la Província del 9 de juny sobre repartiments de la contribució territorial. Acorden informar-ne la Junta Pericial.

10/06/1894: Aproven l'expedient de venda de les aigües sobrants de les fonts públiques.

10/06/1894: Informen d'una comunicació de la Tresoreria d'Hisenda de suspensió del procediment incoat contra la Corporació si salden el deute contret amb Hisenda. Acorden pagar el deute.

17/06/1894: Nomenen un comissionat per cobrar uns diners a la Tresoreria d'Hisenda.

24/06/1894: Nomenen un comissionat per recollir les cèdules personals a l'Administració d'Hisenda.

24/06/1894: Acorden assistir als oficis religiosos del dia 1 de juliol en honor del Sagrat Cor de Jesús i a la posterior vetllada literària.

08/07/1894: Aproven els comptes de la Dipositaria municipal dels mesos de maig i juny.

08/07/1894: Acorden efectuar obres de reparació al rentador i abeurador públics.

15/07/1894: Acorden convocar les sessions els dissabtes a les 20 h.

21/07/1894: Informen de l'import del contingent provincial. Acorden complir-lo.

21/07/1894: Informen de la liquidació dels comptes del recaptador municipal. Acorden convocar la Junta Municipal per examinar-los.

21/07/1894: Acorden participar en els oficis religiosos del dia de Sant Feliu.

21/07/1894: Acorden reparar els camins veïnals del terme municipal i el desaigüe de la Casa consistorial.

28/07/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

04/08/1894: Aproven el padró de prestació personal per sufragar el cost de la reparació dels camins veïnals.

04/08/1894: Informen que el Governador civil ha aprovat el pressupost municipal. Acorden quedar-ne assabentats.

04/08/1894: Acorden convocar el sorteig de la Junta Municipal de contribuents associats.

11/08/1894: Informen d'una comunicació de la Tresoreria d'Hisenda exigint a l'Ajuntament el pagament dels deutes pendents. Acorden executar l'expedient de constrenyiment contra els contribuents morosos poder pagar aquest deute.

18/08/1894: Formen la Junta Municipal d'associats.

25/08/1894: Acorden reparar el rellotge del campanar de l'església.

25/08/1894: Acorden continuar amb la reparació dels camins veïnals.

28/08/1894: Dictaminen reclamacions a les llistes de l'allistament dels mossos del reemplaç.

04/09/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

14/09/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

22/09/1894: Acorden el repartiment de la guarderia rural i la fil·loxera.

29/09/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

06/10/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

13/10/1894: Acorden efectuar el cobrament de l'impost de consums, cereals i sal.

13/10/1894: Aproven els comptes de la dipositaria Municipal corresponents al primer trimestre del present exercici econòmic.

13/10/1894: Acorden executar el cobrament dels deutes de la contribució i així liquidar els pagaments a la Tresoreria d'Hisenda.

17/10/1894: Nomenen un comissionat per cobrar uns diners de la Tresoreria d'Hisenda.

27/10/1894: Informen d'una Real Ordre del 16 d'octubre publicada al Butlletí Oficial de la Província del 20 d'octubre. Acorden complir-la.

27/10/1894: Informen d'un expedient de la Tresoreria d'Hisenda sobre la responsabilitat de l'Ajuntament de pagar uns deutes al Tresor Públic. Acorden executar l'expedient de constrenyiment contra els deutors de la contribució per pagar els deutes a la Tresoreria.

03/11/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

10/11/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

17/11/1894: Informen d'una circular de la Diputació Provincial del 9 del novembre publicada al Butlletí Oficial de la Província número 269 sobre els fons a la Dipositaria Municipal. Acorden complir-la.

17/11/1894: Acorden confeccionar noves cartutxeres per als guarda rurals.

24/11/1894: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaç de les quintes.

24/11/1894: Informen d'una circular del Governador Civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 274 ordenant el pagament del deute del contingent provincial. Acorden complir-lo.

01/12/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

07/12/1894: Informen d'una circular de l'Administració d'Hisenda demanant la devolució cèdules personals no recollides. Acorden complir-la.

11/12/1894: Nomenen Pedro Baus (?) Mejías apoderat per reclamar uns deutes de l'Administració de l'Estat a l'Hospital i l'Ajuntament en concepte de liquidació de béns desamortitzats.

15/12/1894: Acorden concedir a Pedro Baus (?), apoderat de Madrid, el 20 % dels interessos que hagin de cobrar l'Hospital i l'Ajuntament per part de l'Administració de l'Estat.

22/12/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

29/12/1894: Acorden la formació de la llista electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.

29/12/1894: Aproven els comptes de la Dipositaria Municipal corresponent al mes de desembre.

1895

05/01/1895: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaç de les quintes.

05/01/1895: Aproven els comptes de la Dipositaria Municipal dorresponents al segon semestre de l'any econòmic.

05/01/1895: Nomenen les famílies pobres que tindran dret a l'assistència sanitària gratuïta.

05/01/1895: Acorden enllestir el padró de cèdules personals.

05/01/1895: Acorden celebrar convocar l'acte d'allistament per al dia 13 de novembre.

12/01/1895: Constitueixen la Junta Pericial.

19/01/1895: Aproven el padró d'habitants.

26/01/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

06/02/1895: Informen del pagament d'uns diners del contingent provincial efectuats. Acorden averiguar de la Dipositaria Provincial si hi ha alguna responsabilitat pel pagament de recàrrecs.

06/02/1895: Nomenen talladors per a l'acte de classificació i declaració de soldats.

09/02/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

16/02/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

23/02/1895: Informen d'una circular de la Tresoreria d'Hisenda del 6 de febrer publicada al Butlletí Oficial de la Província reclamant el pagament dels deutes per part de l'Ajuntament. Acorden agilitzar la recaptació dels impostos per poder pagar aquests deutes.

23/02/1895: Acorden convocar la Junta Pericial per confeccionar el registre fiscal d'edificis i solars.

23/02/1895: Informen d'una circular de la Diputació Provincial reclamant que l'Ajuntament pagui els deutes que té contrets en concepte de contingent provincial. Acorden presentar un recurs d'alçada davant la superioritat per evitar un recàrrec en el deute.

23/02/1895: Informen d'una comunicació de la Comissió Provincial de l'11 de febrer sobre el premi de cobrament a l'arrendador. Acorden consignar-ho al capítol d'imprevistos del pressupost municipal.

23/02/1895: Informen d'una carta de Federico de Ramon, recaptador dels deutes provincials, del 20 de febrer. Acorden el mateix que en les comunicacions anteriors.

23/02/1895: Acorden aprovar els comptes dels anys 1890-1891, 1891-1892, 1892-1893 i passar-los a la Junta Municipal.

23/02/1895: Acorden altes al Padró Municipal d'Habitants.

02/03/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

09/03/1895: Nomenen un representant per participar en la formació del pressupost carcerari a Tarragona.

09/03/1895: Acorden efectuar el pagament del tercer trimestre del contingent provincial.

09/03/1895: Informen de la visita de representants d'una societat que vol instal·lar una línia telefònica entre Tarragona i Constantí. Acorden oferir un ajut econòmic per fomentar-la.

16/03/1895: Informen de la visita de l'agent executiu per cobrar els deutes en el contingent provincial. Acorden pagar-los.

16/03/1895: Acorden demanar al Director General Consums la instal·lació de la línia telefònica entre Constantí i Tarragona.

16/03/1895: Informen d'haver concedit la facultat d'expedició de cèdules personals sense recàrrecs.

16/03/1895: Acorden que el pregoner publiqui els edictes oficials des d'ara al raval de les Creus cantonada amb sant Vicenç.

25/03/1895: Acorden mitjans per cobrir la quota de consums i sal.

01/04/1895: Acorden mitjans per cobrir la quota de consums i sal.

03/04/1895: Nomenen Pedro Bans (?) Mejías, veí de Madrid, coronel comandant retirat, per gestionar el cobrament d'uns diners procedents del 80 % de propis a la Caixa de l'Estat.

06/04/1895: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaç de les quintes.

06/04/1895: Acorden demanar a la Comissió Provincial l'exempció del cobrament de l'impost de la fil·loxera.

06/04/1895: Acorden la formació del projecte de pressupost municipal de l'exercici 1895-1896 i addicional de 1894-1895.

13/04/1895: No es celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

17/04/1895: Aproven els comptes de la Dipositaria Municipal corresponents al primer trimestre de l'exercici econòmic.

17/04/1895: Aproven el projecte pressupost municipal i addicional. Acorden exposar-los al públic i enviar-los a la Junta Municipal.

20/04/1895: Aproven el padró de cèdules personals.

27/04/1895: Acorden establir els districtes i seccions electorals.

27/04/1895: Acorden imposar recàrrecs sobre les contribucions i els impostos.

27/04/1895: Acorden subhastar les obres d'instal·lació de la línia telefònica entre Constantí i Tarragona.

27/04/1895: Acorden adherir-se a la sol·licitud de la Lliga d'Agricultors de demanar a les Corts l'abolició de l'impost de consums.

27/04/1895: Informen de la participació en els funerals en sufragi per les víctimes del creuer de guerra Reina Regenta.

05/05/1895: Acorden la ubicació de les meses electorals.

11/05/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

18/05/1895: Acorden la venda d'hores d'aigua sobrant de les fonts públiques.

18/05/1895: Informen dels deutes de l'Ajuntament en relació del contingent carcerari. Acorden pagar-los.

18/05/1895: Acorden la formació del repartiment de la contribució territorial rústica i pecuària.

25/05/1895: Acorden celebrar la subhasta de la línia telefònica Tarragona-Constantí el dia 6 d'octubre.

01/06/1895: Nomenen un representant per cobrar uns diners de la Tresoreria d'Hisenda.

07/06/1895: Informen de la subhasta de la línia telefònica. Acorden aprovar la proposició presentada per Josep Maria Alamató (?).

14/06/1895: Informen de l'aprovació de l'expedient d'eleccions del mes de maig per part de Govern Civil.

14/06/1895: Acorden la construcció d'un armari per guardar els documents de l'Ajuntament i els del Jutjat.

22/06/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

29/06/1895: Acorden prorrogar el conveni entre l'Ajuntament i les Germanes Terciàries de l'Hospital.

29/06/1895: Nomenen un representant per recollir les cèdules personals a l'Administració d'Hisenda de la Província.

29/06/1895: Aproven els comptes de la Dipositaria municipal.

01/07/1895: Certificacions de la presa de possessió de l'alcalde i tinents d'alcalde.

01/07/1895: Acte de constitució del nou Ajuntament. Nous consellers:Francesc Pallarès Rull, Joan Curull Plana, Tomeu Tauxell(?) Ferré, Francesc Grau Mir i Josep Roig Coll.

01/07/1895: Nomenaments d'alcalde:Francesc Roig Plana; primer tinent d'alcalde:Joaquim Brunet Ferré; segon tinent d'alcalde:Lluís Ferré Gasol; síndic:Francesc Pallarès Rull.

01/07/1895: Acorden celebrar les sessions ordinàries del ple de l'Ajuntament els dissabtes a les 9 h. i a la mateixa hora però els dimecres per a les sessions en segona convocatòria. Sortegen l'ordre dels consellers.

06/07/1895: Constitueixen les comissions municipals.

06/07/1895: Informen d'una comunicació de la Tresoreria d'Hisenda reclamant deutes de l'Ajuntament. Acorden pagar-los.

06/07/1895: Acorden participar en les funcions religioses de la Festa Major.

06/07/1895: Acorden convocar un concurs per cobrir la plaça de carter.

13/07/1895: Aproven les diligències de la subhasta de l'aigua sobrant de les fonts de Sant Pere i de Garrot del dia 7 de juliol.

13/07/1895: Informen d'una comunicació de de la Delegació d'Hisenda sobre no poder accedir als beneficis de la Llei de Moratòria. Acorden visitar al delegat per obtenir més explicacions.

13/07/1895: Acorden reparar totes les faroles públiques.

13/07/1895: Acorden construir un armari a l'escorxador per tal de conservar els documents i també l'arranjament d'una de les parets.

27/07/1895: Informen d'una disposició publicada al Butlletí Oficial de la Província del 24 de juliol on s'indica la quota que ha de pagar el municipi en concepte d'impost de defensa contra la fil·loxera. Acorden complir-lo.

27/07/1895: Acorden assistir a les funcions religioses de la Festa Major.

10/08/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

17/08/1895: Informen de l'aprovació per part del governador civil de l'expedient de quota de consums i sal i del nomenament de pèrits repartidors. Acorden executar el repartiment.

17/08/1895: Nomenen nou carter Feliu Molné Gras.

28/08/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

07/09/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

14/09/1895: Aproven el repartiment de guarderia rural i fil·loxera.

14/09/1895: Nomenen un comissionat per lliurar els mossos del reemplaç a la Caixa Militar de Tarragona.

14/09/1895: Acorden destinar uns diners per a la reparació de la capella del Sagrament de l'Església Parroquial.

14/09/1895: Acorden revisar l'estat de la mina d'aigua de la vila.

21/09/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

05/10/1895: Informen d'una comunicació de de la Delegació d'Hisenda del 17 de setembre reclamant el deute de l'Ajuntament. Acorden pagar-lo.

05/10/1895: Informen d'una comunicació de l'alcalde de Tarragona reclamant els deutes pel contingent carcerari. Acorden pagar-ho.

05/10/1895: Aproven els comptes de la Dipositaria Municipal corresponents al primer trimestre.

05/10/1895: Acorden demanar un pressupost de les obres de remodelació del rentador públic.

12/10/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

19/10/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

30/10/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

02/11/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

09/11/1895: Nomenen un representant per cobrar les inscripcions expedides per la Direcció General del Deute a favor de l'Ajuntament i l'Hospital.

09/11/1895: Informen haver retornat a l'Administració d'Hisenda les cèdules personals que han estat expedides.

09/11/1895: Informen del pressupost de les obres del rentador públic (adjuntat en fulla annexa). Acorden efectuar-les.

09/11/1895: Acorden lliurar els diners promesos a l'empresa que ha realitzat la línia telefònica.

09/11/1895: Acorden demanar a la Diputació Provincial una moratòria de 15 anys per pagar els deutes en el contingent provincial i subscripció al Butlletí Oficial de la Província.

23/11/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

30/11/1895: Acorden pagar el deute del contingent carcerari a la Dipositaria de l'Ajuntament de Tarragona.

30/11/1895: Informen de l'acabament de les obres de reparació de la mina d'aigua de la vila.

30/11/1895: Informen d'una circular de la Delegació d'Hisenda de la Província del 19 de novembre reclamant uns deutes a l'Ajuntament de l'impost de consums. Acorden executar expedients de constrenyiment contra morosos de consums.

07/12/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

14/12/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

21/12/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

28/12/1895: Informen d'una comunicació de la Diputació Provincial del 17 de desembre informant de la concesió d'una moratòria de 20 anys pels deutes endarrerits. Acorden quedar-ne assabentats.

28/12/1895: Aproven la llista del cens electoral de compromissaris al Senat i acorden exposar-la al públic.

28/12/1895: Informen del deute amb l'Agència Executiva pel pagament de l'impost de consums. Acorden pagar-lo en la mesura del possible.

1896

04/01/1896: Informen d'una instància presentada per Guillem Rodríguez Moimi (?), comerciant de Tarragona, demanant permís per instal·lar una màquina per a la destil·lació d'aiguardent al carrer Sant Pere, 30. Acorden autoritzar-la.

04/01/1896: Acorden convocar l'acte d'allistament dels mossos del reemplaç el dia 12 de gener.

04/01/1896: Acorden acollir-se als beneficis de la Llei de Moratòries i del Real Decret de 26 de desembre de 1895.

04/01/1896: Aproven els comptes de la Dipositaria corresponents als darrer trimestre.

12/01/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

19/01/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

25/01/1896: Aproven definitivament les llistes del cens electoral per a les eleccions de compromissaris al Senat.

25/01/1896: Informen sobre la classificació del paper de multa dins del pressupost municipal.

01/02/1896: Informen d'una Reial Ordre de 22 de gener sobre la Llei de reemplaços. Acorden complir-la.

02/02/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

08/02/1896: Informen que l'arrendatari de la recaptació dels arbitris municipals ha executat l'embargament del 21 % dels ingressos municipals. Acorden cobrar els deutes pendents.

15/02/1896: Acorden la formació de l'apèndix d'amillarament.

29/02/1896: Nomenen un representant per cobrar uns diners de la Tresoreria d'Hisenda.

07/03/1896: Informen de disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

14/03/1896: Nomenen un representant per a la formació del pressupost carcerari.

21/03/1896: Aproven el projecte de pressupost municipal. Acorden exposar-lo al públic.

21/03/1896: Nomenen un representant al judici d'exempcions davant la Comissió Provincial.

21/03/1896: Nomenen president de les meses electorals per a les eleccions a Diputats Provincials.

22/03/1896: Acorden els mitjans per cobrir la quota de consums i sal.

28/03/1896: Reunió de l'Ajuntament i contribuents associats. Acorden els mitjans per cobrir la quota de consums i sal.

04/04/1896: Acorden convocar la plaça d'agent executiu per enllestir els expedients instruïts contra els morosos de consums i atencions municipals.

11/04/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

18/04/1896: Informen d'una circular de la Delegació d'Hisenda de la Província reclamant uns deutes de l'Ajuntament a la Tresoreria. Acorden pagar el possible i agilitzar el nomenament d'un agent executiu.

25/04/1896: Aproven el padró de cèdules personals corresponent als anys 1896-1897 i exposar-lo al públic.

06/05/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

09/05/1896: Acorden convocar la Junta Pericial per a la formació del repartiment de la contribució territorial rústica i pecuària.

16/05/1896: Informen que ningú s'ha presentat per cobrir la vacant de la plaça d'agent executiu. Acorden realitzar una nova convocatòria.

16/05/1896: Informen d'una instància presentada per Joan Vilà Granada, comerciant de Tarragona, demanant permís per col·locar per portar aigua de la sèquia que va de l'abeurador al rentador fins la seva fàbrica d'elaboració d'alcohol. Acorden desestimar-la.

16/05/1896: Acorden convocar la venda d'hores d'aigua sobrant de les fonts públiques.

16/05/1896: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaç de les quintes.

30/05/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

01/06/1896: Acorden informar al governador civil dels efectes que la fil·loxera causa en la vinya del poble.

01/06/1896: Acorden venda del sobrant d'aigua de la font de Sant Pere abans de passar per l'abeurador perquè puguin utilitzar-lo les fàbriques d'aiguardent.

13/06/1896: Informen que la mina d'aigua de Tomeu Abelló causa perjudicis a les altres mines particulars. Acorden demanar al governador civil que el cos provincial d'enginyers practiqui una inspecció tècnica a l'esmentada mina.

20/06/1896: Nomenen apoderat per recollir a l'Administració d'Hisenda les cèdules personals i recollir a la Tresoreria d'Hisenda el premi d'expedició i formació del padró de cèdules personals.

20/06/1896: Informen que la convocatòria a la plaça d'agent executiu ha quedat vacant. Acorden demanar a la Tresoreria d'Hisenda en nomeni un d'especial.

27/06/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

08/07/1896: Informen de les gestions de l'alcalde en relació a la venda de l'aigua municipal sobrant. Acorden aprovar-les.

08/07/1896: Acorden participar en els actes religiosos de la Festa Major.

08/07/1896: Acorden arrendar provisionalment com a frontó per jugar a la pilota.

11/07/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

18/07/1896: Informen de disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

25/07/1896: Informen que el governador civil ha aprovat el pressupost municipal dels anys 1896-1897. Acorden quedar-ne assabentats.

25/07/1896: Acorden participar en els oficis religiosos de la Festa Major.

01/08/1896: Informen dels desperfectes descoberts en la mina d'aigua de la vila. Acorden la seva recuperació.

08/08/1896: Informen de disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

15/08/1896: Informen de diverses disposicions legislatives que no especifiquen. Acorden complir-les.

22/08/1896: No es celebra la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

26/08/1896: Informen d'una disposició publicada al Butlletí Oficial de la Província número 188 on s'indicat el contingent provincial que toca pagar al poble. Acorden complir-la.

29/08/1896: Estableixen les meses electorals per a les eleccions a diputats provincials del dia 6 de setembre.

29/08/1896: Nomenen president de les meses electorals.

29/08/1896: Arpoven el repartiment especial per a la guarderia rural per a l'any 1896-1897.

29/08/1896: Acorden exigir el major rigor en la neteja del rentador públic.

09/09/1896: Nomenen un comissionat per lliurar les relacions nominals de mossos concurrents al reemplaç de les quintes.

12/09/1896: Informen d'una circular de l'Administració d'Hisenda de la Província publicada al Butlletí Oficial de la Província número 214 senyalant l'augment de l'impost de la sal. Acorden complir-la.

12/09/1896: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaç de les quintes.

23/09/1896: Informen de disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

30/09/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

14/10/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

24/10/1896: Informen d'una comunicació de la Delegació d'Hisenda del 22 d'octubre reclamant uns deutes a l'Ajuntament corresponents al cupo de consums. Acorden explica que no queden diners a la dipositaria perque els contribuents no paguen.

31/10/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

07/11/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

18/11/1896: Acorden tornar els sobrants de les cèdules personals a l'Administració d'Hisenda.

18/11/1896: Acorden nomenar un agent executiu especial.

21/11/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

02/12/1896: Informen d'una comunicació de l'alcalde de Tarragona reclamant el deute pel contingent carcerari. Acorden pagar-lo quan sigui possible.

02/12/1896: Informen d'una circular de la Comissió Provincial convidant l'Ajuntament i veïns a participar en la subscripció a favor dels soldats de Cuba i Filipines. Acorden contribuir amb 15 pessetes.

02/12/1896: Informen de la dimissió de l'agutzil de l'Ajuntament i conserge de l'escorxador, Josep Ribera Martorell. Acorden substituir-lo per Antoni Ribera Martorell.

02/12/1896: Acorden col·locar una farola a l'interior de l'escorxador.

05/12/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

16/12/1896: Informen d'un ofici de la Congregació Tarraconense de Germanes Terciàries Descalces del Carme demanant permís per no tancar les obertures en una paret mitjanera entre el c. de l'Hospital i el pati del c. de Sant Pere. Acorden autoritzar-la.

19/12/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

26/12/1896: Acorden formar la llista del cens electoral per a les eleccions de compromissaris al Senat.

26/12/1896: Informen d'una circular del delegat d'Hisenda, del 17 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 302, sobre responsabilitat en la recaptació de l'impost de consums. Acorden informar al delegat d'Hisenda la impossibilitat de recaptar.

1897

02/01/1897: Aproven els comptes municipals del mes de desembre.

02/01/1897: Acorden formar l'allistament del reemplaç.

02/01/1897: Acorden formar les actes d'afitament i desllindament del terme municipal.

02/01/1897: Acorden convocar novament la plaça d'agent executiu.

09/01/1897: Informen que s'ha posat un anunci al Butlletí Oficial de la Província de convocatòria de la plaça d'agent executiu. Acorden quedar-ne assabentats.

16/01/1897: Informen d'una convocatòria de la Delegació d'Hisenda publicada al Butlletí Oficial de la Província del 10 de gener sobre un concurs d'arrendament dels drets del tresor i recàrrecs autoritzats per consums de pobles deutors. Acorden quedar-ne assabentats.

23/01/1897: Aproven les llistes definitives del cens electoral per a eleccions a compromissaris al Senat.

23/01/1897: Acorden informar el delegat d'Hisenda que ningú s'ha presentat a la plaça d'agent executiu.

30/01/1897: Acorden encarregar la confecció d'un banc a l'església perquè la corporació s'hi assegui els dies assenyalats.

06/02/1897: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

13/02/1897: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

20/02/1897: Informen d'una circular del delegat d'Hisenda del 12 de febrer. Acorden fer constar el sentiment que causa la morositat dels contribuents per mirar d'evitar responsabilitats.

27/02/1897: Acorden la formació del pressupost municipal ordinari per a l'any 1897-1898 i addicional per a 1896-1897 per part de la Comissió d'Hisenda.

06/03/1897: Nomenen els talladors per a l'acte de classificació i declaració de soldats.

17/03/1897: Nomenen representants per a la formació a Tarragona del pressupost carcerari.

17/03/1897: Aproven el projecte de pressupost municipal. Acorden la seva exposició pública.

17/03/1897: Informen d'una circular del Delegat d'Hisenda del 13 de març, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 64. Acorden demanar el nomenament d'un agent executiu de l'Estat per a la recaptació de l'impost de consums.

27/03/1897: Acorden inspeccionar la mina d'aigua de la vila.

27/03/1897: Acorden prohibir l'extracció d'aigua de la font de Sant Pere.

03/04/1897: Informen de la quota del contingent carcerari que toca pagar al poble.

03/04/1897: Aproven el pressupost municipal addicional de l'any 1896-1897.

10/04/1897: Estableixen els districtes i seccions electorals i els consellers que han de ser renovats a les properes eleccions municipals.

10/04/1897: Informen d'un comissió de veïns de la Pobla de Mafumet, el Morell i Constantí queixant-se dels perjudicis ocasionats per la mina d'aigua de Tomeu Abelló, de Reus. Acorden l'obstrucció de la mina d'aigua ne la forma com ho dictamini la llei.

10/04/1897: Acorden l'afitament i desllindament del terme municipal.

24/04/1897: Informen d'una circular de Govern Civil de convocatòria d'eleccions municipals per al dia 9 de maig. Acorden quedar-ne assabentats.

05/05/1897: Nomenen presidents de les meses electorals.

05/05/1897: Acorden demanar a la Delegació d'Hisenda que els diners procedents del recàrrec sobre la contribució industrial s'ingressin a la caixa de fons de Primer Ensenyament només per pagar les despeses imprescindibles i la resta a la Dipositaria Municipal.

12/05/1897: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

15/05/1897: No celebren la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

19/05/1897: Informen de la renúncia de l'alcalde, Francesc Roig Plana. Acorden que el primer tinent d'alcalde decideixi el més apropiat.

20/05/1897: Acorden acceptar la renúncia de l'alcalde i comunicar-ho al Govern Civil.

22/05/1897: No celebren la sessió per manca d'assistència del nombre suficient de consellers.

26/05/1897: Informen d'una Reial Ordre i Instrucció de 10 de març de 1897 sobre el cens de població. Nomenen la Junta Municipal de Població.

26/05/1897: Aproven el padró de cèdules personals.

26/05/1897: Acorden anunciar l'arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques.

26/05/1897: Acorden delegar algunes funcions de l'alcalde en els consellers.

29/05/1897: Acorden autoritzar la construcció d'una nova façana dels magatzems d'Adolf Gil, al carrer de Sant Pere.

12/06/1897: Aproven el plec de condicions per a l'arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques.

12/06/1897: Acorden assistir a les funcions religioses del dia de Corpus.

19/06/1897: Acorden pagar els costos d'un refresc ofert al capellà i portadors del pal·li.

30/06/1897: Informen del resultat de l'arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques.

30/06/1897: L'alcalde acomiada la legislatura.

01/07/1897: Certificacions del secretari de la presa de possessió de l'alcalde i tinents d'alcalde.

01/07/1897: Acta de constitució del nou Ajuntament. Nous consellers:Lluís Ferré Gasol,Jaume Vallvé Virgili, Pau Maduell Solé, Antoni Sanahuja Molné, Ramon Ferré Maduell.

01/07/1897: Escolleixen nou alcalde:Lluís Ferré Gasol; primer tinent d'alcalde:Joan Curull Plana; segon tinent d'alcalde:Francesc Grau Mir; regidor síndic:Francesc Pallarès Rull.

01/07/1897: Acorden celebrar sessions els dissabtes a les 20 h. i en segona convocatòria els dimecres a les 20 h.

03/07/1897: Nomenen comissions municipals.

03/07/1897: Informen de les quotes de consum i contingent. Acorden complir-los.

03/07/1897: Acorden anunciar la vacant de la plaça d'inspector de carns.

03/07/1897: Acorden anunciar amb un pregó la prohibició de treure aigua de l'abeurador per al rec de les propietats.

03/07/1897: Nomenen vigilant nocturn Francesc Alla (?) Coll.

03/07/1897: Acorden arreglar una finestra al pis del conserge de l'Ajuntament.

05/07/1897: Acorden els mitjans per cobrir la quota de consums.

10/07/1897: Sortegen els representants gremials de les espècies de líquids, obligats a l'encapçalament gremial.

15/07/1897: Reunió de l'Ajuntament i representants del gremi de líquids. Acorden els mitjans per executar l'encapçalament gremial.

17/07/1897: Acorden autoritzar els veïns per extreure aigua de les fonts públiques, per al consum.

17/07/1897: Informen de les obres efectuades a la mina d'aigua de la vila.

17/07/1897: Acorden autoritzar Josep Bofarull Solanas aixecar un tendal per a ball a la plaça del castell i portar l'orquestra "Escolans" de Sant Sadurní de Nolla.

17/07/1897: Acorden ordenar a Pau Masó Gasol que tregui la terra argilosa que havia escampat davant de casa seva al carrer del Mig.

17/07/1897: Nomenen un representant per recollir les cèdules personals.

24/07/1897: Nomenen un comissionat per per lliurar els mossos del reemplaç a la Caixa militar de Tarragona.

24/07/1897: Acorden sol·licitar a la Companyia del Ferrocarril de Tarragona a Barcelona la construcció d'un baixador a l'alçada del camí de la Selva.

24/07/1897: Autoritzen Manuel Tarrida Asens a col·locar una màquina de refrescos al carrer Major.

24/07/1897: Aproven la formació de seccions de cara al sorteig de la Junta Municipal.

24/07/1897: Acorden celebrar un cursa d'homes durant la Festa Major.

07/08/1897: Aproven el repartiment de la guarderia rural.

07/08/1897: Informen de la sol·licitud d'alguns veïns perquè es demani al capellà la realització de rogatives per afavorir la pluja.

14/08/1897: Formen la Junta Municipal d'associats.

14/08/1897: Autoritzen M. Álvarez, veí de Tarragona, a ingressar uns diners a compte del contingent provincial.

14/08/1897: Acorden les condicions per a la venda d'aigua sobrant.

14/08/1897: Aproven els comptes de les escoles municipals i exigir els dels mestres que encara no els hagin presentat.

21/08/1897: Acorden demanar a la Junta Local de Primer Ensenyament exigir responsabilitats criminals al mestre Joaquim Penedès per la desaparició de documents.

28/08/1897: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

04/09/1897: Acorden pagar totes les obres de reparació de la mina d'aigua de la vila.

04/09/1897: Informen dels comptes de l'escola presentats pels mestres Joaquim Panadès i Carme Llavorsé. Acorden demanar-los més justificants documentals.

04/09/1897: Informen d'una ordre de l'Administració d'Hisenda de responsabilització als consellers pels deutes de l'impost de consums. Acorden justificar-se en el fet de no tenir un agent executiu i demanar-ne un a l'administració.

11/09/1897: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

18/09/1897: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

25/09/1897: Acorden facilitar al vigilant nocturn el petroli que necessiti per a l'enllumenat públic.

02/10/1897: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

09/10/1897: Informen de la baixa laboral del pregoner. Acorden substituir-lo provisionalment pel seu fill Pau Fortuny Moragues.

16/10/1897: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

23/10/1897: Informen de la propera visita de l'arquebisbe de Tarragona. Acorden rebre'l.

23/10/1897: Informen de l'estat precari de la hisenda local. Acorden requerir els contribuents perquè paguin els deutes i demanar a la Delegació d'Hisenda perquè nomeni un agent executiu.

23/10/1897: Acorden construir dos portals amb rames per tal de rebre l'arquebisbe de Tarragona en la seva visita al poble.

06/11/1897: Acorden retornar les cèdules personals que no han estat expedides.

13/11/1897: Informen d'un ofici del governador civil, publicat al Butlletí Oficial de la Província de l'11 de novembre, reclamant el pagament del primer trimestre del contingent provincial. Acorden demanar-ne una moratòria.

13/11/1897: Informen d'una instància presentada per Josep García Solé demanant un informe perquè la Diputació li autoritzi construir un mur a la finca.

13/11/1897: Informen d'una instància presentada per Francesc Roig Plana, farmacèutic de Constantí, demanant la plaça en propietat. Acorden nomenar-lo farmacèutic titular.

13/11/1897: Acorden la reparació del camí de La Selva, malmès a causa de les pluges.

13/11/1897: Acorden demanar a Joan Gavaldà Donadeu (?) la reparació d'un forat al desaigüe en la paret d'un hort al carrer de Sant Pere.

20/11/1897: Acorden determinar unes cèdules personals com a fallides.

27/11/1897: Informen d'una comunicació de la Tresoreria d'Hisenda reclamant uns deutes per l'impost de consums. Acorden fer una crida perquè els contribuents deutors el paguin.

27/11/1897: Acorden les condicions per extreure l'aigua de la font de Sant Pere.

04/12/1897: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

11/12/1897: Informen d'una instància presentada per Candi Planas, procurador de Pere Plana Veciana, demanant l'anul·lació de l'acord del dia 27 de novembre que li obliga a tancar una porta. Acorden nomenar una comissió per demanar informació al respecte.

11/12/1897: Nomenen agent executiu Josep Maria Toril (?)

18/12/1897: Acorden efectuar el pagament als treballadors municipals.

18/12/1897: Acorden convocar les properes sessions els dies 24 i 31 de desembre a les 19 h.

24/12/1897: Acorden subvencionar el manteniment de la línia telefònica.

24/12/1897: Aproven les propostes de la Comissió Informativa en relació la instància presentada per Candi Planas sobre l'aigua que discorre pel corredor de l'Hospital.

31/12/1897: Acorden formar la llista del cens electoral de compromissaris al Senat.

31/12/1897: Aproven els pagaments efectuats per l'alcalde durant el mes de desembre.

1898

08/01/1898: Acorden celebrar l'acte d'allistament dels mossos del reemplaç el dia 9 de gener.

08/01/1898: Aproven el padró de famílies pobres.

08/01/1898: Acorden no efectuar cap pagament a l'empresa concessionària de la línia telefònica per al seu manteniment.

15/01/1898: Acorden assistir als oficis religiosos dels dies 20 i 21 de gener.

22/01/1898: Acorden assistir als oficis religiosos del dia de la Purificació i repartir espelmes, a càrrec del pressupost municipal.

29/01/1898: Nomenen un representant per entrevistar-se amb el delegat d'Hisenda per tal d'explicar-li la situació precària per la que travessa la hisenda municipal.

06/02/1898: Informen de la visita d'un inspector del timbre. Acorden quedar-ne assabentats.

06/02/1898: Informen del resultat de la visita al delegat d'Hisenda.

12/02/1898: Informen d'una instància presentada per Candi Planas, procurador representant de Pere Plana Veciana, demanant l'anul·lació de la multa que li fou imposada per l'extracció d'aigua de la font pública. Acorden autoritzar-la.

12/02/1898: Acorden no poder accedir a la petició de la concessionària de la línia telefònica.

12/02/1898: Acorden formar el projecte de pressupost municipal ordinari per a l'any 1898-1899 i addicional per al 1897-1898.

19/02/1898: Acorden informar a les autoritats de la impossibilitat de trobar un agent executiu.

26/02/1898: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

05/03/1898: Acorden els locals on situaran les meses electorals de les eleccions de diputats a Corts.

12/03/1898: Nomenen un representant per formar a Tarragona el pressupost carcerari.

19/03/1898: Aproven el projecte de pressupost municipal.

26/03/1898: Informen de la celebració de les eleccions de compromissaris al Senat.

26/03/1898: Nomenen un comissionat per a la presentació dels documents del reemplaç davant la Comissió Mixta de Reclutament.

02/04/1898: Informen d'una instància presentada per Domènec Casas Ferré demanant permís per fer obres de reparació al Camí dels guixers.

09/04/1898: Informen que el recaptador de contribucions i impostos municipals ha presentat una liquidació dels comptes. Nomenen una comissió per examinar-los.

16/04/1898: Informen de les reclamacions fetes per la Tresoreria d'Hisenda dels deutes de l'Ajuntament. Acorden avançar el pagament del que es pugui.

23/04/1898: Aproven el padró de l'impost de cèdules personals.

30/04/1898: Convoquen una sessió extraordinària el dia 4 de maig per tal d'examinar els comptes de la recaptació municipal.

04/05/1898: Examinen els comptes de la recaptador municipal Josep Maria Bové. Acorden aprovar-los.

07/05/1898: Informen d'una ordre comunicada del governador civil, publicada al Butlletí Oficial de la Província del 6 de maig, sobre una subscripció nacional per al foment de la Marina i despeses generals de guerra. Acorden contribuir-hi.

07/05/1898: Acorden efectuar reparacions a la mina d'aigua de la vila.

07/05/1898: Acorden formar el plec de condicions de l'arrendament dels drets de matança de bestiar a l'escorxador.

07/05/1898: Acorden ordenar a Joaquim Güell Estllas (?) destruir una rasa que ha construït a la seva finca però que ocupa el camí de les Sorts.

14/05/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

28/05/1898: Informen que les autoritats han aprovat el pressupost addicional. Acorden quedar-ne assabentats.

28/05/1898: Informen que la mestra Carme Llavoré està de baixa i l'han substituïda provisionalment per Àngela Vilà Garsavall. Acorden quedar-ne assabentats.

04/06/1898: Acorden el plec de condicions per a l'arrendament d'aigües sobrants de les fonts públiques.

04/06/1898: Acorden assistir a les funcions religioses del Corpus Christi i suprimir enguany el refresc ofert a les autoritats religioses.

18/06/1898: Informen que la subhasta de l'arrendament de drets de la matança a l'escorxador han quedat deserts. Acorden continuar recaptant els drets a través de l'administració.

25/06/1898: Acorden executar l'expedient de constrenyiment contra els contribuents morosos.

02/07/1898: Acorden mitjans per cobrir l'encapçalament gremial.

08/07/1898: Sortegen els membres dels gremis que hauran d'acordar els mitjans de l'encapçalament de la quota de consums.

09/07/1898: Aproven l'expedient de la venda o arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques.

09/07/1898: Acorden comprar un uniforme per a l'agutzil.

09/07/1898: Acorden denegar una petició per construir dos murs al raval de Sant Cristòfor.

10/07/1898: Reunió de l'Ajuntament i representants del grup de líquids. Acorden els mitjans per cobrir l'encapçalament del gremi de líquids.

16/07/1898: Informen d'una instància presentada per Baptiste Tarrida Asens demanant permís per aixecar un tendal a la plaça del Castell per a la Festa Major. Acorden autoritzar-la

16/07/1898: Acorden el trasllat de l'escola de nenes de la casa de Serafina Sanahuja, vídua de Josep Forasté, a la d'Àngela Vila, mestra.

16/07/1898: Nomenen Miquel Queralt recaptador i agent executiu de l'Ajuntament.

16/07/1898: Nomenen Josep Veciana Grau guarda rural conserge del cementiri.

23/07/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

30/07/1898: Informen d'una comunicació de la Junta Provincial del Cens de Població amb esmenes al cens de Constantí. Acorden fer-la arribar a la Junta Municipal.

30/07/1898: Informen de l'acabament de les obres de reparació a lamina d'aigua de la vila.

30/07/1898: Acorden autoritzar Josep Torrens Girona a instal·lar un tendal al camí de Sant Cristòfor.

30/07/1898: Acorden efectuar obres a l'abeurador del carrer de Sant Pere.

30/07/1898: Informen de la dimissió de l'auxiliar de la secretaria Joan Vallès Vidal. Acorden substituir-lo per Pau Vallès Vidal.

30/07/1898: Nomenen un representant per recollir les cèdules personals a l'administració d'hisenda.

06/08/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

27/08/1898: Informen d'una instància presentada per Lluís Solé Coll demanant permís per obrir una porta a la casa de l'Església Vella, 1.Acorden autoritzar-la.

28/08/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

03/09/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

10/09/1898: Informen de la propera arribada del nou mossèn. Acorden participar en els actes de la seva rebuda.

10/09/1898: Informen de l'embargament fet a l'Ajuntament per la Diputació Provincial del 25 % sobre els drets de l'escorxador i part dels rebuts de les contribucions per cobrar els deutes del contingent provincial.

21/09/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

12/10/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

22/10/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

29/10/1898: Informen de la petició de diversos veïns per tal que en els enterraments el mossèn acompanyi el cadàver fins a la sortida del poble. Acorden afegir-se a la petició.

05/11/1898: Informen que properament coneixeran l'estat del deute que tenen amb la Diputació Provincial.

16/11/1898: Informen que en la propera sessió donaran a conèixer el deute amb la Diputació Provincial.

19/11/1898: Informen de la liquidació de l'embargament practicat per la Diputació Provincial contra l'Ajuntament. Acorden quedar-ne assabentats.

19/11/1898: Nomenen Ramon Ferre Maduell i Jaume Vallvé Virgili representant al Congrés Vitícola de Reus que s'ha de celebrar al mes de maig.

19/11/1898: Informen de la dimissió del guarda rural Josep Veciana Grau. Acorden substituir-lo per Feliu Veciana Grau.

19/11/1898: Informen d'una comunicació del mossèn del 19 de novembre demanant una entrevista amb l'Ajuntament en relació l'acord del 29 d'octubre sobre enterrament. Acorden accedir-hi.

26/11/1898: Informen de l'entrevista mantinguda amb el mossèn, en la qual els ha informat de la impossibilitat d'acompanyar els cadàvers els difunts fins a la sortida del poble. Acorden quedar-ne assabentats.

26/11/1898: Informen d'una comunicació de la Diputació Provincial del 23 de novembre reclamant el cobrament dels rebuts que foren embargats. Acorden complir-la

07/12/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

10/12/1898: Informen de la petició d'Antoni Roig Llagostera demanant que l'Ajuntament assenyali la línia del traçat del carrer de Sant Cristòfor on vol construir una casa. Acorden accedir-hi.

10/12/1898: Aproven els comptes presentats pels mestres.

17/12/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

24/12/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

31/12/1898: Acorden la formació de la llista del cens electoral per a les properes eleccions de compromissaris al Senat.

1899

07/01/1899: Informen d'una circular de l'Administració d'Hisenda sobre la devolució de cèdules personals. Acorden complir-la.

14/01/1899: Acorden la formació de l'allistament dels mossos del reemplaç de l'exèrcit.

21/01/1899: Aproven les llistes dels cens electoral per a les eleccions de compromissaris al Senat.

28/01/1899: Nomenen la Junta Pericial.

04/02/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

18/02/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

25/02/1899: Informen d'una comunicació de del governador civil ordenant el pagament del contingent provincial. Acorden complir-la.

25/02/1899: Informen d'una instància presentada per Sebastià Veciana Ferré demanant permís per construir el ramal de la mina de la Concòrdia.

25/02/1899: Informen d'una instància presentada per les Germanes Terciàries Descalces del Carme que hi ha a l'Hospital de Constantí demanant permís per obrir una ventilació a una sala d'ensenyament. Acorden autoritzar-la.

04/03/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

11/03/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

26/03/1899: Informen d'una instància presentada per Josep Mariné Torrell, veí del Morell, demanant permís per rebaixar un camí veïnal a Sant Ramon per tal d'instal·lar una conducció d'aigua.

01/04/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

08/04/1899: Estableixen districtes i seccions electorals.

15/04/1899: Nomenen una comissió per a la formació del projecte pressupost municipal 1899-1900 i addicional 1898-1899.

22/04/1899: Acorden els mitjans per cobrir el dèficit del pressupost municipal.

22/04/1899: Aproven el padró de cèdules personals.

29/04/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

06/05/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

13/05/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

20/05/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

27/05/1899: Informen de la dimissió de l'auxiliar de la secretaria, Pau Vallès Vidal. Acorden acceptar-la.

03/06/1899: Aproven el projecte de pressupost municipal.

10/06/1899: Informen de la dimissió del secretari, Joaquim Vallès Ferré. Acorden substituir-lo per Rafael Aymat Aulés.

17/06/1899: Acorden anunciar l'arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques.

24/06/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

01/07/1899: Acte de constitució del nou Ajuntament. Alcalde:Lluís Solé Coll. 1r Tinent d'alcalde:Francesc Grau Mir. 2n tinent d'alcalde:Josep Ribera Martorell. Regidor síndic:Lluís Ferré Gasol.

01/07/1899: Acte de constitució del nou Ajuntament. Regidors:Jaume Vallvé Virgili, Pau Maduell, Antoni Sanahuja, Ramon Ferré Maduell, Vicenç Bofarull, Josep Martorell.

02/07/1899: Votació dels nous tinents d'alcalde. 1r Tinent d'alcalde:Francesc Grau Mir. 2n tinent d'alcalde:Josep Ribera Martorell.

08/07/1899: Nomenen delegats de la guarderia rural, policia rural i servei d'aigües, comissió d'instrucció pública i Hospital.

14/07/1899: Acorden els mitjans per a l'encapçalament de la quota de consums.

15/07/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

17/07/1899: Sortegen la composició del gremi per a l'encapçalament gremial.

18/07/1899: Reunió de l'Ajuntament i gremi de líquids. Acorden els mitjans per a l'encapçalament gremial.

22/07/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

29/07/1899: Informen de la propera visita a Constantí del governador civil. Acorden preparar la recepció.

29/07/1899: Nomenen el secretari representant per lliurar els soldats a la Zona de Reclutament de Tarragona.

29/07/1899: Nomenen secretari Rafael Aymat Aulés.

05/08/1899: Informen d'una instància presentada per Antoni Rafael Pi Cervera demanant que el nomenin veterinari inspector de carns. Acorden estudiar la inclusió del seu sou al pressupost municipal.

09/08/1899: Informen d'una comunicació del governador civil traslladant-ne una altra del jutge de 1a instrucció del partit, de suspensió de l'alcalde Lluís Solé Coll. Acorden substituir-lo accidentalment pel 1r tinent d'alcalde Francesc Grau Mir.

12/08/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

19/08/1899: Acorden prorrogar els poders d'Adolf Artal i Benet com a apoderat de l'Ajuntament.

19/08/1899: Informen d'una instància presentada per Josep Badia Vaqué (?) demanant permís per obrir un pou. Acorden autoritzar-la.

19/08/1899: Acorden autoritzar Ramon Ferré Figuera, repartidor, a recollir les cèdules personals.

19/08/1899: Nomenen la Junta Municipal per a l'any 1899-1900.

26/08/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

02/09/1899: Acorden que la Junta Municipal formi el repartiment de les despeses veïnals.

02/09/1899: Informen d'una instància presentada per Lluís Solé Coll el 25 d'agost de renúncia als càrrecs de regidor i alcalde. Acorden formar l'expedient de renúncia.

02/09/1899: Informen d'una instància presentada per Rosa Vilanova Guri demanant que l'Ajuntament ordeni a Francesc Pallarès Rull que no posi carros que impedeixin el lliure trànsit pel carrer. Acorden comunicar-li-ho a l'esmentat Pallarès.

02/09/1899: Informen d'una reclamació d'Antoni Bofarull demanant una remuneració pel fet de tenir el telèfon a casa. Acorden desestimar-la.

02/09/1899: Nomenen veterinari inspector de carns a Rafael Pi Cervera.

02/09/1899: Informen que el propietari de la casa on imparteix classe el mestre Joaquim Penedès els ha comunicat que busquin un altre local per fer d'escola. Acorden començar la cerca.

09/09/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

16/09/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

23/09/1899: Informen de la llicència demanada pel conseller Jaume Vallvé, per motius de salut. Acorden autoritzar-la.

23/09/1899: Informen d'una instància presentada pel 2n tinent d'alcalde Josep Ribera Martorell comunicant la incompatibilitat amb la conselleria municipal pel fet d'haver estat nomenat jutge municipal suplent.

23/09/1899: Nomenen auxiliar de la secretaria a Rafael Aymat Sabaté.

23/09/1899: Acorden ordenar a Feliu Fortuny Grau la paralització de les obres de construcció d'una paret al camí dels Pallaresos fins que no demani la corresponent llicència.

30/09/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

04/10/1899: Accepten la renúncia del conseller Jaume Vallvé Virgili. L'alcalde no l'admet.

04/10/1899: Informen d'una instància presentada pel conseller Ramon Ferré Maduell de renúncia al càrrec. Acorden acceptar-la.

04/10/1899: Informen d'una instància presentada pel regidor síndic Lluís Ferré Gasol de renúncia. Acorden autoritzar-la encara que l'alcalde declara no admetre-la.

04/10/1899: Informen d'una instància presentada pel conseller Pau Maduell Solé. Acorden autoritzar-la encara que l'alcalde declara que no l'admet..

04/10/1899: Informen d'una instància presentada pel conseller Vicenç Bofarull. Acorden autoritzar-la encara que l'alcalde no l'admet.

07/10/1899: Informen d'una instància presentada per Elisa de Molins. Acorden practicar una inspecció al camí al qual es fa referència en la instància.

14/10/1899: Acorden autoritzar la petició d'Elisa de Molins referida al Manso del Sol.

14/10/1899: Nomenen Josep M. Bové Doménech cobrador del repartiment de guarderia rural.

21/10/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

29/10/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

04/11/1899: Informen d'una instància del conseller Ramon Ferré Maduell queixant-se pel fet que el seu veí Lluís Solé Coll ha emplenat un espai de la plaça del Castell amb pedres i deixalles. Acorden autoritzar-lo perquè demani al veí la retirada de les pedres.

11/11/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

18/11/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

25/11/1899: Informen d'una instància presentada pel conseller Ramon Ferré Maduell reclamant una indemnització pel mal que li ha ocasionat a una mula el mal estat de la conducció de la mina d'aigua de Sant Pere. Acorden estudiar-ho.

25/11/1899: Informen d'una comunicació de Foment del Treball Nacional convidant l'Ajuntament a un míting de propaganda a favor del concert econòmic entre l'estat i les províncies que ho demanin. Acorden quedar-ne assabentats.

02/12/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

09/12/1899: Informen d'una instància presentada pels consellers Josep Martorell Molné informant que el seu nomenament com a fiscal municipal suplent és incompatible amb el de regidor. Acorden formar l'expedient de renúncia.

16/12/1899: Acorden una indemnització a Ramon Ferré Maduell pel mal que ha rebut la seva mula.

23/12/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.

30/12/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d'assumptes a tractar.