Cronologia històrica de Constantí 

1860-1863

No es conserven les actes d'aquests anys

1864

12/03/1864: Resum de l'acta. Resolen les reclamacions a la llista del reemplaç.

02/07/1864: Resum de l'acta. Nomenen un guàrdia rural.

16/07/1864: Resum de l'acta. Nomenen una comissió per a la formació del repartiment de consums.

23/07/1864: Resum de l'acta. Nomenen regidors i contribuents per a una junta [potser la Junta municipal d'associats]

1865

01/01/1865: Acte de presa de possessió del nou jutge de pau Antoni Escardó i els dos jutges de pau suplents Francesc Solé Martí i Jaume Vallvé.

01/01/1865: Constitució de l'Ajuntament. Regidors entrants:Josep Alesà Gavaldà, Joan Grau Cerdà, Josep Brunet Elias, Pere Gavaldà Alesà. Continuen:Jaume Vallvé Socias, Francesc Aulés Ferré, Pau Gil Plana, Feliu Grau Roig. Alcalde: Cristòfor Serra Nogués.

08/01/1865: Sortegen l'ordre numèric dels regidors i estableixen celebrar reunions ordinàries els diumenges a les 9 hores del matí.

08/01/1865: Nomenen regidor síndic a Francesc Aulés Ferré.

08/01/1865: Rebutgen una petició per crear una tercera plaça de guarda rural

15/01/1865: Discuteixen una petició per arranjar el camí del molí. Acorden la formació d'un padró de prestació personal per arranjar els camins veïnals i després ja decidirien quins camins en serien els beneficiaris

15/01/1865: Nomenen una comissió de neteja, conservació i prolongació de la mina d'aigua de la vila.

22/01/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

29/01/1865: Nomenen una comissió per examinar els comptes de la dipositaria municipal del anys 1863 i primera meitat del 1864

05/02/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

12/02/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial número 18.

12/02/1865: Aproven els comptes de la dipositaria.

19/02/1865: Nomenen la comissió per a la formació del repartiment de la contribució de consums.

19/02/1865: Ordenen a l'arrendatari de l'aiguardent que pagui els deutes a l'Ajuntament.

26/02/1865: Reunió de l'Ajuntament i majors contribuents. Aproven el procediment per cobrir la contribució de consums.

26/02/1865: Reunió de l'Ajuntament i majors contribuents. Aproven la prestació personal per arranjar el camí de les Gavarres que va a La Canonja.

05/03/1865: Es llegeix una instància de Joan Ferré Curull demanant permís d'obres per construir una casa al carrer de Sant Cristòfor. Nomenen una comissió per senyalar la línia de la casa que ha de tenir [el traçat del carrer que ha de respectar].

12/03/1865: Es realitza l'acte de rectificació de l'allistament a les quintes.

19/03/1865: Continua la rectificació de l'allistament a les quintes.

26/03/1865: Continua la rectificació de l'allistament a les quintes.

26/03/1865: Es confecciona el repartiment de peonades entre els veïns per a la recomposició del camí de Les Gavarres.

02/04/1865: Certificat del secretari explicant que no s'ha celebrat sessió a causa dels preparatius del sorteig del reemplaç.

09/04/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

16/04/1865: Certificat del secretari explicant que no s'ha celebrat sessió a causa dels oficis del dia de Pasqua.

23/04/1865: Acorden complir una circular de l'Administració d'Hisenda sobre el repartiment de la contribució d'immobles, cultiu i ramaderia.

30/04/1865: Acorden la reparació del desaigüe de les aigües de la casa consistorial per eradicar la humitat a la secretaria.

02/05/1865: Remodelen la comissió directora dels treballs de reparació del camí de les Gavarres.

07/05/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

14/05/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

21/05/1865: Acte de presa de possessió del nou jutge de pau Francesc Soler Martí i els dos jutges de pau suplents Jaume Vallvé i Josep Solanas Abelló.

21/05/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

28/05/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

04/06/1865: Certificat del secretari explicant que no s'ha celebrat sessió a causa de tenir lloc l'acte de declaració del soldats de les quintes.

11/06/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

18/06/1865: Nomenen un comissionat per lliurar els reclutes a la caixa de reclutament de la província.

25/06/1865: Accepten la dimissió del guarda rural.

02/07/1865: Nomenen un nou guarda rural.

09/07/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

16/07/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

21/07/1865: Instància de Maria Curull, vídua de Ramon Ferré, demanant que obliguin Joan Ferré Solé a reformar la casa del carrer de sant Pere perquè amenaça ruïna.

21/07/1865: Acorden nomenar un perit per inspeccionar la casa de Joan Ferré.

23/07/1865: Acorden llogar una orquestra de Reus per a la Festa Major.

30/07/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

06/08/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

13/08/1865: Relleven del càrrec el conseller Jaume Vallvé per optar al càrrec de suplent de jutge de pau

20/08/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

20/08/1865: Acorden el procediment per cobrar els deutes de l'arrendatari de l'aiguardent

27/08/1865: Lectura d'una instrucció de la Junta d'Instrucció Pública de la província del dia 2 de juliol sobre la insalubritat de l'escola de nens i acorden llogar un habitatge particular per instal·lar-hi l'aula d'ensenyament

03/09/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

10/09/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

17/09/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

24/09/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

01/10/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

08/10/1865: Acorden mesures per controlar els pesos en la venda pública de carn.

26/10/1865: Reunió de l'Ajuntament i contribuents. Discuteixen el problema per la manca de proveïment regular de carn a la població. Nomenen una comissió per solucionar-ho

1866

19/08/1866: Nomenen Josep Domingo Pintaluba dipositari municipal i recaptador de la contribució de consums. Especifiquen les condicions.

26/08/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

02/09/1866: Accepten la dimissió del guarda rural i nomenen un substitut.

09/09/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

16/09/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

23/09/1866: Acorden executar els constrenyiments contra els contribuents morosos.

30/09/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

07/10/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

14/10/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

21/10/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

28/10/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

30/12/1866: Acorden els procediments per cobrar el deute de l'anterior dipositari.

1867

01/01/1867: Constitució de l'Ajuntament. El president és l'alcalde Josep Plana Gavaldà

06/01/1867: Sorteig de l'ordre numerari dels regidors

06/01/1867: Nomenament de regidor síndic a Francesc Roig Marsal

06/01/1867: S'estableixen els dies de celebració de sessions

13/01/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

13/01/1867: Es ratifica en el càrrec a tots els treballadors municipals

20/01/1867: Atorguen poders al segon tinent d'alcalde i a l'auxiliar de la secretaria per al cobrament de diners de la Tresoreria provincial en representació de l'Ajuntament a la

27/01/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

03/02/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

10/02/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

17/02/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

24/02/1867: Reunió de l'Ajuntament i els majors contribuents. Acorden la reparació de la conducció d'aigua de la font pública del carrer Peixateria i carregar els costos al pressupost municipal següent.

03/03/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

10/03/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

17/03/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

24/03/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

31/03/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

07/04/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

14/04/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

21/04/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

28/04/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

1868

01/01/1868: Acte de presa de possessió del jutge de pau, Jaume Vallvé Socias, i dels dos suplents, Josep Solanas Abelló, suplent primer, i Antoni Gavaldà Guasch, suplent segon

05/01/1868: Formació de la Junta de recaptació de donatius per ajudar a pal·liar els desperfectes de les illes Filipines i Puerto Rico.

12/01/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

19/01/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

26/01/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

02/02/1868: Faculten l'alcalde a nomenar un representant per cobrar a la Dipositaria de Fons Provincials els diners concedits per la Diputació per a les obres de reparació de la llera del riu Francolí amb la finalitat de protegir el camí de Tarragona a Constantí.

09/02/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

16/02/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

23/02/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

01/03/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

08/03/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

15/03/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

22/03/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

29/03/1868: Acorden realitzar les obres de reparació de la canonada de la font pública del carrer Peixateria

05/04/1868: Sorteig dels quintos per al reemplaç de l'exèrcit

12/04/1868: Diligència per fer constar que no hi ha hagut sessió a causa de les gestions de declaració, amidament i allistaments per al reemplaç

19/04/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

26/04/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

03/05/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

10/05/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

17/05/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

24/05/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

31/05/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

07/06/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

14/06/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

21/06/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

28/06/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

05/07/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

12/07/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

19/07/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

26/07/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

02/08/1868: Diligència per fer constar que no hi ha hagut sessió a causa de coincidir amb la Festa Major.

09/08/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

16/08/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

23/08/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

30/08/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

06/09/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

13/09/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

20/09/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

---------------------------

ACTES DE LA JUNTA REVOLUCIONÀRIA DE CONSTANTI

01/10/1868: Dimissió de l'Ajuntament i nomenament per "aclamació popular" d'una Junta provisional Revolucionària presidida per Francesc Soler Martí.

02/10/1868: Ban de convocatòria de les eleccions per votar la composició de la Junta Revolucionària.

02/10/1868: Organitzen les eleccions del dia 3 d'octubre per votar la composició definitiva de la Junta Revolucionària.

03/10/1868: Constitució de la Junta Revolucionària. El president és Francesc Soler Martí i el vicepresident Tomàs Domingo Torroja. El secretari és Pau Vallès Sancho.

04/10/1868: Accepten la dimissió del secretari, Pau Vallès, i nomenen Francesc Soler de Ballester en el seu loc.

08/10/1868: Nomenen Tomàs Domingo Torroja representant de la Junta Revolucionària davant la Junta de Govern de Tarragona i guardes municipals a Antoni Masó Nolla i Francesc Solé Guàrdia

16/10/1868: Nomenament d'un nou Ajuntament que presideix Tomàs Domingo Torroja.

16/10/1868: Formació de l'allistament per a la Milícia Nacional. Nomenen capità Joan Ferré Curull

17/10/1868: Ban de convocatòria de l'acte d'allistament a la Milícia Nacional per al dia 18 d'octubre

18/10/1868: Constitució de l'Ajuntament.

18/10/1868: Nomenen Josep Curull Fortuny regidor síndic

18/10/1868: Nomenen tres propostes de terna de pares de família segons marca la Llei d'Instrucció Pública

18/10/1868: Ban de nomenament d'un nou Ajuntament

23/10/1868: Acte de dissolució de la Junta Revolucionària

31/10/1868: Provisió de càrrecs municipals:es nomena Pau Vallès Vidal secretari interí, es ratifica en el càrrec a tots els treballadors municipals, excepte l'agutzil i pregoner, Josep Salas Salas, destituït i substituït per Francesc Torrents Estiles.

31/10/1868: Reparació de la travessia del carrer de la Font al carrer del Mig

05/11/1868: Nomenen dotze repartidors i sis suplents com a perit per a l'execució de l'impost personal, reinstaurat en substitució de l'impost de consums.

05/11/1868: Nomenen interventor de l'Ajuntament el regidor Pau Font Domènech

08/11/1868: Convoquen els pèrits repartidors de l'impost personal a començar la feina el dimecres dia 11 de novembre

08/11/1868: Lliuren certificats de propietats d'habitatges a dos sol·licitants

11/11/1868: Acorden realitzar un llistat de carrers i indicar-hi el nombre de veïns majors de 14 anys, amb destinació a l'impost personal

13/12/1868: Accepten la dimissió del secretari, Pau Vallès, i nomenen Rafael Roig Solé en el seu loc.

13/12/1868: Acorden dipositar tots els diners possibles a la Tresoreria provincial en forma de bons a l'emprèstit de 200 milions d'escuts establert pel Govern

20/12/1868: Informen de l'ingrés de 3.040 escuts en l'emprèstit del Govern

30/12/1868: Acte de presa de possessió del jutge de pau Josep Plana Gavaldà i els dos suplents

-------------------------

ACTES DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

1869

01/01/1869: Constitució de l'Ajuntament. L'alcalde és Pau Font Domènech i els regidors Agustí Bofarull Armengol, Francesc Golorons Casals, Simó Roig Fortuny, Josep Antoni Roig Alegret, Josep Roig Roig i Joan Solé Ribera. Sorteig de l'ordre dels regidors.

01/01/1869: Nomenament de nous càrrecs municipals:porter, pregoner, sereno, secretari (Sebastià Ferrer Esplugas) i dos guardes municipals

02/01/1869: Nomenament de regidor síndic a Josep Antoni Roig Alegret

03/01/1869: Acorden mesures per evitar el frau electoral a les llistes

03/01/1869: Acorden renovar la Junta municipal de Sanitat

06/01/1869: Es constitueix la comissió per distribuir a domicili les cèdules electorals

24/01/1869: Reunió de l'Ajuntament i la Junta de l'impost personal. Per manca de molts membres s'ajorna la reunió per al dia 27 [de febrer]

14/02/1869: Lectura del Butlletí Oficial on s'ordena els alcaldes enviar comptes municipals

14/02/1869: Lectura del Butlletí Oficial sobre nomenar la junta de formació dels pressupostos municipals

14/02/1869: Lectura d'un ofici de la Diputació Provincial per al nomenament de dos comissionats que participin a Tarragona en l'elecció d'un nou diputat provincial

14/02/1869: Acorden fer constar que els diners rebuts de la Diputació Provincial són per al sou dels guardes municipals

27/02/1869: Reunió de l'Ajuntament i la Junta de l'impost personal. Acorden efectuar el repartiment de l'impost personal d'acord amb el patrimoni de cada propietari

06/03/1869: Reunió de l'Ajuntament i majors contribuents. Acorden no traslladar el cementiri a un altre lloc i destinar els diners reservats al seu manteniment

30/03/1869: Sorteig dels contribuents que formaran la Junta Municipal d'Associats

02/04/1869: Reunió de l'Ajuntament i majors contribuents. Acorden els mitjans per cobrir el dèficit del pressupost municipal

23/04/1869: Reunió de l'Ajuntament i majors contribuents. Acorden destinar diners per redimir els mossos del reemplaç

06/05/1869: Lectura d'una circular dirigida als capellans per tal que no prediquin en el púlpit contra el règim sorgit a la Revolució de Setembre

06/05/1869: Lectura d'una circular fixant el termini màxim per procedir a l'impost personal

30/05/1869: Reunió de l'Ajuntament i Junta Pericial. Nomena un auxiliar per poder continuar amb la confecció del repartiment de la contribució territorial

31/05/1869: Certificat del secretari de les existències als estancs del poble

10/06/1869: Lectura de circulars sobre alterament de l'ordre públic i sobre les Societats Econòmiques d'Amics del País

24/06/1869: Lectura del Butlletí Oficial convocant l'acte de jurament de les corporacions locals a la Constitució

27/06/1869: Acte de jurament de la Constitució per part de Tomàs Domingo, vocal de la Junta d'Agricultura, Indústria i Comerç

27/06/1869: Acte de jurament de la Constitució per part de la corporació local:polítics i empleats, excepte els caps de la força ciutadana que no es presenten a l'acte i que després presenten la dimissió

04/07/1869: Acte de jurament de la Constitució per part de Josep Boronat, tinent coronel i capità d'infanteria

08/07/1869: Acte de jurament de la Constitució per part dels estanquers del poble

22/07/1869: Conveni laboral entre l'Ajuntament i el secretari segon

26/08/1869: Acorden pagar diners a l'Administració Econòmica en relació a una subscripció d'emprèstit subscrita per la corporació anterior

26/08/1869: Lectura del Butlletí Oficial sobre les instruccions per efectuar el repartiment personal

29/08/1869: Sorteig dels membres de la Junta repartidora de l'impost personal

29/08/1869: Lectura d'una comunicació del cap de la força ciutadana demanant diners per comprar quepis i cananes. Se li demana un pressupost

29/08/1869: Lectura del Butlletí Oficial sobre l'enviament de les ordenances municipals. Li contesten que no n'hi ha.

05/09/1869: Reunió de l'Ajuntament i Junta Municipal d'Associats. Es constitueix la Junta repartidora de l'impost personal.

12/09/1869: Es nomena interventor al regidor Agustí Bofarull.

12/09/1869: Informen al cap de la força ciutadana que no li poden enviar diners per comprar quepis i cananes.

12/09/1869: Lectura d'una circular de l'Administració Econòmica del Butlletí Oficial número 113 sobre modificacions en la matrícula del subsidi [industrial] i que els impresos de l'impost personal són a la impremta del Butlletí Oficial.

16/09/1869: Lectura del Butlletí Oficial número 115 on senyala una quantia de l'impost personal per a Constantí de 5532 escuts i 393 mil·lèsimes i altres disposicions sobre el repartiment veïnal

19/09/1869: Reunió de l'Ajuntament i la Junta repartidora de l'impost personal. Acorden repartir als contribuents els impresos de les declaracions jurades de l'impost personal.

06/10/1869: S'acorda fer un certificat a Antoni Serra de la propietat d'una finca a la partida de Centcelles.

10/10/1869: S'acorda fer un certificat a Magí Roselló de la propietat d'una finca a la partida de Fons.

10/10/1869: Lectura del Butlletí Oficial número 127 sobre la suspensió de les garanties individuals i la declaració de l'estat de guerra.

25/10/1869: Lectura del Butlletí Oficial número 132 sobre la formació d'una llista d'armes i municions dels voluntaris de la llibertat.

25/10/1869: Lectura d'una circular de la Diputació Provincial demanant el foment de l'allistament de voluntaris cap a Cuba.

05/11/1869: Es relacionen les inscripcions per la venda de béns de propis de l'Ajuntament, amb indicació del número de cadascuna d'elles, el capital que representa i l'interès anual que rendeix.

22/11/1869: S'acorda investigar la denúncia contra Joan Ferré Curull per les obres a la casa del carrer de Sant Cristòfor en terrenys que podrien pertànyer a l'antic Castell i que, per tant, serien béns comunals.

28/11/1869: S'acorda fer un certificat a Joan Català de la propietat d'una finca a la partida dels Aubellons (sic).

05/12/1869: Lectura del Butlletí Oficial número 149 sobre la revisió del nomenclàtor

05/12/1869: Lectura d'una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial número 151 sobre la renovació del repartiment de l'impost personal