Biblioteca Digital sobre Constantí

Referències generals


Constantí. Gestió municipal 1999/2003. Guanyar el futur. Ajuntament de Constantí, Constantí 2003.

Constantí. Memòria Municipal 2003/2007. Ajuntament de Constantí, Constantí 2007.

Cortiella i Òdena, Francesc: Història de Constantí. Sindicat Agrícola de Constantí, Tarragona 1981.

Duch, Montserrat; Ginné, Anna M.: Constantí . Cossetània (La Creu de Terme, 10), 2001.

Giné Furné, Anna Maria: "Monografía de Constantí, de C. Esteban Sevilla", Estudis de Constantí, 12. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1996, pp. 57-93.

Güell, Manel: "Algunes dades de població absoluta de Constantí", El Racó de l'Arxiu, 9. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2004, pp. 4-5

Idescat: Informe sobre Constantí (2007), Institut d'Estadística de Catalunya 2007.

Morera, E.: "Província de Tarragona", Carreras Candi, F. (director): Geografia General de Catalunya, vol. IV Barcelona 1910.

Rivera, Manuel; Franquès, Montserrat (coord.): Constantí : gestió municipal 1995-1999. Gestió municipal. Ajuntament de Constantí, Constantí 1999.

Rovira Gómez, Salvador-J.: "Constantí", Gran Geografia Comarcal de Catalunya. El Camp de Tarragona. Vol. 7 Gran Enciclopedia Catalana, 1982.

Sabaté Sans, Josep M.: "Apunts de la bibliografia local (I)". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 23, desembre 2005, pàg. 4.

Sabaté Sans, Josep M.: "Apunts de la bibliografia local (II)". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 24, abril 2006, pàg. 4.

Sabater, Mn. Salvador: Historia de la Vila de Constantí, camp, arquebisbat y provincia de Tarragona, compaginada per Mossen Salvador Sabater, Pbre., rector de la mateixa. Imp. De F. Arís y Fill, Tarragona 1888.
Existeix també una edició facsímil de l'any 1989 editada pel Centre d'Estudis de Constantí.