Biblioteca Digital sobre Constantí

Els Pets

Blay, Pep: Els Pets cara a cara. Rosa dels Vents, 2003.

Brunet, Àngel-O. i Joan Reig: Gratia Reig. Cossetània, Valls 2005.

Gavaldà Roig, Lluís: Els Pets: cançons. Viena Ediciones, Barcelona 1997.

Gavaldà Roig, Lluís: Treballs de camp: una mirada irònica i divertida a la realitat que ens envolta. Cossetània, Valls 2004.

Gavaldà Roig, Lluís: Què pensa Lluís Gavaldà. Dèria, 2005.

Marí, Joan: Els Pets. El Temps [etc.], 1992.

Pets: Cançons. Disc Medi, 1997.