Biblioteca Digital sobre Constantí

Història de l'art

Ajuntament de Constantí: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Constantí (POUM). Catàleg de masies. Ajuntament de Constantí, Constantí  2007 (edició provisional). (pdf, 17 Mb).

Ajuntament de Constantí: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Constantí (POUM). Catàleg de béns. Ajuntament de Constantí, Constantí  2007 (edició provisional). (pdf, 30 Mb).

Alejandre, Mar; Solé, David: "Un artista constantinenc: Joan Grau". Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, pp. 9-17.

Aleu i Padreny, Miquel: "Viatge fabulós i fi d'una 'banyera'". Estudis de Constantí, 15. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1999, pp. 65-96

Aleu Padreny, Miquel: "L'Antiga abadia de Constantí". Estudis de Constantí, 17. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2001, pp. 19-33.

Aleu i Oadreny, Miquel: "El "calze-custòdia" de "cristall de roca" del monestir d'Escala-dei", Estudis de Constantí, 23, 2007, pp. 51-63.

Arco, Á. del: "Notas arqueológicas de la diócesis de Tarragona. II. Iglesia de Constantí - Centcellas". Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 4. 1898, pp. 184-188.

Bolòs i Masclans, Jordi; Morelló i Baiget, Jordi; Fuentes i Gasó, Manuel-Maria; Menchon i Bes, Joan-Josep;   "Castell i vilatge deis Montgons". Catalunya Romànica, vol XXI, El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà. 1995, pp. 209-210.

Cañellas i Alberich, Teresa; Ferran i Marquès, Teresa; Giné i Furné, Anna Maria: "Estudi de la planta i de l'arquitectura de l'Església de Constantí". Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, pp. 29-44.

Cerdà i Sans, Maria Assumpta; Roca i Pellicer, Josep Maria; Sabaté i Sans, Josep Maria: "Notícies històriques de l'ermita de Sant Llorenç a Constantí". Estudis de Constantí, 7. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1991, pp. 57-68.

Cerdà i Sans, Maria Assumpta; Roca i Pellicer, Josep Maria; Sabaté i Sans, Josep MariaNotes per a l'estudi del molins hidràulics de l'antic terme de Centcelles. Centre d'Estudis de Constantí, 1992.

Dasca, A.; Rovira, J.: "Un monument singular que reclama ésser salvat: l'ermita dels Mongons". Setmana Santa 1992. Gremi de Pagesos d Sant Llorenç i Sant Isidre, Tarragona 1992, pp. 68-69.

Esteve Farriol, Josep; Ribas Cardús, Martí: "Molí d'en Rodolat o molí de Scala-Dei", dins l'obra dels mateixos autors: "Els molins paperers a Catalunya. Els casals del segle XVIII". Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Barcelona 2008, pàg. 188.

Figuerola i Mestre, Joan; Fuentes i Gasó, Manuel-Maria: "Sant Julià dels Montgons". Catalunya Romànica, vol XXI, El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà. 1995, pp. 210-211.

Gavaldà i Tibau, Xavier: "Una col·lecció-museu diferent al nostre poble: tot el que fa referència al ferrocarril". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 18, setembre de 2004, pàg. 4.

Giné Furné, Anna Maria: "Notícies curioses relacionades amb Constantí". Estudis de Constantí, 15. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1999, pp. 61-63.

Giné Furné, Anna Maria: "El nostre temple: unes dades". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 14, octubre 2003, pàg. 4.

Jujol jr., Josep M.: "Jujol a Constantí". Estudis de Constantí, 17. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2001, pp. 7-17

Marín i Ramos, Ferran: "Aportaciones al estudio arquitectónico de la ermita de Sant Llorenç i Santa Llúcia de Constantí". Estudis de Constantí, 13. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1997, pp. 87-96.

Massó Carballido, Jaume: "Sobre el salvament del patrimoni artístic religiós de Constantí (1936-1939)". Estudis de Constantí, 17. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2001, pp. 81-100

Massó Carballido, Jaume: "El salvament del patrimoni artístic religiós a la Pobla de Mafumet (1936-1942)". Estudis de Constantí, 19. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2003, pp. 41-48.

Massó, Jaume: "Cinc escultures religioses del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona procedents de Constantí". Estudis de Constantí, 6. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1990, pp. 43-59.

Massó, Jaume: "Les escultures religioses del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona procedents de Constantí. Apèndix gràfic". Estudis de Constantí, 7. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1991, pp. 51-56.

Menchon i Bes, Joan: "Una església romànica oblidada, Sant Julià dels Montgons". Estudis de Constantí, 17. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2001, pp. 65-79.

Menchon, J.; Fuentes, M. M.: "Constantí. Sant Bertomeu de Centcelles". Catalunya Romànica, vol. XXI, "El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà". 1995, pp. 56-57.

Morant i Clanxet, Jordi: "Rafael Gibert i Recasens. Músic, director d'orquestra i de coral (19-I-1889 - 28-V-1963)". Estudis de Constantí, 19. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2003, pp. 65-69.

Morant i Clanxet, Jordi: "El Castell de Constanti (I)". Estudis de Constantí, 20. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2004, pp. 21-26.

Morant i Clanxet, Jordi: "El Castell de Constanti (II)". Estudis de Constantí, 21. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2005, pp. 19-22.

Papiol Molné, Lluís: "Notícia d'una troballa artística. Recuperació del Sant Crist mutilat". Estudis de Constantí, 18. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2002, pp. 35-39.

Puig i Tàrrech, Roser: "El taller d'escultura d'Antoni Ochando a Constantí (s. XVIII)". Estudis de Constantí, 12. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1996, pp. 41-55.

Puig, Roser: "El taller d'escultura d'Antoni Ochando a Constantí (s. XVIII)". Missiva, 12. Tarragona 1995, pp. 2-7.

Sabaté Sans, J. M.: "La Creu de Salom". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 6, setembre de 2001, pàg. 4.

Sabaté Sans, J. M.: "L'ermita de Sant Llorenç i Santa Llúcia". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 16, març de 2004, pàg. 4.

Salas, R.: "Un taller de superficie en Els Mongons", Boletín Arqueológico.

1967-1968, pp. 165-172.

Sánchez Real, José: "Campanas de Constantí". Estudis de Constantí, 15. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1999, pp. 51-60.

Sánchez Real, José: "Las Campanas de Constantí". Diari de Tarragona, 16-02-1999. 1999.

Sánchez Real, José: "La iglesia nueva de Constantí". Estudis de Constantí, 18. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 2002, pp. 27-33.

Sense autor: "La Sala parroquial". Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 21, juny 2005, pàg. 4.

Vidal, Mercè: "Notes complementàries sobre l'Església de Constantí. Els retaules barrocs i els seus autors". Estudis de Constantí, 5. Ajuntament de Constantí i Centre d'Estudis de Constantí, 1989, pp. 131-147.