PESSEBRE VIVENT

de La Pobla de Montornès

GRAN ESPECTACLE NADALENC DE CATALUNYA