Alresoft on line

  El portal d'internet veterÓ i en catalÓ                                                                                                                                
 

 

 

 

Inici                   
Correu gratu´t        
Disseny Web        
Illes Balears        
Franja Ponent        
Andorra        
L'Alguer        
Llengua catalana        
Hist˛ria Catalunya        
Literatura catalana        
Cerca informaciˇ        
Servei wap        
Missatges a m˛bils        
Correu gratu´t        
Esports        
Televisiˇ als Pa´sos Catalans        
La rÓdio en directe        
Humor lliure        
L'hor˛scop        
Cinema en catalÓ        
Buscar feina        
Traductor catalÓ        
PolÝtica catalana        
El temps        
Programari en catalÓ        
Xat        
Educaciˇ a Catalunya        
Correu gratu´t        
El portal
Cronologia
Perfil del visitant
Hist˛ria del portal
QuŔ Ús Alresoft?
Serveis
Contacta
Oferta
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IRcap 7.2 DescÓrrega de l'X-CRiPt en catalÓ X-CRiPt 5.1 MeSsiEs 6 Phanatic 5
     www.alresoft.cat
 
  Les Illes Balears
 

Les Illes Balears

Els Pa´sos Catalans a Alresoft on line

 

Informaciˇ sobre les Illes Balears

 

SuperfÝcie: 5.040, 29 km2
Litoral: 1.428 km de costa
Alšada mÓxima: 1.445 m (Puig Major, Mallorca)
Temperatura mitja anual: 18, 4║ C
Hores de sol, mitja anual: 2.850, 54La superfÝcie total de les Illes Balears Ús de 5.040,29 km2 dels quals la major part corresponen a Mallorca, concretament 3.640 Km2 (72'6%). Menorca tÚ una superfÝcie de 716 Km2 (10'8%), Eivissa de 572,6 Km2 (10'8%) i Formentera de 83,2 Km2 (1'6%).

Les Illes Balears sˇn la regiˇ mÚs llevantina d'Espanya. Representen el 0'99% del territori espanyol, exceptuant Ceuta i Melilla, i estan situades a l'Órea central de la MediterrÓnia occidental. La seva situaciˇ geogrÓfica estÓ marcada entre els paralĚlels 40║05'39'' i 38║38'25'' de latitud nord i els meridians 1║11'16'' i 4║19'38'' de longitud est (Greenwich).

L'arxipŔlag balear presenta una varietat de paisatge molt destacada. Pel que fa a la seva orografia, Mallorca presenta una combinaciˇ de serres (Tramuntana i Llevant) i zones planes (el Migjorn i es Pla). A Menorca, malgrat que la seva aparenša sigui plana, hi contrasta Tramuntana, de suaus pujols, i es Migjorn, caracteritzat per la seva horitzontalitat. A Eivissa, hi destaquen dues alineacions muntanyoses i extenses planÝcies, mentre que Formentera Ús l'illa mÚs plana.

Les Illes Balears gaudeixen d'un clima mediterrani, caracteritzat per temperatures moderades al llarg de tot l'any. La temperatura mitjana anual oscilĚla entre els 16 i els 17║C. Les precipitacions mitjanes anuals sˇn moderades o escasses, mÚs freqŘents durant la tardor, generalment a l'octubre. A l'estiu les pluges sˇn prÓcticament inexistents. Els vents varien en funciˇ del relleu i la situaciˇ, per˛ predominen els de component nord a l'Ŕpoca freda i de component est i les brises locals a l'estiu. Menorca i l'extrem oriental de Mallorca estan exposades a les entrades de vent del nord i donen pas a la Tramuntana, un vent fred i sec.
 


Organitzaciˇ polÝtica de les Illes

 


L'organitzaciˇ institucional auton˛mica estÓ integrada pel Parlament, el Govern i el President les Illes. El govern i l'administraciˇ de cada una de les illes que formen l'arxipŔlag corresponen als consells insulars.

El Parlament representa el poble de les Illes Balears, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressuposts de la comunitat aut˛noma, controla l'acciˇ de govern i exerceix totes les competŔncies que li atribueixen l'Estatut, les lleis de l'Estat i les del mateix Parlament. EstÓ format per diputats del territori auton˛mic elegits per sufragi universal.

El president de les Illes Balears Ús elegit pel Parlament d'entre els seus membres i Ús nomenat pel Rei. El president nomena i cessa els membres que han de formar el Govern, dirigeix i coordina l'acciˇ del Govern i ostenta la mÚs alta representaciˇ de la comunitat aut˛noma, com tambÚ l'ordinÓria de l'Estat a les Illes Balears.

El Govern de les Illes Balears Ús l'˛rgan colĚlegiat amb funcions executives i administratives. EstÓ format pel president, el vicepresident, si correspon, i els consellers. TÚ la potestat reglamentÓria i elabora els pressuposts de la comunitat aut˛noma.

L'Estatut d'Autonomia consta d'un preÓmbul, 76 articles, quatre disposicions addicionals i 10 de transit˛ries. En el preÓmbul es manifesta la voluntat de les Illes Balears de constituir-se en comunitat aut˛noma, la qual cosa suposa l'inici del procÚs cap a la institucionalitzaciˇ de l'autogovern. En el text estatutari es defineixen qŘestions com ara la llengua, el territori o la bandera, les competŔncies de la comunitat aut˛noma, com tambÚ l'organitzaciˇ i el funcionament de les institucions.

Sobre la llengua, l' Estatut recull l'oficialitat de l'idioma catalÓ, com a llengua pr˛pia de la comunitat aut˛noma, juntament amb la castellana. Tots tenen el dret de conŔixer-la i d'usar-la, i ning˙ no pot esser discriminat per causa de l'idioma. Les institucions de les Illes Balears seran les responsables de garantir l'˙s normal i oficial de les dues llengŘes.
 


Torna endarrere

 

 Correu gratu´t
Accedeix al servei
 Directori d'interŔs

 

Webs interessants

 'Scripts' en catalÓ

IRcap 7.2 catalÓ
X-CRiPt 5.1 catalÓ
MeSsiEs 6 catalÓ
Phanatic 5 catalÓ

 F˛rums

Pa´sos Catalans
Compra-venda
Cercar relacions
Dubtes Linux

 Xats

Catalanisme
Linux

 Altres recursos en catalÓ


Programari catalÓ

 

 Serveis diversos

Llibre de visites
 

 Contacta i altres

Escriu al portal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alresoft. Alresoft Ús una marca registrada.
El portal d'Internet veterÓ i en catalÓ