DOCUMENTS1

                  
DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT


DIADA DEL MEDI AMBIENT - 5 DE JUNY El món en el qual vivim avui en dia ens fa ser cada vegada més crítics i més conscients que la nostra relació amb el medi que ens envolta no és la més idònia.Veiem com el tractament i la utilització dels recursos naturals es fa, gairebé sempre, sense tenir en compte la degradació que això comporta per l'equilibri de la Natura. Cada cop més, l'aire, l'aigua, els boscos...veuen minvades les seves existències i la seva qualitat. Per tot això i més, com a mestres creiem que es fa necessari treballar per aconseguir que els alumnes a partir del coneixement de la realitat, prenguin consciència de la importància de protegir el medi ambient, l'estimin i el respectin . PER UNA TERRA MÉS HABITABLE ! ENTRE TOTS HO PODEM ACONSEGUIR !

EDUCACIÓ INFANTIL: Cicle Parvulari. OBJECTIU: Treballar l'actitud de respecte i estimació a les plantes. VALORS: Estimar la natura. Respectar la natura. ÀMBIT D'APLICACIÓ: Tot el cicle. ACTIVITATS PROPOSADES: A les classes de pàrvuls durant el curs fem un seguiment de les plantes que tenim a l'aula: les reguem, les traiem al sol, ...però una cosa que no es fa gaire sovint és sembrar llavors i veure què passa després amb elles i reflexionar sobre el tracte que els hem fet. Per això prepararem vàries torretes, terra, i unes llavors. Quan les torretes ja estiguin preparades amb la terra: - primer veurem el procés de la sembra - observarem dia a dia l'aspecte exterior de la terra... - cada setmana l'anirem regant - cada dia posarem les torretes al sol Quan les plantes comencin a créixer, els nens les tornaran a observar cada dia. La mestra els farà la reflexió de que aquestes plantes creixen i faran flors degut a que nosaltres les hem cuidades: les hem regades, les hem posades al sol, les hem estimades. Quan les plantes hagin aconseguit tenir flors, després els plantejarem als nens una activitat que serà dibuixar la seqüència de la sembra, el primer moment del creixement i la floració. Per això faran servir un paper amb tres quadres per tal d'afavorir-los dibuixar la seqüència. El dia del Medi Ambient, a més de parlar de les plantes de la classe, podrem parlar dels arbres del pati: de com els vam plantar (el dia de l'arbre), de com han brotat i s'han anat fent grans les fulles... També es pot fer una sortida observant la natura que tenim al voltant, les flors que hi ha als balcons de les cases, els jardins. Es molt important que al nen/a li anem fomentant aquesta actitud de respecte i estimació vers les plantes i la natura general, a la vegada que si veu que el mestre/a manifesta aquesta actitud li serà molt més fàcil d'adquirir.

LA CONTAMINACIÓ I APROFITAMENT DE L'AIGUA CICLE: Inicial. OBJECTIUS: -Valorar l'aigua com un recurs imprescindible i esgotable. -Identificar aquesta problemàtica en el seu entorn. VALORS: -Estimar la natura. -Valorar l'aigua com un bé comú. RECURSOS: Fitxa i mural. METODOLOGIA:Individual. Petit grup i gran grup. ACTIVITATS: -Molt breument explicar el cicle de l'aigua. -Preguntar als pares , als veïns,...com es contamina l'aigua. -A nivell individual i de grup: dibuixar,pintar i enganxar els diferents materials que poden contaminar l'aigua al llarg del seu cicle. -Senzills suggeriments de com podem aprofitar l'aigua a nivell quotidià. AVALUACIÓ: -Dels nens: -De l'activitat: Observa el dibuix i pinta de blau on et sembli que hi deu haver aigua:Digues on has trobat aigua: 1-_____________________________________________________________ 2-_____________________________________________________________ 3-_____________________________________________________________ 4-_____________________________________________________________ 5-_____________________________________________________________ 6-_____________________________________________________________

CICLE:MITJÀ OBJECTIUS: - Conèixer l'ecosistema marí del propi entorn relacionat amb la resta d'ecosistemes (Tarragona, Catalunya, Mar Mediterrània). - Introduir el concepte de la interrelació que existeix entre el nostre entorn immediat i els altres ecosistemes (universals). - Aprendre a respectar i protegir el mar (Ecosistema marí). - Elaborar accions per a protegir o conservar el mar. - Comprendre que les accions es poden dur a terme a nivell individual i col.lectiu. VALORS A TREBALLAR: - La Natura com un bé universal. (La Natura com quelcom per gaudir-ne i treure'n recursos) - Responsabilitat en la conservació (de la Natura) - (Solidaritat amb la resta de persones i medis o ecosistemes) RECURSOS: - A partir d'una sortida de Naturals. - Conte: "Un peixet aventurer" - Cançó: "Pare". J.M. Serrat. - Llibre: "50 coses que els nens poden fer per salvar la Terra". Editorial: EMECE. - Activitats Escola Natura. METODOLOGIA: - Col.lectiu - Grup: treball en equip - Individual ACTIVITATS SUGGERIDES: - Coneixement de l'ecosistema marí de la zona (Mediterrani). - Característiques generals i elements que el componen: plantes, algues..., tipus de peixos, crustacis..., aus, pesca, agricultura propera al mar, turisme, indústria, urbanisme. - Situar en un mapa el Mar Mediterrani, Catalunya, Tarragona. - FORMULACIÓ D'UNA PREGUNTA: Aquest ecosistema es pot desequilibrar? Com? POSTA EN COMÚ: Treball en equip a partir de l'esquema i diàleg. - Presentació d'un esquema de les possibles causes dels desequilibris: ESQUEMA plàstic persones per les deixalles MAR: poliestirè indústria -abocament de residus tòxics: fàbriques indústria vaixells AIRE: fums calefaccions cotxes fàbriques (pluja àcida) incendis centres urbans SORRA: plàstic deixalles AIGUA DOLÇA: relació amb el mar relació amb aigua dolça COM QUEDEN AFECTATS: - Éssers vius:peixos aus - Aigua: mar riu - Aire - Sorra INTERRELACIÓ AMB D'ALTRES SISTEMES: Els rius , els mars, els oceans, les aigües subterrànies es barregen, van d'un lloc a l'altre i quan una part està contaminada és difícil de saber on arribarà aquesta contaminació. ACTIVITAT DE CLOENDA: Continuant amb el treball en equip, els alumnes elaboraran accions individuals i col.lectives que es poden dur a terme per a protegir el medi ambient. En suggerim dues: - La guerra al poliesterè: les aus s'ho mengen - Les fatídiques anelles de plàstic. Els equips exposaran les seves accions a la classe i escolliran les que posaran en pràctica. AVALUACIÓ: - Dels nens i nenes: - De l' experiència:

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA NOCTURNA CICLE: Cicle Superior. OBJECTIUS: Construir el plànol de la contaminació lumínica nocturna de la localitat. VALORS A TREBALLAR: - El respecte al dret de gaudir del cel nocturn. - El sentit de pertinença al cosmos. - L'esperit crític. - El treball en equip. RECURSOS PER TREBALLAR AQUESTS VALORS: - Plànol de la localitat. - Carta celeste boreal. - Fotocòpia amb la situació de les constel.lacions al cel. METODOLOGIA: Activa per part dels alumnes i professors. - Treball en petits grup de dos o tres persones. - Treball globalitzat: àrees de socials i naturals. ACTIVITATS: Ens proposem com a fita comprovar com l'home, fins i tot amb coses tan imprescindibles com l'enllumnenat elèctric d'una localitat, actua sobre el medi ambient, impedint la meravellosa visió del cel nocturn quan està clar. Cal disposar d'un plànol de la localitat on marcarem els diferents indrets d'observació: places, carrers, exteriors...També hem d'explicar la situació de l'estrella polar i dues o tres constel.lacions prou conegudes per nosaltres, com poden ésser l'Ossa Major i Menor, Casiopea i Lira. Els donarem una fotocòpia amb la situació de les constel.lacions i les estrelles que les formen. Els alumnes, per parelles o de tres en tres es desplaçaran als indrets indicats i després d'un temps d'acomodació de la vista a la llum del lloc, comptaran les estrelles visibles de les constel.lacions estudiades i les marcaran a la fotocòpia. Un cop a classe és fàcil construir una escala on situar a cada grup en relació al nombre d'estrelles observades. A menys estrelles, més contaminació lumínica. Traslladarem les dades al plànol amb colors diferents i obtindrem les diverses zones de visibilitat. Evidentment el treball restaria incomplet si no aconseguim que els alumnes trobin les causes d'aquesta manca de visió del cel nocturn, identificant clarament l'enllumenat de carrer sense reflector a la part de dalt com a causant. Si estigués al nostre abast, podríem posar damunt els llums una pantalla que retorni el llum vertical cap a terra, amb el que comprovaríem la diferència. AVALUACIÓ: Del procés: Els alumnes haurien de comentar la marxa del procés, les dificultats que han trobat i allò que ha funcionat. El professor pot observar la participació dels alumnes alhora de construir el plànol. Dels resultats: La presentació del plànol acabat ens informarà de l'eficàcia de l'activitat.
TORNAR AL MENÚ ANTERIOR