Marquet de la Dona

MARC FUSTÉ OLIVÉ.


Nasqué a Valls el vint-i-un de gener del mil vuit-cents-un, i fou batejat el mateix dia a l´església parroquial de St. Joan Baptista.

Fill primogènit de Marc Fusté Folch i de Magdalena Olivé Guinovar, tingué tres germans, Anton (1803), Domingo (1805) i Francesc (1807).

Marc Fusté i Olivé es casà en primeres núpcies amb Paula Martorell Alexandra el (29-II-1824). D´aquest matrimoni consten tres fills:

-Anton (1824-1860), que es casà amb Rosa Dalmau, i morí jove als 36 anys.

-Paula (1826-1888), que restà soltera.

-Úrsula (1828-1894), casada amb Josep Alemany i Fargas.

En morir-se la seva primera muller Paula, el juny de 1830, es casà l´octubre del mateix any amb Rosalia Pujol Brunet.

D´aquest segon matrimoni ens consta un fill, Manel, nascut el 1831.

No s´ha trobat cap altra notícia posterior de la seva vida, ni la data del seu òbit.

L´any 1844 el trobem empadronat, vidu per segona vegada, al n.2 del Raval de la Farigola de Valls, vivint amb una família de Puigpelat.

En la primera meitat del segle XIX vivia a Valls un home que es féu cèlebre per la seva gran traça i habilitat en composar “parlaments” per als balls populars. Per a composar un “parlament” en tenia prou amb llegir la vida d´un sant, i tot seguit la ploma corria damunt del paper i aviat hi tenia posades les seves idees. La majoria de les vegades escrivia en català. Els seus versos eren d´anar per casa i plens d´anacronismes, però s´hi troba la inspiració popular.

L´anomenaven “Marquet de la Dona”, poeta vulgar, però no faltat d´ingeni. És per tot això que ens anem fent a la idea i l´opinió que el nostre compatrici, té més mèrits que els que se li han atribuït. Sense estudis, sense preparació literària de cap mena, sense tradició ni moldels que puguin guiar-lo, escriure l´any 1854, a Valls, tal com escrivia, ens sembla un fet a destacar. Era pintor d´aigüeres, i, a més, llogava vestits per als diferents balls. Una d´aquestes obres de teatre popular la dedicà a la Mare de Déu de la Candela de Valls, amb el Ball de la Mare de Déu de la Candela.